TING DU IKKE VISSTE OM DEG SELV

Jeg har kommet fram til min egen teori om hvordan vi mennesker fungerer. Det er ikke sikkert at du har sett slik på deg selv som menneske tidligerer. Og kanskje vil dette gjøre at du tenker annerledes på deg selv etter å ha lest artikkelen. Da har jeg oppnådd det jeg ønsker med innlegget.

Her er greien

Hjernen vår kan sammenlignes med en byggmester. Og kroppen vår kan sammenlignes med en verktøykassen.  På kroppen har vi armer, bein, munn, øyne, ører osv. Dette er verktøy som byggmesteren (som er hjernen din) trenger for å kunne skape et byggverk. Dette byggverket er livet ditt.

 

Men akkurat som at en hammer, en sag og et skrujern ikke kan bygge noe selv, med mindre det finnes en person til å bruke dem. Kan heller ikke armene eller beina dine gjøre noe som helst uten at hjernen din styrer dem. 

 

Mange tror at man spiller fotball med beina og håndball og tennis med armene. Men det gjør du faktisk ikke. Armene dine er ubrukelige uten en hjerne med kunnskap om hvordan man bruker dem. Du spiller både fotball, håndball og tennis med hjernen din. Alle bevegelser du gjør med noen av kroppsdelene dine styres helt og holdent av hjernen din. All kunnskap du lærer deg, lærer du fordi hjernen din er opplagt, nyskjerrig/interessert og at du har tilrettelagt for at hukommelsen din fungerer, slik at du tar til deg læringen. 

 

Derfor er det ikke noe rart eller ekstraordinært at en som spiller på landslaget i fotball også er et «naturtalent» i håndball. Det er ikke slik at denne personen fikk både i pose og sekk. Han eller hun har rett og slett en hjerne som har fått med seg hvordan en ball fungerer og oppfører seg, samt lært seg hvordan man leser spillet. Han eller hun forstår hvordan denne “idrettsverden” fungerer.

 

Når man har lært seg hvordan verden fungerer, er det nesten likegyldig hvilken idrett eller annet man driver med. Denne personen kommer til å bli  god uansett hva han eller hun gjør. Derfor er mitt tips som følger. Dersom du ønsker å bli bedre i fotball, les en bok om hjernen. Det er ingenting som forbedrer idrettsprestasjonene dine mer enn kunnskap om hjernen.

 

 

Slik er det også med alt annet i livet ditt. Det er hjernen din som styrer alt du holder på med, om det er studier, idrett eller hva som helst annet. Hemmeligheten til å bli god til noe, er ikke bare å jobbe hardere, men å lære seg mer om hjernen sin, og hvordan ting henger sammen. 

 

Og, ja, dette med hjernen er ikke superlett materialer å sette seg inn i. Men det 100% nødvendig hvis du ønsker noe ekstra i livet. Og derfor forstår jeg ikke hvorfor kunnskap om hjernen er utelatt fra den vanlige skolepensum. Dette burde vært et eget fag alle måtte gjennom. Kunnskap om hjernen er det viktigste, for å kunne oppleve framgang i ALLE områder av livet. Det er her motivasjon kommer fra, depresjon, avhengighet, latskap, suksess, kjedsomhet, ambisjoner, måloppnåelse, osv. Hjernen din styrer alt du sliter med i livet ditt. Hjernen din er altså løsningen på dine problemer.

 

I hjernen vår har vi noe som kalles selvbildet. Det er programvaren som styrer alt i livet vårt. Det er her man finner ut hvor godt man forstår verden, hvor raskt og effektivt man tar til seg kunnskap, informasjon, og lærer nye ting.

 

Jeg tror det største problemet til vanlige mennesker, ikke er at de ikke ønsker, eller at de ikke prøver hardt nok, men at de ikke tror stort nok om seg selv. Ambisjonene deres er for små. Og små ambisjoner motiverer deg ikke til innsats. 

 

Heldigvis for både meg og deg, kan man endre på selvbildet sitt, dersom man ønsker dette, og er villig til å legge ned innsats.

 

Dersom du har et selvbilde som sier at du er middelmådig i idrett, sliter med å kommunisere med andre mennesker, er innadvent og tunglært, så trenger ikke dette å være slik resten av livet ditt. 

 

 

Du kan endre dette til: “Jeg er flink med penger, muligheter kommer til meg fra alle mulige kanter. Jeg er utadvendt og elsker å snakke med nye mennesker. Jeg lærer noe nytt hver dag, og derfor konmer jeg til å bli utrolig kunnskapsrik og kreativitet er mitt mellomnavn.”

 

Verden er som sagt full av muligheter. Og aldri har det vært enklere å tilegne seg kunnskap. Så selv om fortiden har vært en utfordring for deg, kan du endre den hvis du vil.

 

Har du lest bøker om hjernen eller psykologi før?

 

#hjernen #kunnskap #løsning #problem #suksess #nederlag #framgang #livet #penger #idrett #fotball #håndball #tennis #mental #trening #psykologi

ØNSKER DU Å FORANDRE DITT SELVBILDE?

Jeg har den siste uken hørt en lydbok som handler om salg og selvbildet. Denne artikkelen handler i all hovedsak om selvbildet. Ta det rolig, jeg nevner ikke salg etter denne setningen her. Boken heter: “ZERO Resistance Selling”, og er skrevet av: Dr. Maxwell Maltz.

 

Etter at jeg hørte lydboken, gikk det opp for meg at mitt største problem er selvbildet mitt. Det har hindret meg fra å oppnå målene mine i livet. Selvbildet har blant annet hindret meg fra å kunne starte min egen familie. Selvbildet gjør meg håpløs når jeg treffer kvinner jeg liker, og ønsker å bli kjent med. Håper du liker artikkelen.

 

 

HVA ER EGENTLIG SELVBILDET?

Selvbildet ditt ligger i underbevisstheten. Det er blitt skapt ut av alt du har hørt, lest og opplevd gjennom hele livet ditt. Dette er din mening om og av deg selv. Dette vil i realiteten sette grenser for deg selv og dine muligheter i livet. Selvbildet er selve kjernen i personligheten din. Det er her sannheten om deg selv ligger.

 

Dersom du opplever dårlig selvtillit, kommer det av at du har noe i selvbildet ditt som ikke er som det skal. Du kan nemlig ha dårlig seltillit på ett område, og god selvtillit på et annet. Selvbildet er grunnmuren din. Dersom du har en solid grunnmur i bunnen, når du kommer til økonomi, vil du ikke få dårlig selvtillit på dette området Men har du en dårlig grunnmur på området “kjærlighet” eller “forhold til det motsatte kjønn”, vil du ofte oppleve dårlig selvtillit på dette feltet. Selvbildet er altså grunnmuren din. Selvtilliten din kan ikke gå under denne grunnmuren. Så løsningen på dårlig selvtillit, er å få et bedre selvbilde.

 

HVORDAN SKAPES SELVBILDET?

I fra fødselen av, påvirkes selvbildet av hva dine foreldre sier og gjør. Når du begynner på skolen, har lærerne og dine med-elever mye si. Venner, media og autoritetspersoner vil også selvsagt påvirke deg. “Alle” er opptatt med å fortelle deg om din plass i verden, og hvem de mener at du bør være. Men disse meningene trenger ikke å være sanne. Og du trenger ikke å følge dem.

 

I tillegg så kommer det du har lært, dine egne erfaringer, resultater, meninger og verdier.

 

 

SELVBILDETS MEDHJELPER

Underbevisstheten din har en utrolig sterk medhjelper, som jobber utrettelig for å guide deg mot det klare mål som er gitt den. Omtrent som en varmesøkende rakett, vil den søke etter målet sitt. Nemlig det selvbildet forteller den, at er sannheten om livet ditt. Den kan enten være en automatisk suksess mekanisme, eller en automatisk “failure”-mekanisme (fant ikke noe bedre ord på norsk).

 

Selvbildet ditt kan ikke se forskjell på virkelige og “kunstige men livaktige” bilder og filmer du har i tankene dine. Og dersom du repeterer disse opplevelsene eller “disse tenkte opplevelsene”, begynner de å få stor makt og påvirkningskraft på selvbildet ditt. Du blir som du tenker – mesteparten av tiden.

 

For hver gang du mislykkes med å overgå ditt indre negative selvbilde, blir ditt negative selvbilde styrket. For hver gang du utsetter å gjøre noe/ som å ringe en krevende telefon, blir det tyngre og tyngre å utføre handlingen, jo lenger du utsetter den. Du forsterker de negative og begrensende tankene om deg selv og dine muligheter.

 

Men dette gjelder selvsagt i positiv forstand like fullt. Hver gang du lykkes i å gjøre dine daglige oppgaver om dagsmål, vil selvbildet ditt bli styrket. Du begynner å tro mer på deg selv. Og du aktiverer din suksess-mekanisme, slik at den blir sterkere. Og forhåpentligvis gjør du den sterkere enn din automatiske “failure”-mekanisme. Disse to står som kontraster mot hverandre. Fordi dersom den ene (for eks suksess-mekanismen) blir sterkere, vil den andre bli svakere. Og du får et bedre selvbilde, og mer tro på deg selv. Motsatt med en sterk automatisk “failure”-mekanisme, vil din automatiske suksess-mekaniske, bli svekket. Og som resultat vil du få mindre tro på deg selv, og et svekket selvbilde.

 

Din kraftfulle automatiske mekanisme (altså selvbildets hjelper), har ingen formening om du er suksessfull, lykkelig, trist eller ensom. Den gjør kort og godt det den blir fortalt at den skal gjøre av ditt selvbilde. Den hjelper deg å gjøre selvbildet ditt til virkelighet, uansett om det er positivt eller negativt for deg. For “selvbildets lille hjelper” spiller det ingen rolle hvordan du har det.

 

 

HVA HAR DETTE Å SI FOR DEG?

Hvis du lurer på hva som står i selvbildet ditt, kan du ganske enkelt spørre deg selv: Hva tenker jeg om min økonomiske framtid? Kommer jeg til å bli millionær de kommende årene? Blir jeg rik eller fattig? Hva sier selvbildet mitt om yrkeskarrieren min? Kommer jeg til å gjøre en stor karriere? Blir jeg kjent og berømt? Er jeg smart, midt i mellom eller ganske dum? Er jeg utrolig god og trygg med mennesker fra det motsatte kjønn? Er jeg en familie mann/kvinne eller kommer jeg til å bo alene?

 

Alt det som dukker opp som dine “indre tenkte overbevisninger”, er sannheter som kommer fra ditt selvbilde. Du kan ikke forandre deg, hvis du ikke forandrer selvbildet ditt først. Du må omprogrammere selvbildet ditt. Da kan du forandre personligheten din og resultatene dine også. Men du vil sannsynligvis få dårlige resultater dersom du prøver å forandre deg uten å forandre selvbildet ditt først. Men forandrer du selvbildet ditt, da har du samtidig forandret personligheten din. Men det kan likevel ta litt tid å få fram de resultatene du ønsker.

 

Det som står i selvbildet ditt – det er deg, slik du er. Er du utadvent i selvbildet ditt, er du utadvent i virkeligheten din også. Er du smart i selvbildet ditt, da er du smart i virkeligheten. Er du dum i selvbildet ditt, er du dum i virkeligheten. Du er verken dum eller smart. Men på et eller annet vis har det blitt skrevet i selvbildet ditt. Av hvem? Det kan ikke jeg svare på?

 

Kan du forandre deg? Selvsagt kan du det. Men det krever innsats av deg.

Les dette – og få klisterhjerne

I helgen tok jeg fram boken: “Hjernen er Stjernen”, av Kaja Nordgren. Det er en meget god bok og kan anbefales. Dette tror jeg er den beste boken om hjernen som er skrevet på norsk. Og her er noe av det beste jeg fant i boken. Dersom du er student, kan dette være akkurat hva du trenger. Håper du liker artikkelen.

 

 

LÆRING OG KUNNSKAP

Læring handler om å tilegne seg informasjon og kunnskap. Hukommelse handler om å lagre den, for deretter å kunne hente ut kunnskapen, når man trenger den.

Fakta-hukommelse lagrer spilleregler og informasjon. Dette er den hjernen vi tenker på når vi skal lære teoretisk kunnskap. 

 

Motorisk-hukommelse (eller muskel-minnet som det også heter) lagrer ferdigheter du får gjennom praktisk trening og øvelse. Dette er en del av hjernen din, som tar til seg all fysisk øvelse, som inkluderer trening, muskel og bevegelser. Denne hjernen husker hvordan armer og bein skal bevege seg, for at du skal utføre noe. Alle fotball/håndball treninger er lagret her. Din håndskrift er lagret her. Og ellers alle praktiske oppgaver, som din gange, løpesett, arm/håndbevegelser osv.

 

SLIK HUSKER DU EKSTRA GODT

Hvis følelser som interesse, glede eller sinne er involvert, øker sannsynligheten for at du husker hendelser og kunnskap bedre. Det er også smart å bruke sansene dine, når du prøver lære noe. Jo flere sanser du bruker (som lese (syn), høre (hørsel), skrive (følelser)), jo bedre setter kunnskapen seg i hukommelsen din.

 

Vi husker smertefulle opplevelser, og forsøker å unngå å gjenoppleve dem. Følelser (både positive og negative) gjør minnene dine sterkere.

Vi husker også bedre det vi lærer i farger enn i svart/hvitt.

De aller fleste minnene vi har, knytter seg til stedet du opplever dem på. Så et tidligere minne vil ofte dukke opp, når du kommer tilbake til sted.

Dersom du leser nøkkelord høyt, vil dette også hjelpe deg å huske stoffet bedre.

 

Du husker bedre situasjoner du har opplevd eller sett, enn du husker ren tekst. Så dersom du klarer å rolle-spille (dvs. lage en tenkt film-situasjon i hodet ditt.) teorien du prøver å lære deg, slik at du lager en liten filmsnutt, ut av teksten du leser. Da vil denne “filmen” sette seg bedre i hukommelsen din, og det blir letter å hente ut igjen kunnskapen senere.

 

 

DERFOR GLEMMER DU STOFFET

Er man sliten og ukonsentrert, vil du huske mindre, enn dersom du er uthvilt og fokusert. Stress og søvnmangel gjør at lagringskapasiteten din reduseres.

 

Dersom man glemmer noe, er det ikke fordi kunnskapen/informasjonen er slettet, men fordi vi sliter med å finne det igjen.

Nervecelleforbindelser (hjerneceller) som ikke brukes, svekkes.

 

SELVTILLIT ER VIKTIG FOR PRESTASJON

I tidsskriftet “Science” i 2006, stod det om en studie, hvor de hadde funnet ut at kvinner som ble fortalt at menn, hadde bedre forutsetninger enn kvinner for å lære og forstå matematikk, fikk dårligere karakterer, enn kvinner som ikke fikk disse opplysningene. Dermed hadde de bevis for at kvinner som ble fortalt at de ikke hadde anlegg for matematikk eller andre fagområder, gjorde det dårligere enn kvinner som ikke fikk noen forhånds-forventninger. Ikke gi barna dine feile og negative forventninger. De kan risikerer å bli sanne.

 

#læring #hukommelse #hjernen #skole #studie #suksess #glemsk #fokus #kunnskap #minne

Styres du av din negative eller positive hjerne?

“Hva? Har vi flere hjerner?”  Svaret er både ja, og nei. Vi har bare en hjerne, men den kan styres av to forskjellige deler. Du har en hjerne som styrer deg når du er i godt humør, og du oppfører deg slik du ønsker (den frontale hjernelappen). Og en annen når du ikke oppfører deg som du ønsker (det limbiske system).

 

Det er ikke så farlig om du ikke husker hva de heter. Poenget er at den ene er deg når du er i godt humør, glad, kunnskapsrik, kreativ og ser lyst på livet. Den andre styrer deg, når du er negativ, sur, grinete, usikker, redd og aggressiv. 

DEN POSITIVE HJERNEN

Den delen som styrer deg når du er i godt humør, er også den kunnskapsrike delen av deg. Den vet og kan alt du noen gang har lært, og av og til kan den enda mer. Den er kreativ og kommer opp med løsninger på dine problemer. Men av og til setter den til og med sammen forskjellige kunnskapsdeler, slik at du kommer fram til løsninger du ikke hadde fra før. Det er dette vi kaller for å få en idè. Da har du gjerne brukt fantasien din, og satt sammen forskjellige deler av kunnskap du besitter, og kommet fram til noe nytt.

 

Du tør å hevde deg, og du tror på seg selv. Du har bedre selvtillit når denne delen av deg tar kontrollen. Det er når du blir styrt av denne positive delen av hjernen din, at du bør utføre viktige og krevende oppgaver. Det er da du er på ditt beste.

 

DEN NEGATIVE HJERNEN

Den andre delen av hjernen, det limbiske system, styrer deg når du er i dårlig humør. Denne delen er ikke særlig intelligent. Den sitter med lite kunnskap. Det er liksom ikke dette som er dens spisskompetanse. Jobben til denne hjernen er å holde deg i live, og den styrer deg via impulser. Den får et innfall av noe, og handler ut ifra dem. Du er redd og skeptisk til mye rart. Og du håndterer ikke saker med særlig overbevisning.

 

Du tror rett og slett ikke på deg selv, når du styres fra denne hjernen. Det er som regel denne som tar kommandoen når du er trøtt, stresset eller bekymrer deg for ting. Den hisser seg fort opp, og da blir du mindre vennlig mot dine medmennesker. Den er heller ikke dyktig når det kommer til å drive med aktiviteter. Det er denne som gjør at du mister flyten. Når denne tar over styringen av deg, går det stort sett galt.

 

Problemet med livet vårt er at vi ikke alltid kontrollerer hvem av disse som tar kontrollen. Vi skifter mellom den positive og den negative delen, og det må vi bare akseptere. Men når du oppdager at det er den negative delen som har tatt kontrollen over deg, og du får negative følelser, er det ikke særlig lurt å tenke gjennom livet, eller å løse dine største problemer. Da bør du heller vente på bedre tider. Tips for å skifte fra den negative til den positive kan være å sove, trene, spise noe, for eks frukt, høre på oppstemt musikk.

 

 

TILSTEDEVÆRELSE I NUET vs FORTID/FRAMTID

En annen ting du kan legge merke til er at den positive hjernen din, som regel tenker i nåtid. Det vil si at den enkelt kan fokusere på tingene rundt deg, akkurat slik de er. Du er tilstede med tankene dine, akkurat der du er. Motsatt er det med den negative hjernen. Den er som en tidsmaskin. Det ene øyeblikket er du i fortiden, og tenker på alt det gale som skjedde i fjor. Og i neste øyeblikk er du bekymret for framtiden, og alt som kan gå galt.

 

Når du er med noen som blir styrt av den negative delen av hjernen sin, da blir også du påvirket – selv om du blir styrt av din positive del akkurat nå. Det er dette som er farlig når du er med negative mennesker. De kan gjøre slik at også du skifter, til den negative hjernen. Noen mennesker er alltid positiv. Hos dem er det rett og slett den positive delen av hjernen som har tatt kommandoen, og er blitt en sterkere drivkraft i livet deres enn den negative. Du blir som de du er med.


Noen blir styrt av den negative delen oftest, mens andre blir styrt av den positive. Men alle har begge hjernedelene, og derfor mulighet til å gå fra den ene til den andre. Men siden mennesker er forskjellige, er det også forskjellig hvem som styrer dem oftest.

 

HVEM BLIR DU OFTEST STYRT AV?

 

#hjernen #positiv #negativ #frontal #hjernelapp #prefrontal #limbiske #system

ER DU HELT RÅ PÅ Å KJEDE DEG?

Det er din evne til å gjøre “kjedelige” aktiviteter til daglige rutiner, som vil definere livet ditt. Vi begynner å lage oss vaner allerede fra vi er små barn. Og dette følger med oss hele livet. Det er for eksempel barna som er i stand til å kjeder seg mest og lengst med leksene som vil få de beste karakterene. 

 

 

Problemet er at det ofte virker for sent å snu livet, når du faktisk forstår dette. Når du er barn, og går på skole forstår du ikke helheten. Du skjønner ikke hva det er som skiller barna som får gode karakterer, fra de som ikke får det. Barna lever i nuet. Og akkurat nå er det selvsagt mye lettere og mye morsommere å leke, spille data, se på TV og være med på alt som vennene dine gjør. Men det at du ikke leser nok på leksene dine, gjør at karakterene dine og din framtidige kunnskap vil lide.

 

MIN EGEN HISTORIE

For å ta dette ut fra min egen situasjon, så ble jeg aldri noe skolelys. Jeg var dårlig til å pugge. Jeg forstod ikke det jeg leste, og hadde ikke noe super hukommelse. Og språk, det var alltid min verste fiende. Derfor mislikte jeg skolen, og hatet å gjøre lekser. 

 

Jeg klarte å oppnå sånn tålig OK karakterer helt til jeg gikk ut av ungdomsskolen. Kom faktisk så vidt inn på et godt privat gymnas. Men herfra gikk det stadig nedover. Sannsynligvis fordi at jeg leste mindre og mindre. Jeg ante ikke hva jeg skulle drive med i framtiden. Og derfor var ikke motivasjonen tilstede. Mer og mer tydet på at jeg ikke kom til å drive med noe som krevde gode karakterer i framtiden. 

 

Dette kapittelet av livet mitt endte med at jeg strøk på en tysk eksamen, som jeg var “heldig” nok å komme opp i det siste året. Vi var 15 elever som kom opp på denne eksamen, ut av 150 i klassetrinnet jeg gikk i. Jeg var en av 10% som ble valgt ut. Resten hadde sommerferie. Snakk om sommer-presang. Jeg strøk med glans. Fikk derfor ikke godkjent studiekompetanse fra videregående. Så der har du meg. Jeg har fortsatt ikke studiekompetanse den dag i dag. Denne tysk eksamen ble mitt skole-punktum.

 

 

NY TID

Hva vil jeg fram til? Jeg var ikke noe særlig flink til å kjede meg. Jeg gjorde det som var lett, og det som var gøy akkurat der og da. Jeg levde uten å tenke framtidige konsekvenser. Jeg lånte tid i fortiden, og må nå betale tilbake denne tiden, i form av et mer begrenset og sannsynligvis kjedeligere liv heretter.

 

Kjenner du deg igjen? Og er det noe håp for oss? Det er ikke for sent å snu skuten. Men det er ikke lett. Det er aldri lett, nettopp fordi at det som er bra på lang sikt, som regel er kjedelig å gjøre akkurat nå. Det koster massevis av timer med kjedsomhet, å bli god på noe. Og du må rett og slett venne deg til det – å kjede deg altså. Når det å gjøre kjedelige aktiviteter, har blitt en vane, blir det ikke så kjedelig lenger. 

 

Litt etter litt blir det å kjede seg mer og mer meningsfylt. Du begynner etter hvert å lengte etter disse kjedelig timene, fordi at det er disse timene som gir deg håpet om bedre tider. Og om ikke det var nok, så blir de timene du ikke gjør kjedelig arbeid, mye gøyere og mer meningsfullt enn alle fri-timene du hadde før. Livet begynner å gi mening. 

 

 

SKAP KONTRASTER

Hemmeligheten er å skape kontraster i livet ditt. Uten kontraster blir alt etter hvert grått og kjedelig. Med kontraster, får livet mer og sterkere farger. Du har de kjedeligste timer med hardt arbeid, men så har du til gjengjeld fargerike opplevelser, og du blir mer takknemlig for de timene du med god samvittighet gir deg tillatelse til å ha. Du vil sannsynligvis til og med begynne å finne glede i vanlige opplevelser som morgenkaffen, luksusen av å kunne høre på musikk i bilen, etter at du har nådd dagens mål med lydboken du holder på med, osv.

 

Men det begynner med å lære seg at kjedsomhet ikke er kjedelig. Det er nødvendig. Det er livet. Det er det som gir livet mening. Å oppdage kontrastene. Ikke bare å jakte etter dagens underholdning. Fordi å alltid være underholdt av TV, dataspill og mobil-moro, ikke gir deg den gode følelsen etterpå. Du vet med deg selv at du egentlig kaster vekk livet. En dag om gangen. Men det er jo sånn samfunnet forteller oss at vi skal leve. At vi ikke trenger å drømme om å bli noe. Vi bør heller se på TV. Det er jo så mye bra som kommer dette semesteret. Vi må følge med, slik at vi ikke faller av lasset.

 

Aldri før har vi nordmenn hatt bedre tider. Aldri har vi hatt mer luksusgoder. Og aldri før har vi hatt mer fritid og valgmuligheter. Men likevel har vi aldri hatt flere mennesker som opplever depresjoner og angst. Aldri før har så mange mennesker ønsket å ta selvmord, i verdens beste land.

 

Hvorfor?

#kjedsomhet #livet #vaner #framgang #arbeid #innsats #skole #drømme #kontraster #lese

Hva er forskjellen på de aller beste – og vanlige mennesker, som ikke får det til?

“Hvordan strekker man seg, slik at jeg blir en mester?”

Hjernen vår har ingen mål å nå sitt potensiale. Med det samme vi har lært oss å gjøre noe på en OK måte, ønsker hjernen å sette aktiviteten på autopilot. Har du først funnet noe som fungerer for deg, hvorfor forandre på det? Det er i vertfall slik hjernen vår tenker. Og derfor lager den seg vaner. 

 

 

En vane er noe du har repetert så mange ganger, at den er blitt automatisk. Hjernen vår ønsker disse vanene velkommen, fordi da slipper den å jobbe mer med akkurat denne aktiviteten. Den kan slappe av. Aktiviteten er blitt automatisk. Hver gang du gjør en handling, gjør du denne aktiviteten sterkere i hjernen din.

 

Du kan tenke deg dette som at du skriver navnet ditt på et papir. Og jo flere ganger du skriver navnet ditt på samme plassen på papiret, blir mønsteret sterkere. Til slutt blir det så dypt, ritet inn i papiret, at kulepennen vil følge mønsteret automatisk. Du skriver nesten hull i papiret. Slik er også en vane inne i hjernen din. Aktiviteten er så sterkt ritet inn i hjernen, at den blir automatisk. Ved å gjøre aktiviteten om til en vane, kan hjernen delegere bort arbeidet til en annen del av hjernen, også kalt autopiloten. På den måten kan den slappe av og spare energi, slik at den har mer å bruke, dersom noe virkelig viktig skulle dukke opp.

 

Det som er dumt med dette, er at når du går på autopilot, er utviklingen din meget begrenset. Du blir en mester på å gjøre noe, på akkurat den måten du allerede kan. Og siden hjernen hviler, og du går på autopilot, tar du ikke til deg ny kunnskap. Du blir ikke bedre. 

 

Dette er hovedgrunnen for at de fleste som driver med for eks idrett, ikke blir særlig mye bedre når de når et punkt i utviklingen. De når et platå, og aksepterer at dette er grensen deres. De har ikke stort ønske om å bli noe særlig bedre heller. Det kreves for mye.

 

NYSGJERRIGHET ER NØKKELEN
Vi er alle nysgjerrig på noe. Noen er nysgjerrige på serier på Netflix eller Paradise Hotel, de kan alt om TV-serien. De har sett alt flere ganger. Vet alt om hovedpersonene, og lest seg opp på fakta og sladder. Andre igjen er nyskjerrig på gamle veteran-biler. De kan faktakunnskap som nesten ingen andre ante at eksisterte. 

 

Det vi er nysgjerrige på, blir vi gradvis bedre på, og forstår mer av. Det er nysgjerrigheten vår som fører oss framover. Når vi er nyskjerrige, da er delene som har med forståelse og innlæring i hjernen slått på. Uten nysgjerrighet vil vi etter hvert gå over på autopilot. Når vi går på autopilot, slutter vi å utvikle oss. Vi blir ikke bedre. Autopilot er som sagt, hjernen vår som er i hvile eller dvale-modus. 

 

“Men dette kan jeg jo allerede fra før…”
Det øyeblikket du forteller deg selv, at dette kan jeg, da lukker du igjen sinnet ditt, og slipper ikke ny og annen kunnskap inn. Ønsker du å forbede deg innenfor et område, må du åpne opp for nye ideer, inspirasjon og ny kunnskap. Det er nye konsepter, som vil få deg fram over. Ikke de gamle du allerede har.

 

Du må bestemme deg for å bli en mester.

 

Alle suksessfulle mennesker, forplikter seg til å bli en mester. Det er ikke et spørsmål om, men når. 
Framgang er ikke noe som kommer av seg selv. Framgang velger ikke ut noen heldige, eller stempler andre som uheldige. Du bestemmer selv om du skal oppnå fantastiske resultater innenfor et spesifikt område. Det er ditt fokus, din tid og din framgangsmåte som bestemmer din skjebne. Ikke tilfeldige omstendigheter, eller noe heldig du fikk da du ble født.

 

“Om du likte innlegget, få nye artikler rett til din Facebook-konto” – HER!

 

#hjernen #mester #læring #autopilot #vaner #nysgjerrighet

Dette er de 100 bøkene jeg leste i 2017

I fjor satte jeg meg et mål om å lese 100 selvutviklingsbøker. At jeg leste dem er kanskje ikke helt riktig. 50 av dem var lydbøker. Hovedsakling var det slik at bøkene jeg leste var på norsk, mens lydbøkene var på engelsk. Så jeg fikk samtidig språkstudier. Det var hardt, men verdien får jeg vel tilbake, håper jeg. 😛

Har du lest noen av disse?

 

50 BØKER (Norsk)

Tenk Smart – Nå dine mål på rekordfart, av M.Hauglie & L.L.Uppard

Hjernen er Stjernen, av Kaja Nordgren

Vår Utrolige Hjerne, av Johan Nordberg

Forbedrings Industrien, av Hans Erik Næss

Søvnrevolusjen, av Arianna Huffington

Investeringsprinsipper, av B. Malkiel & C.Ellies

Slik Lærer Hjernen, av Torkel Klingberg

ToppKarakterSystemet, av Pål Hetland og Nikolai Høybo

Det Kvinner vil ha – Det Menn vil ha, av Johan & Julie Gottman

Smarte Valg, av Knut Samset & Fred Wenstøp

Obamas Talekunst, av Shel Leanne

 

Les Meg – Håndbok i Litteraturformidling, av Nina Aalstad m.fl

SuperStudenten, Olav Schewe

Lykkefellen, av Russ Harris

Kampen mot Uroen, av Caspar Seip og Bernard Bøhmer

Kroppen Styrer Tanken, av Amy Cuddy

GRIT – Lidenskap og Utholdenhet, av Angela Duckworth

Bli rik med god samvittighet, av Napoleon Hill

Du Selger, av Mia Tørnblom

Fearless, av Anja Hammerseng-Edin

Magisk Opprydding, av Marie Kondo

 

Lev Her og Nå, av Eckhart Tolle

Målrettet Liv, av Rick Warren

Den Mobile Siv. Øk., av Jo Owen

Nærvær, av Kristin Flood

Psykologi i et Nøtteskall, av Pål Johan Karlsen

Motivasjon og Jobbsøking, av Anneli Brannfjell Olsen

Tre Steg til Tidsfrihet, av Nikolai G. Høybo

23 ting de ikke forteller deg om Kapitalismen, av Ha-Joon Chang

Vanens Makt, av Charles Duhigg

Verdsatt på Jobb, av G.Chapman & P.White

 

10 Tips om Helse, av Bertil Marklund

Våg Mer!, av G.Cramer & D.Furuholmen

Selvfølelsens Psykologi, av Sondre Risholm Liverød

Slutten på Wall Street, slik vi kjenner den, av Dave Kansas

Hverdagspsyk, av Rebekka Egeland og Carina Poulsen

Finn din Kreativitet, av Anne Kristiansen Rønning

Vil ikke! Gjøre Selv!, av Elisabeth Gerhardsen

Finn din Drivkraft, av Kjetil Haugmo

Kroppen Snakker, av Åse Dragland

YouTube Skolen, av BeasVerden & Bootramp 

 

Skap Livet du alltid har drømt om, av Torkel Guttormsen

Tenåringshjernen, av Frances E. Jensen

Makt Spillet, av Henrik Fexeus

Hjernesterk, av Anders Hansen

Grunner til å leve videre, Matt Haig

Sov Smartere, av Shawn Stevenson

Skilpadde Metoden, av Curtis M. Faith

Hjernen & Tarmen, av Emeran Mayer

Stå imot, av Svend Brinkmann

Lederskap med Mindfulness, Janice Marturano

 

 

50 LYDBØKER (Engelsk)

Deep Work, av Cal Newport

Practice Perfect, av Doug Lemov

The New Dynamics of Winning, av Dennis Waitley

The Ultimate Goal-Program, av Brian Tracy

GOLF – The Art of Mental Game, av Joseph Parent

Zen Golf, av Joseph Parent

Body Mind Mastery, av Dan Millman

The 7 Mindsets to live the Ultimate Life

Theatre of the Mind, av Maxwell Maltz

Secrets of the Millionaire Mind, av T. Harv Eker

 

Start With Why, av Simon Sinek

Steal the Show, av Michael Port

Executive Thoughness, av Dr. Jason Selk

Mental Thoughness Training, av P. McLaughlin & J. Loehr

Psycology of Human Motivation, av Dennis Waitley

The Psycology of Selling, av Brian Tracy

The 5-second Rule, av Mel Robbins

Change Your Question – Change Your Life, av M. Adams

The Like Switch, av Jack Schafer

The Psycology of High Self-Esteem, av Nathaniel Branden

 

The Power of Broke, av Daymond John

The New Psyco-Cybernetics, av Maxwell Maltz & Dan Kennedy

The Thank You Economy, av Gary Vaynerchuck

The Millionaire Next Door, av W. Danko & T. Stanley

The Compound Effect, av Darren Hardy

Unshakeable – Your Finansiable Freedom, av Tony Robbins

So Good they can`t Ignore You, av Cal Newport

Epiq Content Marketing, av Joe Pulizzi

Ego is the Enemy, av Ryan Holiday

Give me Money: Millionaire Success Speaks, av. Jack Canfield & T. Harv Eker m.f.

 

The Happiness Equation, av Neil Pasricha

The Law of Attraction, av Craig Beck

The Power of Body Language, av Joe Navarro

The Subtle art of not giving a F *ck, av Mark Manson

The 12 Week Year, av Brian Moran

The Inside – Out Revolution, av Michael Neill

People Buy You, av Jeb Blount

Change Your Beliefs – Change Your Life, av Nick Hall

The Practicing Mind, av Thomas M. Sterner

Crush It! Why Now is the Time, av Gary Vaynerchuck,

 

The Power of Visualization, av Lee Pulos

The Ultra Mindset, av Travis Macy

The School of Greatness, av Lewis Hoves

Be a Sales Superstar, av Brian Tracy

Change Your Habits – Change Your Life, av Tom Corley

Outliers – The Story of Success, av Malcolm Gladwell

The One Thing, av Jay Papasan & Gary Keller

The 10 X Rule, av Grant Cardone

The Little Book of Crearity, av Jamie Smart

Primary Greatness, av Stephen R. Covey

 

 

Leste du noen bøker i fjor?

Har du tips til noen andre selvutviklingsbøker?

 

 

(Bildene i artikkelen er inspirert av “iselinrenee.blogg.no“)

#bøker #lesing #selvutvikling #personligutvikling #100 #suksess #målsetting #mål #selvutviklingsbøker #hjernen #penger #trening #søvn #tips #råd #motivasjon #norsk #engelsk #lydbok #lydbøker #2017 #bergen #vaner #godevaner #lesehest #tonyrobbins #penger #økonomi #endring #millionær #framgang #framtid #prosjekt #giga #stort

Grant Cardone – Hvem tar du råd fra?

I dag starter jeg en ny kategori: “MOTIVASJONSVIDEOER”. Her poster jeg små motivasjonsvideoer som jeg synes er verdt å dele med fellesskapet her på bloggen min. Det er fredag i dag, så håper alle mine lesere får en strålende helg.

 

Dagens video: Pass på hvem du tar til deg informasjon fra. Ikke alle råd du får – er gode råd. Problemet er dessverre at det som regel er senere i livet, at man finner ut om det var et godt eller dårlig råd.

Pass på å selv velge hvem du følger. Er dette mennesker som har de samme levereglene og verdiene for livet sitt, som du har? Tenker de stort, eller tenker de smått? Er de fornøyd med det som livet gir dem, uten særlig innsats? Eller ønsker de å skape sin egen framtid, på tross av hva livet har gitt dem av problemer? Det er opp til deg å avgjøre livet ditt. Ingen andre bryr seg like mye om deg, som du gjør.

 

rVR12sKqWn8

#grantcardone #cardone #motivasjon #motivation #råd #tips #fredag #video #personligutvikling #selvutvikling #kunnskap

4 GRUNNER DU TRENGER FOR Å STARTE ET BEDRE LIV

For meg er det litt som at året starter i dag. Hele januar ble en svært uproduktiv måned for meg. Jeg klarte ikke å dra meg opp av sofaen. (Men det at jeg kjøpte meg nytt TV rett etter nyttår har nok ikke hjulpet på. Utrolig hvor fort man legger seg til dårlige vaner.) Men nå skal jeg prøve å bli flinkere til å oppdatere bloggen min med nye innlegg.

 

I fjor satte jeg meg et mål om å lese 100 selvutviklingsbøker. Det klarte jeg å gjennomføre, noe som har ført til mer kunnskap, og derfor langt bedre grunnlag for å kunne skrive nye innlegg på denne bloggen.

 

 

VISJON – Det hele starter med en visjon. Det er ikke så mange som har dette. Men dette er kraftige saker for de som er heldige å besitte en. En visjon sikrer deg en retning med livet ditt. Du vet hva som er drømmen. Du vet hvor du er på vei. En visjon forteller deg ikke beskrivelser om hvordan du kommer dit. Men du vil ha en tanke bak det du gjør, og målene dine blir mer meningsfulle når du retter dem mot visjonen. Og motsatt, vil du merke det når et mål er feil i forhold til visjonen. Da vil du vinne på endre målet.

 

Visjonen er sterke enn alt annet. Tenk deg en visjon som solen. Den er høyt der oppe. Du rekker aldri helt opp til den, men den gir retning for livet ditt. Og den gir en utrolig drivkraft og motivasjon når du ser mot den. Den gir deg en helt ny mening med livet.

 

AMBISJON – Det er ambisjonen din som bestemmer hvor mye energi og innsats du kommer til å legge ned i arbeidet ditt. Det er også dette som styrer de fleste sine skoleprestasjoner. Har du lave ambisjoner for livet ditt, vil du heller ikke finne de store grunnene for den enorme innsatsen du trenger å legge ned på lekser og slikt. Dersom du har store planer for hva du har tenkt å bli, og hvilke karakterer du trenger, da er det mye enklere å motivere seg til å jobbe. Da vet du at du må kjøre på, for hvis ikke kan du vinke farvel til planene og drømmene dine. Og du ser etter løsninger heller enn problemer. Er det noe du ikke forstår henter du hjelp fra lærer eller andre, fordi du skjønner at dette må du lære.

 

Motsatt er det med elever som ikke ser poenget med skolen. De møter opp, men ikke for å lære. De gjør det fordi de må. Skolen kommer ikke til å bety så mye for livet deres, tenker de. De tror ikke på seg selv eller framtiden. Dessuten så går nok livet bra til slutt uansett. Det finnes jo alltid noe de kan gjøre. En helt annen tankegang, og et helt annet ambisjonsnivå

 

 

MOTIV – Du må ha en grunn for å gjøre det. Du trenger en drivkraft som antenner viljen din til å gjøre jobben. Jeg for eksempel, blir motivert av å kunne gi bort uventede gaver til andre. Jeg blir også påvirket når jeg ser at andre gjør dette. Husker en gang jeg gav bort en splitter ny PlayStation 3 til en kamerat av meg. Han slet med økonomien på den tiden, og hadde ikke råd til slike luksusgoder. Da jeg fikk feriepenger, gikk jeg og kjøpte 2 nye Playstation 3 og medfølgende GTA4. Og så inviterte jeg meg selv bort på pizza og spillkveld hos denne kameraten. Jeg lokket med at jeg hadde kjøpt meg PlayStation og GTA, og lurte på om vi kunne prøve dette spillet hos han. Han han måtte skaffe pizza.

 

Da jeg skulle gå for kvelden, spurte jeg han: “Du har vel ikke tilfeldigvis lyst til å låne maskinen en stund?” “Låne? Jeg kan vel ikke låne den, når du akkurat har kjøpt den?” kommenterte han. Jeg: “Jo, men jeg har en annen liggende i bilen. Du kan låne den.” Han: “Men hvor lenge da?” Jeg: “Nææ, noen år? 5, 10, til den er ødelagt eller du selger den? Det er egentlig opp til deg.” (Da begynte det å gå opp for han hva jeg akkurat hadde gjort. Og han virket motvillig til å akseptere det. At jeg akkurat hadde gitt han en spitter ny PlayStation3 og et spill. Men det er gøy å kunne gjøre slike ting for andre. Og dette er nok min viktigste drivkraft. Å kunne endre andre menneskers liv gjennom gavmildhet og godhet.)

 

STORE TANKER – i en lydbok jeg hørte for litt siden sa forfatteren: Dine resultater blir aldri større enn dine tanker er før du starter med prosjektet.” Det er derfor de som virkelig når langt med noe, tenker store tanker i fra begynnelsen av. Det er litt sånn at du må lage et skikkelig fundament, dersom du har tenkt å bygge noe stort som skal vare en stund. Det er en grunn for at store bygg starter med at bygningsarbederne begynner med å grave et gigantisk hull i bakken. Det underliggende må være solid nok til å tåle bygget som kommer oppå. Fundamentet er ikke synlig når bygget er ferdig, men uten det ville bygget kolapset.

 

Slik er det med tankene også. De er heller ikke synlig. Men de ligger i bunnen for alt du gjør med prosjektet etterpå. Under enhver stor bragd eller prestasjon, ligger det en tilsvarende tanke før prosjektet startet.

 

Er dine tanker store nok for det du ønsker å gjennomføre?

 

#tips #grunner #motivasjon #nyttår #muligheter #selvutvikling #personligutvikling #skole #suksess #visjon #ambisjon #motiv #drivkraft #tanker #storetanker #mål #målsetting #playstation