Slik kommer du oftere i flytsonen

Nå har jeg akkurat skrevet ferdig et referat fra en bok som handler om flytsonen. Boken heter: “The Rise of Superman” og er skrevet av Steven Kotler. Det var en fantastisk bok, og jeg oppdaget flere revolusjonerende detaljer jeg aldri hadde hørt om før. Som resultat har jeg opplevd flytsonen personlig flere ganger siden jeg begynte å jobbe med den.

Dessverre har all trening vært forbudt de siste to månedene, så da jeg omsider skulle bruke teoriene mine, fikk jeg ikke mulighetene til å gjøre det. Men her kommer noen gode tips og triks til deg som har tenkt å begynne å trene igjen.

 

 

FORVENTNINGER ER EN FIENDE AV FLYTSONEN

Aldri kom på trening eller kamp med forventninger om hvordan du kommer til å prestere. Jeg er klar over at det er vanskelig å unngå. Men det ødelegger, mer enn det hjelper deg. Når du kommer på trening eller kamp med positive forventninger, da blir du skuffet dersom du ikke gjør det like bra eller bedre enn du forventer. Dette medfører at hjernen din utløser et kjemisk stoff som heter kortisol. Kortisol, er det stoffet som styrer deg, når du har en dårlig dag, er sur eller opplever noe negativt i livet. Kortisol er stoffet som skaper alle dine negative følelser.

 

Grunnen til at du ikke skal ha negative forventninger, er ganske enkelt at da gir hjernen deg kortisol, allerede før du har forsøkt å lykkes. Bare tankene dine får hjernen din til å gi deg kortisol. Det gjør at du blir umotivert, uinteressert og har mindre sjanse for å lykkes. Du begynner å se etter problemer, istedenfor løsninger.

 

Flytsonen er en virkelig tilstand. Den fungerer som en “av” og “på”-knapp, og du er enten i flytsonen eller så er du det ikke. Den største grunnen til at så mange blir middelmådige innenfor idrett og i livet generelt, er at de ikke er klar over dette, og forventer å være gode idag, dersom de var det igår. Det er ikke slik den virkelige verden fungerer. Var du god i går, er det ingen grunn til å forvente at du også skal være god i dag. Når du har dette i minnet, og bare gjør så godt du kan, med vissheten om at prestasjonene dine vil variere fra dag til dag, rett og slett fordi du ikke kan styre flytsonen, da er du mye bedre rustet for å gjøre ditt beste og akseptere enhver prestasjon som den måtte komme.

 

 

HJERNEN HAR TO SYSTEM – EN NÅR DU ER I FLYT, OG EN NÅR DU IKKE ER I FLYT

Når hjernen har en oppgave den har et behov for å løse, da omorganiserer den seg, og slår av en rekke unødvendige funksjoner. Blant annet dine bevisste tanker. Deretter slår den på på noen andre automatiske funksjoner. Dette maksimerer effektiviteten med minst mulig ressursbruk.

 

NÅR DU ER I FLYTSONEN:

Tenk deg et samlebånd i en fabrikk. Robotdeler jobber synkront, og alt er nøyaktig og alle bevegelser skjer sømløst.  Hele systemet har et overordnet mål og alt skjer så effektivt som mulig. Maskineriet fungerer som en enhet, og hele tiden i tråd med det overordnede målet. Dette er omtrent slik hjernen din fungerer, når den er i flytsonen. Du kan kalle det for “det indre systemet”.

 

 

NÅR DU IKKE ER I FLYTSONEN

Du har også et annet system, som styrer deg når du ikke er i flytsonen. Dette kan kalles for “det ytre systemet”. Dersom du ser for deg en fabrikk eller en annen stor bygning, og ser denne ovenfra, fra et fugleperspektiv. Du fjerner taket, og ser nå ned og inn i bygningen. Nå vil du se masse små skapninger eller enheter, som beveger seg innenfor bygningens vegger. Alle har sine forskjellige personlige oppgaver de holder på med. Alle jobber hver for seg. Dette er et godt bilde på hvordan hjernen fungerer, når den ikke er i flytsonen.

 

 

TANKENE DINE ER VIKTIGERE ENN DU TROR

Det finnes tre hoved tankebølge-soner når vi er ved vår bevissthet. Det er høy beta, lav beta og alpha-sonen. Men det er bare i alpha-sonen du har mulighet til å komme i flytsonen.

 

Høy Beta: Du er i dette tankeområdet når du bekymrer deg, har negative tanker, frykter noe eller har selvbegrensende fokus og tvil på deg selv. Det er ofte hit tankene går, når du har mye å tenke på. Innenfor fagspråket sier de at dette er de høyeste tankefrekvensene.

Lav Beta: For de fleste av oss tenker vi i beta-sonen størstedelen av dagen. Enten i høy beta eller lav beta. Når du er fokusert og oppmerksom, som når du for eksempel forsøker å lære noe, eller holder på å planlegge noe, da er tankene dine i lav beta. De fleste tror at de er på sitt beste, når de er i lav beta. Når de tenker og utfører oppgaver helt og fullt selv. Men det er ikke sant. Du er ikke i flytsonen, når du er i beta-sonen. Når du tenker og styrer alt selv.

 

Alpha: Dette er den optimale sonen. Her er du rolig og avslappet. Når tankene dine er i alpha sonen, da tenker du lite. Du har lite forventninger, men det betyr ikke at du har lave forventninger. Du er bare fornøyd med tingenes tilstand, eller så er du iallefall avslappet i forhold til dem.

Dette er sonen du må befinne deg i, dersom du ønsker å komme i flytsonen. Dette er også portalen til din underbevissthet. Og flytsonen ligger mellom din bevissthet og din underbevissthet. Det er som regel når du befinner deg i alpha-sonen at du blir kreativ. Og dette skjer ofte i dusjen, når du går på tur, kjører bil, eller holder på å sovne. Det er fordi at da slutter du å tenke på konkrete ting, og lar tankene dine fly sin vei. Da går du ned i alpha-sonen, og underbevisstheten kan begynne å hjelpe deg med løsninger du ikke har funnet ut av enda. Når underbevisstheten din har funnet ut av noe, kan den nå deg, dersom du er alpha-sonen. Og du kommer opp med en ide.

 

 

DELER AV DIN PREFRONTALE CORTEX (PFC) ER SKRUDD AV

Din prefrontale cortex (på norsk kalt “Hjernebarken”), altså din bevissthet er delvis skrudd av når du er i flytsonen. Din PFC styrer slike ting som å tenke, planlegge, problemløsning, risikovurdering, ja kort og godt det meste vi selv er involvert i. Hele dette bevisste systemet er meget komplekst, og tar mye av din energi. Når hjernen skrur av deler av din PFC, kan den bruke den oppsparte energien til andre oppgaver.

 

Blant annet er hjernedelen som styrer selvovervåking og impulskontroll, “dorsolatheral prefrontal cortex” deaktivert. Selvovervåking er “din indre lille kritiker”. Når denne er skrudd av, da blir det stille. Da handler du uten å nøle. Og det å ta risiko, blir mindre skremmende.

Jobben til “dorsolateheral prefrontal cortex”, er å stille disse kritiske spørsmålene. Prosessen med å dobbelt-sjekke alt du gjør. Dette er en av hovedfiendene til flytsonen.

 

Impulskontroll er en annen fiende. I vårt daglige liv er egenskapen å motstå fristelser, viktig for å overleve. Men flytsonen er en handlings-tilstand. En “indre stemme/visdom” forteller deg hva du skal gjøre, og du bare gjør det den ber deg om, uten å nøle.

 

 

RISIKO-MÅLERNE ER KOBLET UT

Med deler av vår prefrontale cortex deaktivert, er det ingen risiko-målere aktivert, og heller ingen indre kritikere som kan advare oss. Dette er en av grunnene for at flytsonen løfter prestasjonene våre. Du blir både raskere og sterkere.

 

Normalt vil en vanlig person klare å bruke ca 65% av sin maksimale styrke. En toppidrettsutøver kan pushe seg til 80%. Men hadde vi hatt all muskelstyrken tilgjengelig på kommando, ville du kunne skadet deg. I flytsonen produserer hjernen flere kraftige smertestillende stoff, og dette lar oss nærme oss våre absolutte grenser.

 

Bildet er lånt fra pixabay.com

 

FLYTSONEN ENDRER DIN OPPLEVELSE AV TID

Flytsonen deaktiverer store deler av vår bevisste del av hjernen. Dette forhindrer blant annet vår evne til å behandle tid.

 

Det skjer her en effektivitets-endring. Energi som vanligvis blir brukt for å behandle tidsprosesser, blir nå omdirigert til oppmerksomhet og fokus. Istedenfor å bruke energi på å følge med på tiden, tar vi istedet inn mer data per sekund. Hjernen behandler de innkomne data, mer nøyaktig og raskere. Den håndterer flere prosesser.

 

Det er dette som gjør at tiden virker som at den går saktere. Våre følelser over hvor lang tid noe varer, er direkte relatert til hvor mye informasjon vi behandler. Jo mer data vi behandler, jo lenger ser øyeblikket ut til å vare. Mer data gir deg bedre innsikt i situasjonen. Mer data behandlet, gir deg flere kreative løsninger.

 

 

MØNSTER-GJENKJENNELSE

Hjernen har et eget mønstergjenkjennelses-system. Å kjenne igjen mønstre som skjer rundt deg, er en viktig egenskap for å overleve. Hver gang du gjetter riktig om noe, får du en liten belønning, i form av en dose av lykkestoffet “dopamin”. Dopamin er et nervekjemisk stoff som føles meget bra i hjernen din.

 

Men dopamin gjør mer enn bare å hjelpe deg til å kjenne igjen mønster. Den får deg også til å følge ekstra godt med. Den gjør deg mer oppmerksom. Og den reduserer støy i nervenettverket i hjernen. Den fjerner ting som er uviktig. Det igjen gjør det enklere for deg å kjenne igjen mønstre som skjer rundt deg. Det blir enklere å følge med.

 

Når du har gjort den vanskelige jobben med å finne ut av det første mønsteret, vil dopamin som nå flyter inn i nervenettverket ditt, gjøre det enklere for deg å finne det neste mønsteret. Og så det neste. osv.

 

 

NERVEKJEMIEN I FLYTSONEN

Flytsonen har to hovedtrekk: “Den føles utrolig godt.” og “Den løfter prestasjonen din.”

 

 

DOPAMIN

Dopamin – fjerner støy, løfter humøret (begeistring og engasjement), gir et brennende ønske om å utforske (nysgjerrighet), løfter kreativitet og skaper mer mening med det du holder på med.

Mennesker er skapt for å utforske og pushe grenser. Det er dette dopamin hovedsaklig hjelper oss med. Dopamin blir utløst hver gang vi tar en risk eller finner noe nytt. Den belønner slik adferd, fordi dette på et biologisk plan hjelper oss å overleve.

Ved å øke oppmerksomheten, informasjons-flyt og mønster-gjenkjenning, hjelper dopamin også som et skill-booster.

 

NORADRENALIN

Noradrenalin i kroppen: øker hjerterytmen, øker spenningen, øker åndedrettet (pusten vår) og trigger til glukose-utløsning, slik at vi har mer energi tilgjengelig.

Noradrenalin i hjernen: øker tenningen, øker oppmerksomheten, nervecellene blir mer effektive og den kontrollerer følelsene.

I flytsonen holder noradrenalin oss låst til målet vårt. Det holder unna distraksjoner.

Som lykkestoff: dersom dopamin kan sammenlignes med kokain, kan noradrenalin sammenlignes med speed. Noradrenalin gjør at flytsonen kommer med en utrolig “high”.

 

ENDORFIN

Endorfiner – fjerner smerte og gir en behagelig følelse. Kroppens endorfiner kan være opptil 100 ganger sterkere enn medisinsk morfin.

 

ANANDAMIDE

Anandamide – dette stoffet løfter humøret, lindrer smerte, utvider blodårene og forsterker lateral tenking (Lateral tenking er at man tenker og løser problemer fra forskjellige vinkler. At man ser problemet fra flere sider.) Dette styrker våre evner til å koble sammen ideer.

 

SEROTONIN

Serotonin er det synlige resultat av endret adferd. Man får et statusløft. Men dette har skapt litt forvirring, fordi mange assosierer serotonin direkte med flytsonen. Men når serotonin viser seg, og gir deg en følelse av forhøyet status og anerkjennelse, da har flytsonen allerede skjedd. Serotonin er et signal om at flytsonen er på vei mot sin ende. Ikke at den er på vei til å skje.

 

 

FARER OG KONSEKVENSER

Ingenting stjeler vårt fokus, slik som risiko og farlige situasjoner. Plutselige trusler krever øyeblikkelig og rask respons. Hvert eneste sekund får hjernen inn mer data enn den er i stand til å behandle. Som resultat er mye av det hjernen holder på med, å skille ut det viktige, fra det mindre viktige.

 

Siden lite er viktigere enn å overleve, er det første stedet våre data og informasjon går til, vårt alarm-system – amygdala. Amygdala er ansvarlig for våre basis-følelser som hat, sinne og frykt.

Dette er vår “tidlig-advarsel-system”. Et organ som alltid er satt i alarmberedskap, som alltid er klar til å “hugge” til. Er det noe som trigger amygdala, da rives oppmerksomheten dit.

 

Ekstremsport-utøvere lener seg på risiko, og dette skaper øyeblikklig flyt. Flytsonen følger fokus og konsekvenser fanger vår oppmerksomhet. Men konsekvenser gjør mer enn bare å fange vår oppmerksomhet. De endrer og kontrollerer vår nervekjemi.

Risiko i seg selv utløser en stor dose dopamin. Dette gjør at du bedrer prestasjonen din, og blir bedre til å gjenkjenne mønstre. Når mønster-gjenkjennelses-systemet lyser opp, når du gjenkjenner noe, da vil en større dose dopamin løses ut. osv.

 

Risiko er en absolutt nødvendighet for å oppnå flytsonen. En gjennomsnittlig person må være villig til å feile, dumme seg ut eller “falle flatt på gulvet”. En toppidrettsutøver må være villig til å risikere fysiske skader. Kanskje til og med døden dersom han eller hun skal komme i flytsonen.

 

 

KLARE MÅL

Når hjernen er opptatt med et klart definert mål, snevrer fokuset inn. Det som ikke er viktig, blir tilsidesatt, og “NUET” er alt som er igjen. I “NUET” finnes det ikke noe fortid eller framtid. Og heller ikke mye rom for selvet/egoet.

Men når vi blir bedt om å sette oss “KLARE MÅL”, ser vi øyeblikkelig oss selv på den olympiske pallen, eller på en topp-10 liste. Og vi tror oppriktig at det er dette som er poenget.

Men det er det ikke. Selv om målet ditt er noen sekunder ifra, så er dette framdeles en framtidig hendelse. En distraksjon som river deg bort fra øyeblikket/nuet.

Dersom målet er å skaffe mer flyt, da er det ordet “KLART” og ikke “MÅL” som er hovedpoenget. Klarhet gir oss trygghet.

En forfatter er bedre stilt, dersom han forsøker å skrive 3 gode paragrafer eller setninger, enn om han forsøker å skrive ett godt kapittel. Tenk utfordring og riktig størrelse.

 

ØYEBLIKKELIG TILBAKEMELDING

Jo mindre gapet er mellom “input” og “output”, jo enklere er det å vite hvor du står. Dersom du ikke kan korrigere i “live-tid”, da begynner vi å lete etter ledetråder fra ting vi tidligere har utført eller ting vi ser at andre gjør. Dette drar oss ut av øyeblikket.

Glem kvartalsregnskap. Daglige tilbakeblikk er det beste.

 

UTFORDRING vs FERDIGHETSNIVÅ

Dersom utfordringen er for stor, vil frykt oversvømme systemet. Er utfordringen for lett, slutter vi å være oppmerksomme. Flytsonen ankommer ved skjæringspunktet mellom “kjedsomhet” og “frykt/engstelse”.

Området som er vanskelig nok til at vi må strekke oss, men ikke så vanskelig at vi klapper sammen.

Hvor vanskelig er dette? Det generelle svaret er omlag 4% over ditt ferdighetsnivå. Når du hele tiden utfordrer dine egne ferdigheter, og presser deg litt over dine egne grenser, da utvikler du deg raskt.

 

 

TANKEGANG OG FLYTSONEN

Etter mer enn 30 år med forskning, har Carol Dweck funnet ut at hver og en av oss, har ett av to hovedtankesett: “Fastlåst” eller “Vekst”.

  • De som har et “fastlåst-tankesett”, har en overbevisning om at intelligens og talent er ferdigutviklet og uforanderlige. At dette er medfødt.
  • De som har er vekst-tankesett, tror at ting utvikler seg ved hjelp av interesse og hardt arbeid. At våre medfødte evner er et startpunkt, for en lang læringsprosess.

 

For å finne dine 4% befinner seg, trenger du å vite nøyaktig hvor ditt ferdighetsnivå er på det nåværende tidspunkt. Dette er vanskelig for de med et “fastlåst-tankesett”.

Det er jo logisk, for dersom du gjennom et “vekst-tankesett”, tror du kan utvikle deg, da er du mer åpen for å måle dine nåværende evner, selv om disse skulle vise seg å være dårligere enn du ønsker. Og dersom du er lærevillig og åpen for å forbedre deg, da trenger du å være ærlig med deg selv, slik at du vet hvor du står.

Men dersom alt er enten “gode” eller “dårlige” nyheter, slik som det er med de som har et “fastlåst-tankesett”, da blir dine prestasjoner enten bedre enn forventet, eller du må bortforklare dem. Og før du vet ordet av det, så kjenner du deg ikke selv i det hele tatt. Dersom prestasjonene og resultatene er dårligere enn forventet, har de med et “fastlåst-tankesett”, en tendens til å bortforklare det som skjedde.

 

Et “vekst-tankesett” beveger oss i den andre retningen. Selvkjennskap har tendens til å bli bedre over tid. Å finne flyt blir nå mer en vane. Jobben din blir nå å finne denne flyten. Du må lære deg selv å kjenne for å komme i flytsonen. Og du må kjenne dine begrensninger

 

Dersom du ikke tror at mental-læring er mulig, da kan det være vanskelig å se på flytsonen, som noe du gjorde annerledes enn det du vanligvis gjør. At du nettopp hadde en “unaturlig” opplevelse (ut av deg selv-opplevelse). Og at det er mulig å gjenta det du nettopp gjorde, fordi du var jo så sinnsykt god.

 

Etter å ha opplevd flytsonen, vil mennesker med et “fastlåst-tankesett”, selv ta æren for den utrolige prestasjonen. Det er jo dette som er kjernen i deres selvbilde og selvtillit. “Dersom jeg kunne gjøre dette idag? Da må jeg jo være slik hele tiden.”

Men vi vet at flytsonen er en forbigående tilstand. Den kommer – og den forsvinner igjen like plutselig.

 

DEN MØRKE SIDEN VED FLYTSONEN

Flytsonen er uforutsigbar og altoppslukende, og den kan føles som meningen med livet. Nervekjemikaliene som er delaktige i denne tilstanden er blant de mest avhengighets-skapende stoffene som finnes på kloden. Og like kraftig er den psykologiske dragningen mot den.

 

Psykologer som har studert menneskelig motivasjon, har i den senere tid lært at våre vanligste overlevelses-behov blir møtt med kombinasjonen av:

  • SELVSTYRERETT – et brennende ønske om å styre sitt eget liv.
  • MESTRING – ønsket om å lære, utforske og å være kreativ.
  • FORMÅL – et ønske om å bety noe, om å bidra med noe ekstra til verden.

 

Disse tre: selvstyrerett, mestring og formål, er noen av de mest kraftfulle indre motiver som driver livene våre. Og alle disse er dypt involvert når flytsonen blir til. Å leke seg med flytsonen, handler litt om å rote seg bort i primær biologi. Avhengighetsskapende nervekjemiske stoff og mektig psykologi. Seriøst, hva kan gå galt? Alt eller ingenting, ser ut til å være flytsonens krav. Hvis du ikke er villig til å ofre noe, da kommer heller ikke flytsonen å besøker deg.

 

Bildet er lånt fra pixabay.com

 

Husker du sist du opplevde flytsonen?  

 

 

 

 

Et mentalt triks, for de som driver med en ball-idrett

De fleste har slitt med selvtillit, og opplevd tider hvor ting ikke fungerer. Dersom dette pågår over litt tid, konkluderer de med at de er dårlige. Og da blir ofte problemet at de prøver å unngå situasjoner hvor de kan bli involvert i spillet.

 

 

Men på samme måte som at man kan miste selvtillit, er det også noe som heter flytsonen. Og de fleste har sannsynligvis opplevd dette også. At absolutt alt går deres vei. Og det merkelige her er at de gangene når alt fungerer, da har du en følelse og et håp om at ballen alltid havner hos deg.

 

Altså her er greien:

  • Når du sliter med selvtillit, og ingenting fungerer, da ønsker å unngå ballen.
  • Men når alt fungerer, og du er i flytsonen, da rope du etter den, og du vet at dersom ballen havner hos deg, er det bra for laget.

Så det er ikke du som er blitt god eller dårlig. Det handler om tanker og tankegang.

 

Når en spiller har vært dårlig over lenger tid, har folk (også spilleren selv) en tendens til å konkludere med at han/hun er dårlig. Og motsatt når du har vært god over lenger tid, har andre (også spilleren selv) en tendens til å mene at han/hun er god.

 

Jeg mener at har du noen gang vært god på bane før, da er du en god spiller. Det er ikke de dårlige periodene som skal styre karrieren din, men de gode.

 

Her er noe du kan prøve på:

Hver gang du skal til å motta ballen, om det er en vanlig pasning, en corner eller et innkast, så skal du stille deg selv følgende spørsmål: “På en skala fra 1 til 10, hvor mye ønsker jeg å få ballen?”

Dersom svaret ditt er mindre enn 9 eller 10, er det ikke du som er dårlig, men du har for dårlig selvtillit. Du spiller bare godt når du virkelig tror på deg selv.

 

Dette spørsmålet skal du stille deg selv, HELE TIDEN – ALLTID!

«På en skala fra 1 til 10, hvor mye ønsker jeg å få ballen?»

 

Og så kan du etter hver trening eller kamp måle deg selv, ikke etter hvordan du spilte, men etter hvordan du følte deg på banen, fra minutt til minutt.

 

Personligutvikling.blogg.no på Facebook

#fotball #handball #basket #mentaltrening #hjernen #mindset #tankegang #selvtillit #flytsonen 

4 TIPS TIL DEG SOM SPILLER FOTBALL

1  SUKSESS STARTER I TANKENE DINE –  

Mange har nok hørt ordtaket: “Det er tankene som teller.” Dette er et vanlig og populært ordtak, men jeg tror de færreste forstår hvordan og at dette faktisk fungerer. Før jeg begynte å studere personlig utvikling, hadde jeg hørt dette mange ganger, men det gav meg ingen mening. Og slik tror jeg også de fleste som leser dette innlegget også tenker.

 

Men NEI! Tankene betyr alt. Det er faktisk tankene som skaper resultatene i livet ditt. Tankene er alt du har og alt du gjør. Det er faktisk tankene som avgjør om du scorer eller bommer. Det er tankene som avgjør hvilke karakterer du får på skolen, og det er tankene dine som bestemmer hva du tjener. Jeg vil tippe at du tenkte noe slik som dette før du leste dette punktet: “Ja liksom! Har tankene noe å gjøre med hvor god eller dårlig jeg er i fotball? Det tror jeg ingenting på.” Nettopp! Og det er derfor du trenger å lese videre.

 

bubble and think big symbol isolated on white background

 

2  HVA ER FOKUS, OG HVORDAN FOKUSERE –  

Fokus er når kroppen og tankene dine er tilstede på samme plass til samme tid, engasjert i det du holder på med. Du har sikkert hørt ordtaket: «Jeg var bare fysisk tilstede.» Dette sier deg at tankene ikke var engasjert i det som skjedde, og hadde sannsynligvis dratt inn i fortiden eller framtiden din.

 

 

Det er sånn at kroppen din – den er ALLTID til stede i NÅTIDEN. Den kan ikke være i hverken fortid eller framtid – bare nåtid. Tankene derimot kan være både i FORTID, FRAMTID og NÅTID. Når du er fokusert, da er kroppen i NÅTID og tankene dine er i NÅTID.

 

 

Fokus er at både tankene og kroppen er tilstede på samme sted til samme tid – nåtiden (eller i øyeblikket om du vil). Når du er fokusert kan du ikke være nervøs, redd, irritert, eller lei deg osv. Alt det negative i livet ditt forsvinner for en stakket stund, fordi tankene er så oppslukt med det du holder på med akkurat nå.

 

 

(Tankene dine kan bare være en plass om gangen. Du kan ikke være glad og lei deg eller irritert på samme tid.) Det er når tankene dine er i fortid eller framtid at du opplever alle disse negative følelsene og tankene. Når du er helt oppslukt ute på banen – i en duell, da vil du ikke mangle hverken selvtillit eller tro på deg selv, fordi du er for opptatt av ballen, og det som skjer.

 

Du er på ditt alle beste når du er fokusert – da er du i flytsonen. Du kan ikke tvile på deg selv og ferdighetene dine og samtidig være fokusert. Når du er fokusert, finnes ikke noe negativt. Du er super-deg.

 

 

 

 

 

3. HVORDAN TREFFE MED EN PASSNING ELLER ETT SKUDD –  

Du er mye bedre til å treffe blink er du sannsynligvis er klar over. De fleste er faktisk istand til å forbedre prestasjonene sine ved hjelp av bedre kunnskap. Det er ikke du som er dårlig, men du besitter ikke den rette og forklarende kunnskapen – enda.

 

 

Det er ikke foten din som bestemmer om du kommer til å treffe eller bomme, men hjernen din. Du må vite hva du vil. Du må ha et spesifikt mål å sikte på. Jo mer spesifikk du er, jo bedre. Se for deg et punkt (en prikk) lenger framme på banen. Nå skal du skyte ballen over dette punktet. Det som avgjør hvor bra du kommer til å treffe, er hvor stor tro du har på deg selv og sparket ditt.

 

 

Vit nøyaktig hva du vil oppnå – Tro 100% at du kommer til å få det til. Jo mer tvil du har i ditt indre, jo mer sannsynlig er det at du bommer. Dersom du ikke eier tvil – men vet at du treffer. Da treffer du! Det er slik vi mennesker er skapt.

 

 

Det er derfor noen fotballspillere kan måke en ball 50 meter og treffe akkurat der han eller hun ønsker, selv under stort press. Det er fordi de VET at de kommer til å treffe. Selv aner de aner ikke hvor mye kraft eller skru de må ha i ballen. De stoler bare blindt på at de får det til. De har en plan – de følger planen full og helt – og så tror de på den – 100%. Du skal bare tenke inne i deg selv – “JEG ER KONGE!” Så fyrer du tidenes pasning over hele banen, og treneren din står bare å måper.

 

 

 

4. DET ER IKKE HENDELSENE I SEG SELV SOM BETYR NOE, MEN HVA HENDELSEN BETYR FOR DEG –

Det finnes mange mennesker som har vært ute for de utroligste hendelser og problemer, men som likevel tenker positivt om livet sitt. Tenk deg for eksempel den lastebilsjåføren fra ASKO som ble tatt av et ras mellom Bergen og Voss for et par uker siden. Han overlevde hendelsen, men han kunne så absolutt mistet livet sitt den dagen.

 

 

Hva tror du han tenker med seg selv i dagene etter ulykken? Tror du han var takknemlig for livet? Det tror jeg. Men på samme måten som han kan være lykkelig og takknemlig over livet sitt, slik kan også du og jeg være takknemlige over våre dager og liv. Det er ingen selvfølge at du og jeg kan leve trygt og ha helsen i orden. Dette er en gave – noe vi burde være takknemlige for hver eneste dag. 

 

 

Problemet vårt her i Norge, er at vi har det så utrolig godt, at vi glemmer å være takknemlige. Glede og takknemlighet er noe av det beste med livet, og det er gratis. Du trenger bare å bestemme deg for å sette fokus på det positive med livet ditt, og det er egentlig veldig lett, men samtidig som det er utrolig vanskelig, fordi vi møter alltid virkeligheten i døren. Den tar oss igjen hele tiden, og gir oss problemer vi føler vi må løse.

 

 

Men du er ikke nødt til reagere negativt på hendelsene som møter deg. Du står fritt til å velge. Du kan for eksempel tenke at problemer er noe Gud sender deg, når han ønsker at du skal vokse og utvikle deg. Dette gir en helt ny betydning på ordet problemer – synes du ikke?

 

 

Du kan bestemme deg for å tenke på hvor heldig du er som får gå skole, slik at du kan lærer å lese og skrive, du har tak over hodet, en liten “datamaskin” eller telefon som du kan lese blogg-innlegg på og ikke minst siden du leser denne artikkelen har du sannsynligvis helse til å spille fotball. Kanskje noe av det kjekkeste du vet.

 

 

En liten utfordring til deg helt til slutt: Stå opp 15 minutter tidligere i morgen, og nyt en kopp kaffe ute på terrassen. Nyt den, og tenk på hvor heldig du er som får oppleve dette stille øyeblikket. Tenk gjennom alt du kan takke for, som ikke er noen selvfølge. Det er ikke hendelsene som skjer deg som betyr noe, men hva hendelsen betyr for deg.

 

 

 

 

(Beklager litt rot med skriften. Jeg skreiv noe på bloggen, og noe i Word. Fant ikke ut hvordan jeg fikset det.)

 

KLOPP the FLOPP

Noe av filosofien til fotballmanageren Jurgen Klopp består i å finne de spillerne som han tror han kan gjøre til bedre spillere i fremtiden. Han er ikke så opptatt av om spilleren er den beste idag, men vil heller finne den spilleren som blir best i morgen. Det er også det jeg gjennom denne bloggen ønsker å gjøre. Dette er ikke en blogg hvor du finner standard motivasjon og inspirasjon, men jeg ønsker å skape et sted hvor målet er å påvirke mennesker til å ta livendrende steg, slik at de kan bli kjent med super-mennesket de har inne i seg.

 


Har sett og lest litt om Jurgen Klopp de siste dagene og jeg blir mer og mer imponert over personligheten hans. Dette er en person som lever av og for lidenskapen sin, hvor målet ikke bare er å skape suksess, men suksessen skal baseres på hans premisser og filosofi. Han krever 110% innsats på hver trening, og skal ha fart, liv og følelser i kampene sine. Han mener at supporterne fortjener god underholdning. Det er helt greit å tape, så lenge laget spiller på deres egen måte. Dette høres for meg ut som en oppskrift på suksess. Men det som gjør personen Klopp til et fantastisk forbilde, iallefall for meg, er at han utstråler karisma, energi og entusiasme. Han “eier” ethvert rom han går inn i, og har humor og latter og tar ikke seg selv særlig høytidlig. I tillegg er han et arbeidsjern som få. Han er en komplett lærebok-eksempel på hva man forsøker å oppnå gjennom personlig utvikling. Det at han krever ufattelig, nesten umenneskelig innsats fra sine spillere, gjør at mange av dem begynner å elske han. Han skaper utvikling, vekst og suksess for de som er så “uheldige” å oppleve han som trener. Flere har blitt stjerner etter noen år i lære hos denne mannen.

 

Her tror jeg vi “vanlige” mennesker har mye å lære hos Hr Klopp. I samfunnet i dag skal alt være så behagelig, enkelt og gøy. Vi er så redde for å kreve noe av folk. Vi tenker at vi er gode og snille mennesker dersom vi gir andre mer behagelige og tilrettelagte oppgaver, istedenfor å kreve blod, svette og tårer. Men i lengden er det, målrettet og langsiktig slit og strev som gir de beste resultatene. Vi bør heller hjelpe andre å drømme og tenke store ting om seg selv, for deretter å dytte dem ut i krigen. Når jeg kommer over slike mennesker som Klopp, blir jeg giret og ønsker å ta til meg kunnskap og inspirasjon fra dem. Jeg ønsker å skrive en blogg hvor mennesker klikker seg inn, leser og blir motivert og inspirert, for deretter å sette en ny og høyere standard for livet sitt. Jeg ønsker at dette skal bli en blogg hvor mennesker får ” a second chance”.

 

HVORDAN BLI EFFEKTIV FORAN MÅL

Mange sier: «Han er født til å score mål. Han er en notorisk målscorer.» Jeg tror ikke på den slags. Det er nemlig slik at dersom du gjør nøyaktig det samme som hvem som helst annen person, får du nøyaktig det samme resultatet selv. Så denne personen har egentlig ikke noe større sannsynlighet til å score mål i fremtiden enn det du har. Det som muligens er en annen sak, er at denne personen besitter ferdigheter som du ikke har pr i dag. Skal du øke din sannsynlighet for å score mål bør du studere de spillerne som scorer mye mål. Modeller de aller beste.

Fokuser på ballen og få full oversikt over hvor du står, hvor målet er og hvor keeperen er. Analyser målet, keepere, og omstendighetene rundt deg, slik at du kan finne ut hvor i målet det er størst sannsynlighet for å score. Du må selvsagt være 100% fokusert på alt som skjer rundt deg, og selvsagt på ballen. Nesten farlig fokusert, på ball, motspillere, medspillere, keeper og mål. Så er du med din fulle bevissthet, og så setter du ballen bevisst akkurat der du gjennom din analyse har funnet ut at det er størst sannsynlighet for å score.

 

Grunnen for at de fleste er ineffektive foran mål, er at de handler ut ifra tankene sine. Det er omstendighetene og gamle opplærte vaner som styrer hva de gjør, og hvor de setter ballen. De skyter bare, og så finner de ut at ballen ofte, enten treffer der keeperen står, eller den går utenfor. Ukonsentrert arbeid spør du meg. Verden fungerer ikke slik. Situasjoner er aldri like, og derfor skal du heller ikke kopiere tidligere scoringsforsøk. De fleste lar seg styre av omstendighetene. Det er du som skal styre omstendighetene, ikke omstendighetene som skal styre deg.

Fokus, fokus, fokus og konsentrasjon. Det er alt som betyr noe. Ikke bry deg med hvem du spiller mot, og hvor gode andre mener de er. Bare gjør din jobb, som er å sette balle i mål. Det er viktig at du ikke har noe frykt i deg om at du ikke er god nok – for det er du. Du må heller ikke ha noe forventninger om hvordan kampen skal ende, da pleier du oftest ha rett, og ja da kommer du til å oppleve at det ikke er du som styrer, men omstendighetene, og du er ikke ved din fulle bevissthet. Gjør det enkelt, du skal bare få ballen forbi keeperen, spiller ingen rolle hvordan.

BLI EN SUPER-GOD FOTBALLSPILLER

Hva du tenker og hvilke tanker du har betyr faktisk noe. Tenker du deg god – eller er tankene dine et hinder for deg?


 

DET ER TANKEN SOM TELLER – Når alt kommer til alt, bunner alle disse punktene opp i tankene dine. Det er en annen måte å tenke på. Og det er faktisk slik at skal du oppnå resultater du aldri har oppnådd før, må du tenke tanker du aldri har tenkt før. Alt som noen gang har materialisert seg, begynte en gang i en eller annens tanker. Og slik er det med fotball også. Skal du bli bedre enn du noen gang har vært – må du tenke annerledes enn du noen gang har tenkt. De beste fotballspillerne tenker andre tanker enn vanlige mennesker. Derfor oppnår de også andre resultater. De er overbevist om at de er gode, og derfor spiller de bedre. Det er dette som blir synlig når fotballspillere mister selvtillit. De begynner å tvile på seg selv og laget sitt, og da vil resultatene gå nedover. De har ikke mistet talentene sine, men de har bare ikke tro på dem lenger. Du kan ikke prestere på topp dersom du ikke er trygg på deg selv og på dine ferdigheter.


NULLSTILL DEG – Du må alltid nullstille deg. Etter hver handling du gjør, har du muligheten til å sette et punktum. Har du feilet er det helt opp til deg om du vil dvele ved feilen eller å lære noe av den. Styrken ved å nullstille seg er at du alltid kan begynne ethvert øyeblikk med 100% fokus og tro på at denne gangen skal du lykkes. (Du har alle ferdighetene og all den kunnskapen du har anskaffet deg gjennom et helt liv, og enda mer erfaring enn tidligere. Statistisk sett er du mer rede for suksess enn du noen gang har vært før.) Lykkes du, bør du ta med deg det positive fra situasjonen – om du mislykkes kan du lære noe fra den, og så nullstiller du deg igjen, og glemmer den negative hendelsen. Fortiden er ikke lik framtiden. Den trenger ivertfall ikke være det. Det er dette trenere ofte bruker pausene til. Er de misfornøyd med omgangen eller forrige kamp – ønsker de at laget skal nullstille seg og gå utpå igjen og prestere noe helt nytt. Men dette kan du altså begynne å gjøre hele tiden. Å nullstille deg kan du begynne å gjøre i alle livets situasjoner. Og det er like effektivt på alle områder av livet.

 

 


 

TOTEMPÅLE-TEORIEN – Denne sier at hjernen din hele tiden vurderer alt i alle situasjoner. Hjernen (underbevisstheten) din ønsker å bestemme hva du skal tro på til enhver tid. Hvor god du er i forhold til forskjellige spillere og hvor gode laget ditt er i forhold til motstanden dere møter, allerede før kampen er i gang. Det er derfor du ikke utvikler deg så raskt som du ønsker, fordi hjernen (underbevisstheten) din hindrer deg i å tro på fremgangen du ønsker deg. Hjernen din har en tendens til å rangere deg opp imot hver enkelt spiller du møter. Den skremmer deg, og får deg til å frykte at du ikke skal prestere så godt akkurat i dag. Den har en tendens til å forvente begrensede resultater, fordi du har fått dette tidligere og den rangerer alt opp imot tidligere resultater. Og du får nettopp begrensede resultater dersom du lar den bestemme over deg. Hjernen din vil alltid rangere deg, hele tiden uansett. Men du bestemmer selv om du lar dette være bestemmende for deg eller ikke. Du har makten.

 

 HJERNEN ER KONTROLLSENTERET DITT – Mange tror at for å bli en bedre spiller må du trene på pasninger og skudd. Men selv hvor mange pasninger og skudd du tar, så er det ikke dette som er hovedproblemet. Du kan spille bra på trening, men når du kommer i kamp er det ikke sikkert du får til noe av det du klarte på trening. Grunnen for dette er at i kamp er det andre ting som spiller inn. Det er ofte høye skuldre og frykt for å mislykkes. Hjernen er kroppens kontrollsenter. Det er den som styrer hvordan du gjør det ute på banen. Vi snakker om følelser her. Enten kan du føle deg trygg på deg selv og dine ferdigheter, og da vil du prestere bra og det du prøver på lykkes. Eller du kan føle på frykt, utrygghet og ukomfortabelhet. Da vil det meste du gjør mislykkes. Dette er hjernen din sin måte å snakke til deg på. Den snakker via følelsene dine. Og dersom du ikke klarer å styre disse er det omstendighetene som bestemmer hvordan du skal spille, ikke du og ferdighetene. Du kan med andre ord tenke deg bedre, ved å bestemme seg for å ha gode følelser og å ha tro på deg selv. Det er hjernen din som bestemmer om en pasning blir vellykket eller mislykket (du vil merke en positiv tro eller en overbevisning om at akkurat denne pasningen blir bra), ikke beina. Kroppen din kan jo ikke tenke selv. Et eksempel fra Fifa2014: EA-Sport har programmert inn ferdigheter i hver enkelt spiller. Men det er du som styrer håndkontrollen, som bestemmer hvor bra hver spiller gjør det på TV-skjermen. Det er du som bestemmer om pasningene og skuddene treffer der de skal. Akkurat slik er det med deg. Det er ikke beina men hjernen din som styrer deg ute på banen. Din jobb er å sørge for din fysiske form og at du forstår hjernen din, slik at du også kan styre hvordan du tenker ute på banen. Da skal du se at resultatene dine også blir bedre.

 

  

DU MÅ HA DET GØY/ VÆRE LYKKELIG – «Når du har selvtillit, kan du ha mye moro, og når du har det gøy, kan du gjøre de utroligste ting.» – Joe Namath, profesjonell amerikansk footballspiller.

Det er så utrolig krevende å bli virkelig god i noe, at du må elske det du holder på med. Hvis du ikke er lidenskapelig opptatt av det du gjør, kommer du aldri til å holde ut så lenge at du virkelig lykkes. Men når du liker det så godt at det å trene blir et høydepunkt hver dag, da har du funnet den rette tingen å gjøre. De sier som så at det tar 10 000 timer å bli virkelig god til noe. Det er det samme som 40 timer i uken i 5 år, eller 20 timer i uken i 10 år. Og det er dette det tar å bli god nok til å kunne leve ut av noe. Ønsker du å bli enda bedre, kreves enda flere timer. Det er selvsagt også avgjørende hvilke kvalitet du har i treningen. Er du lykkelig og elsker det du gjør, er kvaliteten på treningen mye bedre enn dersom du trener uten særlig innlevelse. De aller beste trener mye og med innlevelse og har tro på det de gjør. De vet hvorfor de gjør noe – og dette øker kvaliteten på arbeidet som blir lagt ned. De aller beste fotballspillerne i verden er lykkelige mennesker. De elsker livet sitt, og de elsker fotball – og derfor presterer de på et annet nivå. Og sist men ikke minst, de trener mest av alle, fordi de elsker det de gjør. Og derfor er de lykkelige. Ofte kan du se på spillet til enkelte fotballspillere når de ikke er lykkelige lenger, da går prestasjonene ned, og ofte begynner de å klage og får lite til. Du kan til og med legge merke til dette  i Premier League.

 

 


 

LASER FOKUS – Ikke tenk på fortiden, ikke tenk på fremtiden – bare vær helt og fullt tilstede akkurat her og akkurat nå. Du må være 100% skjerpet. Akkurat som at du er så fokusert at du ser alt i «slow motion». Du må være så fokusert at det til tider gjør vondt i øynene. Når du er på banen er det bare ballen som betyr noe. Du vet en fotball oppfører seg akkurat likt uansett hvem som har den, så dersom du kun er fokusert på den, vil ikke ballen gjøre noe overnaturlig. Den viktigste duellen i kampen er alltid den du går inn i akkurat nå. Og du taper selvsagt ikke din viktigste duell. Det er bare du og din motstander og ballen. Og du skal vinne duellen. Akkurat denne duellen. Det finnes ikke noe før og heller ikke noe neste gang. Det er HER og det er NÅ. Det dreier seg om å dele kampen opp i dueller, og så være 100% fokusert på å vinne hver eneste duell. De fleste ser en fotball-kamp som 2×45 minutt. Du må se en kamp som «den viktigste duellen» etterfulgt av «den viktigste duellen» etterfulgt av «den viktigste duellen» osv. Helt til dommeren blåser av kampen. Når han eller hun gjør det, kan du telle opp hvordan det har gått. Og så lenge du har gjort ditt aller beste skal du være fornøyd.

 

 


 

DU MÅ HA TRO PÅ DEG SELV – Du må gjøre noe i tankene dine, før du kan gjøre noe i virkeligheten. Du må være overbevist om at du lykkes med det du skal prøve på, uansett hva det er. Du må ha en indre visshet om at dette kommer til å gå bra. Om det så er et skudd, pasning, finte eller å vinne en duell. Her kommer også kreativiteten din inn, for du kan faktisk utføre finter og dragninger du aldri har gjort før, så lenge du kan visualisere (se for deg i ditt indre) nøyaktig hvordan du skal utføre den, og tror dem med 100% sikkerhet, at du kommer til å klare den. Så lenge du tror at kommer til å lykkes, vil du mest sannsynlig lykkes. Det kan høres litt rart ut, men det er som det stod i et annet avsnitt så er det hjernen / underbevisstheten din  som styrer dine prestasjoner på banen, ikke beina eller andre deler av kroppen. De gjør bare det de får beskjed om.  Så når underbevisstheten din er trygg på hva du skal gjøre, vil du sannsynligvis lykkes når du prøver på det også, så lenge du vet nøyaktig hva du skal gjøre, og ser det klart for deg i ditt indre, har masse selvtillit og føler at du er i flytsonen.HVER DAG DEN VIKTIGSTE – John Wooden er den mest suksessfulle collage basket-trenerne gjennom tidene. Han drog hjem 10 mesterskapstitler på 12 år. Wooden oppnådde store deler av suksessen sin gjennom en hoved tanke: «Lag hver eneste dag ditt mesterbilde!» Mens andre trenere prøvde å gire opp spillerne sine med viktige kamper en gang i fremtiden, ville John Wooden alltid fokusere på i dag. Hans treninger var like viktige som noen som helst annen stor-kamper. I hans filosofi er «i dag» alltid den viktigste dagen i ditt liv.

 

 


INGEN FORVENTNINGERDu skal aldri forvente noe som helst. Du vil jo aldri forvente å være bedre enn du noen gang har vært, og da er det jo heller ingen grunn for å dra med seg forventninger inn i nuet. De kommer bare til å begrense deg. Så steng dem heller ute. Forventninger er noe som hindrer mange fra å bli gode. Forventninger om at andre er bedre eller like god som deg. Forventninger om tap. Forventninger om at dette kommer til å bli vanskelig. Forventninger har en tendens til å gå i oppfyllelse. Så dersom du ønsker å være på ditt aller beste, må du holde dem unna fokuset ditt. Bare fokuser på arbeidsoppgavene og lev i øyeblikket.


 


NOE MÅ VÆRE VIKTIGERE ENN DEG SELV – Mennesker gjør alltid mer for andre enn de gjør for seg selv. «Hele 2013 har vært tøft. Broren min døde og det var emosjonelt og vanskelig. Alt jeg gjorde i dag var for ham og sønnen min.» – sa Emanuel Adebayor etter å ha scoret 2 mål i Tottenhams 3-2 seier mot Southampton. Det er viktig å finne gode grunner for hvorfor du skal lykkes med noe. Hvis du ikke har en god nok grunn til hvorfor du skal gjøre noe, vil du sannsynligvis ramle gjennom en eller annen gang. Du vil ikke holde ut den harde jobben som kreves for å bli best. Grunnene kommer først – hvordan kommer etterpå. Og du gjør mer for andre mennesker eller en sak som for deg betyr mer for deg enn livet ditt. Du må rett og slet finne ut hva denne grunnen er eller hvem det er du kjemper for. Det vil øke dine sjanser og din utholdenhet for å nå målet ditt.

 

 

 

DU MÅ HA EN VISJON – Du må ha en visjon som er så sterk at den får deg til handling når du tenker på den, og som holder deg oppe når tidene blir tøffe.

Petter Northug visualiserte at han kjempet mot den svenske skikongen Marcus Helner. Petters ultimate mål er å grisebanke svenskene i skisporet. Når han kjempet med motivasjonen og ting ble tunge og vanskelige begynte han å tenke på Marcus Helner. Han visste at dersom han skal slå svenskene i spurt-kamp når det virkelig gjelder, må han være i bedre form og trene hardere enn noen av svenskene. Det indre bildet av Marcus Helner som kjemper mot han i spurten ble bensin på motivasjonsbålet for Petter. Hver gang han så for seg dette synet, fikk han til å yte alt han maktet selv i de aller hardeste bakkene midt på sommeren. Han brukte selvmotiverende bilder til å presse seg selv når han trengte et ekstra spark bak, selv når det bare var han selv tilstede. Dette kan også du benytte deg av. Men det er bare du selv som vet hvilke indre bilder som virker på deg. Et annet eksempel er med en fotballspiller ved navn Demitmir Berbatov. Han var nær ved å bli avskiltet som spiss i laget Man Utd etter en tung vår i 2010, da han bestemte seg for at han skulle komme grusomt tilbake. Han visste at skulle han tilbake på førstelaget måtte noe gjøres. Fra og med den dagen løp han 1 mil hver eneste dag gjennom hele sommeren i tillegg til vanlig trening med laget. Ingen skulle starte sesongen i bedre form enn han dette året. Når motivasjonen sloknet, så han seg selv borte fra førstelaget, og fikk med dette synet tilbake krefter til å kjempe i dager han ikke hadde særlig lyst på disse løpetreningene. Han forstod at skulle han være den best trente spilleren når sesongen begynte, slik at han fikk spille, måtte han også gjøre mer enn alle andre på laget sitt. Til min personlige fortvilelse scoret han hat-trick på Old Trafford i kampen mot Liverpool i en av de første kampene 2010-11 sesongen. Alt som er verdt å oppnå – er også verdt å kjempe for.

 

 


BAGATELLISER UTFORDRINGEN – Det hender iblant at fotballspillere lar alvoret prege dem, som Strømsgodset-spillerne den siste kampen, da de spilte hjemme mot Haugesund. Det var 0-0 til pause, og Rosenborg ledet 2-0 i sin kamp. Strømsgodset måtte vinne dersom Rosenborg vant, om de skulle vinne Eliteserien 2013. Da spillerne kom inn i garderoben var det noen nervøse og forknytte spillere som satt der. Nå vet ikke jeg nøyaktig hva som ble sagt i denne garderoben, men det var noe lignede dette her – Ronny Deila: «Om vi taper i dag så er det ikke verdens undergang. Både jeg og hele byen (Drammen) er stolte over hva dere har fått til i år, og det kan ingen ta fra dere. Dere har gjort en fantastisk sesong, og har all grunn til å være kjempestolte over dere selv. Men om vi vinner i dag, kommer dere til å oppleve en kveld dere aldri kommer til å glemme. Det kommer til å bli både 17 mai og julaften på en og samme gang. Og når dere en dag blir bestefar kommer dere til å fortelle barnebarna deres om denne dagen med stolthet.» Resten husker dere sikkert selv. Det var 0-0 til pause. Kampen endte 4-0 til Strømsgodset. Jeg vil tippe det var stille i garderoben etter at Ronny hadde sagt sine ord. 11 spillere med helt andre tanker enn da de forlot gressbanen noen minutter tidligere. Han hadde vekket følelsene deres, og de hadde fått troen på at dette eventyret er mulig å klare.

 

 


 

HVEM ER DU OM 10 ÅR? – Vi som mennesker har noe som ingen andre skapninger har. Vi har en evne til å se oss selv om 1, 5, 10 eller 20 år frem i tid. Det kalles fantasi. Det fantasi lar oss gjøre – er å se ting før de faktisk blir oppfylt. Det du kan gjøre med dette er å gå 10 eller 20 frem i tid og se nøyaktig hvem du ønsker å bli. Du kan se deg leve til ditt maksimale, og få et fullkomment liv. I din fantasi har du ingen grenser. Der kan du være akkurat den du vil. Tider kommer til å bli harde, noen ganger ser du ingen håp i det hele, men du må fortsette å drømme. Drømme om hvem du er en gang i fremtiden, da du oppnår ditt fulle potensiale. Det er dette som kan holde deg på sporet når du egentlig mest av alt ønsker å gi opp. Det er ofte de med den mest håpløse situasjonen som lykkes best. De møter oftest på motgang, og får dermed flest muligheter til å se seg selv lykkes med drømmene sine. Et fullverdig fantasi-syn får deg til handling når du trenger det eller når du mangler motivasjon. Så jo vanskeligere livet ditt er, jo oftere kommer du opp i situasjoner der du trenger dette fantasi-synet, og det gjør at fantasi-synet ditt blir virkeligere og virkeligere for hver gang du ser det. Det blir mer og mer levende. Og for hver gang du ser deg selv lykkes, blir du mer og mer besatt og forpliktet til å virkeliggjøre disse drømmene. Det blir ikke noe om du kommer til å lykkes, men heller hvor tid du kommer til å lykkes? Det blir ikke et kanksje ? men et løfte du gir til deg selv. Du er forpliktet til å gjøre det som kreves for å lykkes. Hvem er du om 10 år fra i dag?

 

 

DEN ENESTE PERSONEN SOM KAN STOPPE DEG, ER DEG SELV 

Du må ha mottoet: “Never ending improvment.” Du må bli litt bedre hver eneste dag. Så lenge du strever etter dette, kommer du til å bli virkelig god. Det er ingen som kan hindre deg i å klatre til toppen av stigen – utenom deg selv.

  

DU ER DER DU ER – FORDI DU ER DEN DU ER. OG SKAL DU NOEN ANNEN PLASS, DA ER DU NØDT TIL Å GJØRE NOE. 

10 tips for å bli en bedre fotballspiller

1 SUKSESS STARTER I HODET: Vinnerne tenker andre tanker enn de som er vant til å tape. Vinnere har optimistiske og positive tanker om overflod og muligheter, mens de som er vant til å tape ofte har negative tanker om mangel og begrensninger. Ønsker du å bli en vinner må du ta grep og begynne å styre tankene dine mot overflod. Du har en hel verden av muligheter liggende foran dine føtter.

 

2 OM DU TROR DU VINNER ELLER TAPER, SÅ HAR DU HELT RETT: Du må TRO at du kommer til å vinne. Det er underbevisstheten din som avgjør hva du tror på. Det holder ikke at du sier at du tror. Du må faktisk tro på seier. Dette kan være litt utfordrende i starten dersom du kommer fra en bevissthet som sier: “men jeg pleier jo å tape.” Så lenge du er klar over dette, kan du jobbe aktivt med å endre disse tankene – du må overtale deg selv til å tro på seier, og litt etter litt  vil du få større vinner-mentalitet.

 

3 FOKUS: Dette er å være ved bevissthet. Mange sier at forskjellen mellom de aller beste og de som er gode, er at de beste lever i nuet. Det er lett å bruke for mye av energien sin på det som har skjedd eller det som du tror kommer til å skje. De beste bruker ingen energi til å tenke på fortid og fremtid, men fokuserer kun på NÅTID. Jo mer av ditt fokus du retter mot øyeblikket/nåtiden, dess bedre vil du prestere på alle nivå av livet.

 

4 DET ER HELT GREIT Å TAPE: Det dette gjør med deg, er å redusere frykten for å tape. Fordi frykt for å tape gjør deg anspent og nervøs. Og det er du ikke tjent med. Visste du at mange av de største idrettsutøverne ble gode nettopp fordi de ikke var redd for å gjøre feil. Hemmeligheten er å lære av sine feil. Der går ikke an å mislykkes dersom du har filosofien: “Enten så lykkes jeg – eller så lærer jeg.” Når du tar en straffe, bør du si noe sånn som dette til deg selv: “Ok. Der er ballen. Der er målet. Nå skal jeg banke denne ballen i høyre hjørne. Og hvis jeg bommer  så er det helt greit. Da tilgir jeg meg selv. Jeg er jo mer verdt enn et mål! Dette er jo bare en lek. Verden går ikke under.” Disse ordene liggende i bakhodet rett før du skal skyte, burde du være mindre nervøs for å ta straffen, enn dersom du sier til deg selv: “Nå gjelder det. Dette er min viktigste straffe – nå MÅ jeg score.” Og la oss si at du bommer. JA, Du bommer! Og hva så? Michael Jordan bommet ofte. Laget hans tapte kamper på grunn av at Michael bommet. “Du kan ikke ha gode opplevelser – uten at du også har dårlige.” – Michael Jordan

 

5 DETTE ER BARE EN LEK: Jeg pleier ofte å si: “Den som leker best – er den som kommer til å vinne.” Det er viktig å ha en leken tilnærming til det du ønsker å bli god i. Du må ikke ta deg selv for høytidlig. Det å kunne le og tøyse i hverdagen er bare positivt. Du blir mer kreativ når du har det gøy og ser lyst på livet. Og satser du på å bli virkelig god, må du forberede deg på mange og harde treningsøkter, og da er det viktig at du elsker det du holder på med. Du må derfor satse på lidenskapen din – selv om dette skulle være noe annet enn fotball.

 

6 STENG UTE DINE FORVENTNINGER: Du skal aldri forvente noe som helst. Forventninger er det som hindrer flest mennesker å bli gode. Forventninger om at andre er bedre enn deg. Forventninger som sier at du ikke må tro at du er noe. Frykt er også noe i samme retning. Frykt for å bomme, frykt for å tape, frykt for at du ikke skal være god nok for laget. Både frykt og forventninger har en tendens til å gå i oppfyllelse. Så dersom du ønsker å være på ditt aller beste, kan det være lurt å ikke gå inn i kampen med noen som helst forventninger. Bare ha fokus på arbeidsoppgaver og vær ved bevissthet i øyeblikket.

 

7 DU MÅ NULLSTILLE DEG: Du må nullstille deg etter hver situasjon du har kommet opp i. Når en situasjon er over, er den forbi – og skal glemmes. Ta aldri med deg negative tanker fra en duell eller situasjon du har tapt. Fortid er fortid og du presterer ikke bedre av å tenke på hva som gikk galt. Fortid skal glemmes – det er kommet en ny situasjon som du må rette oppmerksomheten din mot. Nullstilling er noe trenere ofte bruker pausene til. Da skal de få laget sitt til å prestere topp foran en ny omgang. Dersom du klarer å bruke den samme teknikken med deg selv etter hver ny kamphandling – vil du ha et kjempefortrinn foran alle andre på banen. Glem det som har skjedd – og rett fokus mot det som skjer akkurat NÅ.

8 DU MÅ ALLTID HA GODE HOLDNINGER: Du skal alltid ha de beste holdningene, selv når treneren setter deg på benken. Vær konsentrert og fokusert. Ikke gjør andre mennesker oppmerksomme på deg ved å snakke høyt om hvor god du er. Vis verden hva du er god for – men gjør det banen – la prestasjonene dine tale for seg. Ikke munnen. At andre ikke gir deg den ros du synes du fortjener – har ingen betydning. Du trenger ikke denne oppmerksomheten. Du vet hva du er god for uansett. Vær heller med på å løfte opp de andre på laget. Gi dem ros når de fortjener det. Heller for mye enn for lite. Kjeft aldri på medspillere. Har noen gjort en feil, så vet de dette mest sannsynligvis best av alle selv, og trenger ikke at alle andre hugger på dem etterpå.

 

9 SPILL ANDRE BEDRE: Dersom du kan ha en bevissthet som sier at det er like viktig for laget å være nest sist eller tredje sist på ballen før et mål, vil dette gjøre at du ser etter muligheter for å spille andre på laget i scoringsposisjon, heller enn at du til stadighet skal komme til sjanser selv. For deg skal det være like stort å få en assist som en scoring. Dette vil sannsynligvis medføre at du først ser etter muligheter for å spille fri andre før du bestemmer deg for å skyte selv. Da vil også målsjansene dine være større når du lader an for skudd. Og du spiller fri andre på laget slik at andre scorer mål og oppnår mer selvtillit – og du blir en ettertraktet medspiller. En vinn – vinn situasjon.

 

10 DEN ENESTE PERSONEN SOM KAN STOPPE DEG, ER DEG SELV: Du må ha mottoet: “Never ending improvment.” Du må bli litt bedre hver eneste dag. Så lenge du strever etter dette, kommer du til å god. Det er ingen som kan hindre deg i å klatre til toppen av stigen – utenom deg selv. 

 

LYKKE TIL MED FOTBALLKARRIEREN!