hits

VIL DU Å SKAPE VARIG FORANDRING?

Det som er avgjørende for om vi  skal klare å opprettholde forandringene vi bestemmer oss for å gjøre, er kunnskap om hvorfor vi skal gjøre disse forandringene. Hvor mange ganger har du ikke prøvd å forandre deg, men nesten hver gang endt opp med å gå tilbake til de gamle vanene dine. Forandringer er vanskelig. Det liksom ikke bare å slutte å røyke, begynne å løpe, starte på et nytt og bedre liv med lesker elle begynne å spise sunt osv. Hvorfor er dette så utrolig vanskelig?

 

 

ENKEL OG LOGISK KUNNSKAP SKILLER SUKSESS FRA TILBAKESLAG!

 

 

Det viktige er å vite hvorfor vanene våre er så vanskelig å forandre. Dine vaner ligger i underbevisstheten din. De nye vanene du ønsker å lære deg, ligger i bevisstheten din. Det er altså ofte snakk om en kamp mellom deg (din bevissthet) og din underbevissthet. Begge disse, både din bevissthet og din underbevissthet er en del av hjernen din. Når du prøver å lære inn en ny vane, er dette en ide som oppstår i din bevisste del av hjernen. Det som er målet ditt er å overbevise din underbevissthet om at denne nye vanen er livsnødvendig for framtiden din. For det er her det magiske skjer. I det øyeblikket din nye vane har blitt akseptert og lagret inn i din underbevisste del av hjernen, da er en ny vane opprettet.

 

 

En vane er en leveregel, en akseptert sannhet for din underbevisste del av hjernen. Det er den som styrer livet ditt. Det er kunnskapen som er lagret i den underbevisste delen av hjernen, som bestemmer hvordan du automatisk tenker, handler og oppfører deg. Dette er altså programvaren som styrer og driver livet ditt framover. Når din underbevissthet forstår at den nye vanen eller den nye kunnskapen du  ønsker å lære den, føles riktig for den, og den ser at dersom denne nye kunnskapen innlagres og overskriver gammel og utdatert informasjon, da vil livet ditt i framtiden bli mye bedre for deg, enn livet ditt er i dag, og da vil du oppdage at din nye vane ikke møter særlig motstand heller, men blir akseptert. En vanskelig setning. Beklager. Jeg vet.

 

 

Underbevisstheten din har nemlig et mål, og det er å sørge for at du opplever behagelige ting i livet ditt - men samtidig å hindre at du opplever smertefulle opplevelser. Så når den innser at din nye vane eller kunnskap vil komme til å gjøre livet ditt mye bedre enn det er i dag, da vil den ta til seg denne vanen/kunnskapen uten å stritte imot.

 

 

Men det er en ting som er viktig her. Din nye vane eller kunnskap må ikke stride imot dine tidligere verdier, overbevisninger eller leveregler som allerede finnes i underbevisstheten din fra før. (Eksempel kan være religiøse overbevisninger eller noe underbevisstheten din ser på som usannsynlig at du klarer å gjennomføre. Den må faktisk kunne tro på det du prøver å overbevise den om.) Ellers vil den nemlig forkaste det du kommer med, og det vil ikke engang slippe inn til den. Det er i slike situasjoner du vil slite med å skape nye vaner. En ny vane skapes enkelt dersom du følger disse rådene i denne artikkelen, og fokuserer på å nå fram til din underbevissthet med alt du ønsker å endre på.

  

 

Her er en liste over hva som er viktig å tenke på:

  • Din nye vane må gi deg et UTROLIG MYE BEDRE liv i framtiden. (Det er her de fleste gjør feil, fordi de prøver å skape en ny vane, uten å samtidig tenke gjennom hvilke forandringer dette vil ha for framtiden sin. Dersom du ikke kan overbevise underbevisstheten din om at en forandring vil bety lykke, glede, entusiasme, rikdom og velstand - samtidig som å opprettholde nåværende overbevisninger og vaner gjør det motsatte, da vil du ikke skape de følelsene som underbevisstheten din trenger for å endre seg. Men passer du på å skape en følelse av stor endring av livet, før og etter, da vil du trenge dypere inn i underbevisstheten. Og en forandring vil skje mye enklere. Underbevisstheten reagerer på følelser du gir den. Jo mer følelser jo mer effekt oppnår du. Når underbevisstheten opplever massiv smerte ved å opprettholde det du har fra før, men en usannsynlig glede og entusiasme ved forandring - da skjer forandring momentant.)
  • Din nye vane/kunnskap må ikke stride imot dine allerede eksisterende overbevisninger og ditt verdisyn. Da vil du oppleve å ha to motstridende ønsker. Du (din bevissthet) vil endre vane, men din underbevissthet vil ikke, fordi du går imot dens verdisyn og allerede eksisterende overbevisning.)
  • Du må skape fantastiske følelser når du tenker på den nye vanen - og massiv smerte og elendighet dersom du ikke forandrer deg. (Liv på den ene siden - død på den andre.)
  • Grunnen til at du ikke klarer å skape den nye vanen, er at underbevisstheten fortsatt opplever glede og velbehag ved å opprettholde den gamle vanen. Den ser ikke at en forandring er livsnødvendig, og da trenger den heller ikke å forandre seg.

 

#forandring #vane #kunnskap #følelser #forbedring

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar