hits

september 2014

Ønsker du å bli god i fotball?

Her er en teori som kan snu opp ned på hele din fotball-karriere. Det er liksom noen spillere som er bedre enn de andre. Og hvorfor er det sånn? Jeg tror det har med hvordan man tenker å gjøre. Det...