hits

TANKER

NÅ KAN DU SKRU AV NEGATIVE TANKER OG FØLELSER

Vi har alle tilgang på en AV og PÅ-bryter for tankene dine. Dette er ikke helt sant, men du kan lage deg en sånn bryter i tankene. Det er enkelt, og det er utrolig effektivt når du f...

HVORDAN DU GÅR FRA Å VÆRE "LAT" - TIL Å BLI SUPER-MOTIVERT

Du er nok ikke lat. Men du har en hjerne som prøver å hjelpe deg til å overleve. Den ønsker deg egentlig alt godt, og derfor prøver den å hindre deg i å gjøre smertefulle ting, slik ...

NÅR DU VET HVA DU LURER PÅ - ER DU HALVVEIS TIL SVARET

Når du lurer på noe veldig spesifikt, da er du halvveis til svaret. Vel og merke, dette er avhengig av at du bestemmer deg for å finne svaret, og ikke gjøre som mange andre, og slutter å ...

KLARER JEG Å LESE TANKENE DINE?

Tenk på et verktøy. (Det må være det første verktøyet du tenker på.) Tenk deretter på en farge. (Det må være den første fargen du tenker på.) Farg verktøyet med denne fargen.   Tenk p...

HAR DU OGSÅ EN SLIK TANKESKY?

De fleste av oss har den forestillingen at det er tankene våre som gjør oss suksessfulle. Ofte er det faktisk motsatt, da det faktisk er tankene dine som hindrer deg i fra å være på ditt beste...

ER DU OFTE STRESSET?

Vi har vel alle opplevd å være fem minutter for sent til et eller annet, slik at tankene forsvinner ut av virkeligheten og inn i framtiden en plass? Du føler deg stresset og oppjaget...

ER DU BEKYMRET?

Hva er bekymringer? Bekymringer er din underbevissthet som prøver å fortelle deg noe. Din underbevissthet prøver å gjøre deg oppmerksom på at noe er galt. Men for deg kan det...

DINE SPØRSMÅL SKAPER LIVET DITT

Spørsmålene vi stiller oss har stor påvirkning over våre avgjørelser. I følge Tony Robbins har vi i gjennomsnitt 65.000 tanker i løpet av en dag. Hvor mange forskjellige spørsmål kan...

HVA? Skal du trykke deg inn her?

Ingenting har noengang skjedd uten en intensjon. Alt som finnes, finnes av en grunn. Først finnes det en intensjon, så legges en plan og til slutt blir planen omgjort til virkelighet. Det er alltid...

HAR DU KONTROLL OVER TANKENE DINE?

ER DU TILSTEDE?

Det var en gang to munker som gikk på en landevei. Da de kom til en elvebredd var broen ødelagt. En fager kvinne stod langs elvebredden og kom seg ikke over. Den ene munken tok da tak i kvinnen og ...

Opplever du liten framgang i livet ditt?

Opplever du ikke dine mål og drømmer. Her kommer noen tanker om akkurat dette. Jeg har erfart at de gangene i livet mitt der det finnes blandede følelser om hva jeg vil og tror jeg kan få til, d...

DETTE SPØRSMÅLET FORANDRER LIVET DITT

"HVA ER INTENSJONEN DIN?" Hver gang du skal gjøre noe - uansett hva det er - spør deg selv dette spørsmålet: "Hva er intensjonen min nå?" Skal ta et par eksempler: Du skal ringe en salgs-sam...

GJØR TANKENE DEG RIK ELLER FATTIG?

DETTE TANKESETTET GJØR DEG FATTIG! "FIXED" - TANKESETTET Dette tankesettet forteller deg at alt i livet sannsynligvis er forhåndsbestemt, og det ønsker å fortelle deg hvem du er, og fortelle hva ...

SLIK FUNGERER FØLELSENE DINE

Du tenker derfor føler du. Du kan bare tenke en tanke om gangen, og du kan bare ha en følelse om gangen. (Det er ikke noe mulititasking her nei.) Derfor kan du også bare få med deg en ting om gange...

Tenk større tanker om deg selv!

I det siste har det vært vanligere her i landet å tenke negativt om framtiden. Oljeprisen stuper, kronekursen går nedover, renten blir lavere og mange mennesker mister jobbene sine. Hvordan skal de...

DETTE VIL FORANDRE LIVET DITT

"Thomas Edison gikk nesten ikke på skole i hele sitt liv. Men han manglet ikke utdannelse. Han døde ikke fattig heller.Henry Ford hadde mindre enn seks års skolegang, men også han klarte seg ganske...

HVORDAN BLI LYKKELIGERE?

Jeg tok meg selv i å glede meg til julaften. "Ja, men er det noe problem da?" tenker du kanskje. Ja, det er en feil måte å tenke på. Det setter deg opp til å bli skuffet. Tenk om julaften ikke blir...

Ting om tanker

- Det er tankene dine som bestemmer hvilke liv du har. Ønsker du å forandre på livet ditt, er det tankene dine du må endre først. Forskjellen på rike og fattige mennesker, lykkelige og ulykkelige m...