FLYTSONEN

MÅLET ER FLYTSONEN

Jeg ønsker å skrive en liten artikkel om et emne som jeg tror at nesten alle ønsker å mestre. Nemlig hvordan komme i flytsonen. Flytsonen er ikke å bli bedre enn alle andre, men å bli den best...

HVORDAN GÅ INN I SIN EGEN BOBLE

Hadde det ikke vært fantastisk å inneha kunnskap og ferdigheter, som gjorde at du kunne gå inn i din egen boble når du selv ønsket det? Slik at du kunne prestere på ditt beste når du selv ønsket de...

SLIK KOMMER DU I FLYTSONEN

FOKUS PÅ RESULTAT Vi lever i en resultat fokusert verden, hvor resultatene er det eneste som betyr noe. Tendensen er at våre ferdige produkter er vårt overordnede mål. Dette fører til at vi da opp...

ØNSKER DU Å FORSTÅ FLYTSONEN?

Etter noen års studier av mental trening, har jeg kommet frem til flytsone-spørsmålet. Går det an å framprovoserer flytsonen på egen vilje? Vi har vel alle opplevd dager hvor alt går veien. Alt fun...
hits