Når du er ulykkelig – da har du også lærevansker

Dette innlegget skriver jeg, fordi jeg selv sitter fast i problemet. Ting jeg alltid har tenkt er riktige, oppleves nå uten mening. Hvorfor er jeg ikke lykkelig lenger? Og hva skal til for å bli det? Jeg har forstått at dette må bli mitt neste prosjekt. Er du kanskje i samme situasjon?

 

 

Når man ikke er lykkelig med livet sitt, og det man holder på med, da er du og kroppen din i “nede” eller i “bad mood”. Og når du er “nede”, og ikke lykkelig, da er ikke hjernen din innstilt på at du skal lære noe, eller lykkes med det du holder på med. Det hjelper derfor ikke å lese seg lykkeligere. Selv om du leser for å lære mer kunnskap, kommer ikke kunnskapen til å sette seg.

 

Når du er ulykkelig, da forstår og husker du ikke det du forsøker å lære deg. Hjernen vår er i en slags unntakstilstand. Det er andre ting som er viktigere for den, enn å lære nye ting, når du ikke vet nøyaktig hva du er ute etter. Hjernen vil da spare energi og sørge for å holde deg i live. For hjernen din, er dette det viktigste. Den delen av hjernen som styrer deg, når du er ulykkelig eller deprimert, bryr seg ikke om du opplever suksess, glede, penger eller andre ting du ønsker deg. Den har ett oppdrag. Sørge for at du overlever dagen. 

 

Selv om du jobber på, når du ikke er lykkelig, vil resultatene dine utebli. Du blir overstyrt av følelsene dine. Du må være lykkelig for å oppleve framgang. 

 

 

SÅ HVORDAN BLIR MAN LYKKELIG – NÅR MAN ER ULYKKELIG

Det er et godt spørsmål. Jeg tror man må slutte å løpe etter lykke og suksess. Fordi dette finnes egentlig ikke. Du finner ikke lykke og suksess gjennom hardt arbeid alene. Du må vite hva du vil. Du må ha klarhet i hvem du er, og i hva du prøver å oppnå. Hva avgjør om akkurat du skal være lykkelig? Hvordan vet du at nå opplever jeg suksess? Hva er det som gir deg glede?

 

Dette er sannsynligvis det vanskeligste spørsmålet du har å finne svar på i livet ditt. Hva er et suksessfullt liv for deg? Og inntil du setter av tid til å svare på det, vil du aldri bli virkelig fornøyd med livet ditt. Du vil alltid være ulykkelig og føle at livet mangler mening.

 

Det er her jeg selv er nå. I det siste har min motivasjon forsvunnet. Det er vanskelig å stå opp, når jeg ikke har noen grunner for det. Og det er vanskelig å finne på noe, når jeg ikke trenger det. Og det å slippe å gjøre noe, gjør meg slett ikke lykkelig. 

 

Du må finne ut: Hva gjør meg egentlig lykkelig? Hvordan ser jeg for meg drømmelivet mitt?

Dersom du ser for deg at du lever livet ditt, akkurat slik du ønsker deg? Hva er det som får deg til å smile? Hvorfor gleder du deg til å stå opp om morgenen? Finner du svaret på dette, vil du raskt bli en lykkeligere person. Hvis ikke, vil du fortsette å være misfornøyd med livet ditt. (Mange finner faktisk meningen i religion. Å ha noe bestemt å rette livet sitt mot. Å ha et større oppdrag. Men selv om du følger en religion, vil ikke heller dette nødvendigvis gjøre at du opplever mening og lykke. Så dette spørmålet er utrolig vanskelig og krevende.)

 

Det er dette du må finne ut av. Og det er dette du må jobbe for å tiltrekke deg. Det er mer av dette som gjør deg lykkelig. At du lever livet ditt slik at det føles meningsfullt og riktig, for deg. Å tjene mer penger vil ikke gjøre deg lykkelig dersom du ikke lever et meningsfullt liv. Men dessuten er det utrolig vanskelig å tjene penger dersom du ikke er lykkelig, og har mening med livet ditt. Så disse to henger sammen, som “hånden” og “hansken”.

 

Dette er punktet som setter deg tilbake på skinnene. Det er vanskelig å kjøre bil uten en vei å kjøre på, og det er vanskelig å kjøre tog uten skinner. Når du roter rundt i terrenget uten mål og mening, blir du etter hvert rastløs, misfornøyd og ulykkelig. Latskap er ikke noe du er og depresjon er ikke en sykdom – det er logiske resultater av at noe er galt med livet ditt.  

Er du lei av å kjede deg, mangle motivasjon og negative følelser?

Hva må jeg gjøre for å bli mer lykkelig og fornøyd med livet? Hvorfor er alt jeg gjør så slitsomt?

 

 

DOPAMIN ER HJERNENS BELØNNING & LYKKESTOFF

Hver gang du gjør noe som er positivt for livet ditt, vil du oppleve å få et lite “kick” av et stoff som heter “dopamin”. Det er dette stoffet som gjør at du føler deg bra, når du akkurat har vasket huset eller har gått på en joggetur. Hjernen er fornøyd, og gir deg en liten belønning. Dette gjør den for at du skal fortsette å gjøre disse tingene også i framtiden. Du vil huske opplevelsen av aktiviteten med en god følelse. Og derfor håper hjernen at du skal fortsette å gjøre disse tingene.

 

I motsatt fall får du en dårlig følelse, hver gang du planlegger å rydde huset eller å gå på en joggetur, uten å faktisk gjøre det. Nå får du ikke noe “lykke-stoff”, og du vil derfor heller ikke få den gode følelsen i kroppen.

 

Det som er verdt å vite er at uansett hvor liten den positive aktiviteten du gjør, er, så får du stoffet “dopamin”, altså lykkestoffet utløst i hjernen din. Det vil altså si at du trenger ikke løpe 10 km eller vaske huset hver dag, for å oppleve å føle deg suksessfull. Du kan faktisk bare ta trappen i steden for heisen. Eller re opp sengen din før du går på jobb eller skolen. Små positive aktiviteter gjør altså samme nytten som store, for å gi deg god følelsen.

 

 

Men poenget er at du må gjøre til en vane å fullføre planene dine, hver dag. Og du bør planlegge å gjøre positive aktiviteter som fører deg framover i livet. Det vil si å lage seg noen gode vaner, som man utfører hver dag. Holde orden rundt deg, trene regelmessig, lese eller studere noe du ønsker mer kunnskap om, osv. Da vil du jevnlig få dette lykkestoffet utløst i hjernen din, og du forblir lykkelig på daglig basis.

 

Det som er med dette stoffet, dopamin – altså lykkestoffet, er at inne i hjernen, har nervecellene dine noen mottakere som tar imot det kjemiske stoffet dopamin. Jo flere slike mottakere hver celle har, jo mer lykkefølelse vil du oppleve å få. Derfor også større lykkefølelse. Og selvsagt motsatt. Jo færre dopamin-mottakere hver celle har, jo mindre dopamin tar nervecellene til seg, og derfor mindre lykkefølelse.

 

Jo oftere du gjør positive aktiviteter, slik at hjernen din danner dette belønnings og lykkestoffet “dopamin”, jo større behov mener hjernen din, at du har for flere mottakere. Derfor er det slik at dersom du gjør flere positivte aktiviteter hver dag, da vil hjernecellene dine utvikle flere dopamin-mottakere, slik at du etter hvert vil begynne å bli en mer lykkelig person, og få lykkefølelse oftere.

 

Motsatt, er det også at jo oftere du skuffer deg selv, og lar være å gjøre de positive aktivitetene du hadde planlagt å gjøre, vil medføre at hjernen nedprioriterer dopamin-mottakerne dine, og hver nervecelle vil miste flere av sine allerede utviklede dopamin-mottakere. Dermed vil de ta til seg mindre lykkestoff enn de gjorde tidligere. Cellene dine blir mindre mottakeligere for stoffet dopamin, enn de var tidligere, siden de nå har færre mottakere pr celle. Du vil ikke merke den samme lykkefølelsen som du gjorde før, dette kan føre til at du blir mer likegyldig til det som skjer deg i livet. Mer likegyldighet, kan videre føre til dårligere humør, mindre motivasjon og flere dager med dårlige følelser.

 

 

DOPAMIN-SYSTEMET ER LITT SOM MED BY-UTVIKLING

Tenk deg at en liten by, plutselig utvikler noe svært interessant og framtidsrettet. For eks oljeutvikling. Den går lysere tider i møte. Folk kommer i mengder for å ta del i oppturen. Dersom flere mennesker skal kunne bosette seg og leve i byen, må politikerne samtidig tenke på utviklingen av byen. Dermed setter de i gang å utvikle veinettet, forbedrer transport og kollektiv-tilbudet, osv. Byen må tilrettelegge for at veksten skal kunne skje.

 

Dette er også slik hjernen vår fungerer. Derom du gjør flere positive handlinger, som hjernen ønsker at du fortsetter med, da må den forbedre belønnings-systemet du har. Det er dette den gjør, når den produserer flere dopamin-mottakere til nervecellene dine. Dette er den logiske forklaringen på hvorfor det å gjøre positive aktiviteter, hjelper deg til å bli en lykkeligere person. Når du merker mer til lykkestoffet du får som belønning, vil du være mer motivert til å gjenta aktiviteten neste dag. Og slik kan du holde det gående, til du er i en positiv spiral.

 

#dopamin #framgang #lykkerus #lykke #glede #lykkestoff #hjernen

Hvordan finner man lidenskapen sin?

Sliter du med å finne motivasjon i livet? Mangler du lidenskap? Jeg  tror ikke man finner lidenskap, ved å lete etter noe inne i seg selv. At du er født til å gjøre X eller Y. Jeg tror at vi mennesker har flere forskjellige aktiviteter vi kan brenne for. At det ikke er akkurat “den ene greien”, som er din greie.

 

 

Jeg tror det i første omgang dreier seg om å tilrettelegge for at livet ditt, og omstendighetene rundt deg, fungerer. Jeg tror selv ikke at det er så viktig nøyaktig hva man gjør, men at man finner glede og mening i det.

 

Du kan finne glede i mye forskjellig, men arbeidet og oppgavene dine må også gi deg mening.

 

Simon Sinek, snakker mye om dette. De fleste vet “HVA” de holder på med, og “HVORDAN” de gjør og utfører jobben sin. Men de aller færreste vet “HVORFOR” de gjør hva de gjør. Og meningen med livet, ligger til grunn i “HVORFOR” man gjør som man gjør.

 

Tar du for eksempel mor Teresa. Så gjorde hun alt mulig rart for mennesker i nød. Det var ikke så viktig nøyaktig hva som var arbeidsoppgavene hennes fra dag til dag. Men om du gikk inn i dem, var nok det aller meste hun drev med kjedelige rutine oppgaver. Men “GRUNNEN” til at hun gjorde dem, var også det som gav livet hennes mening. Og det fikk henne til og med til å gi avkall på de fleste goder livet hadde å by på. Men for henne gjorde ikke dette noe.

 

Og slik er det også med oss “vanlige” mennesker. Det er ikke nøyaktig hva du gjør som avgjør om du er lykkelig eller ulykkelig. Men hva det du holder på med, betyr for deg. Hvilke meninger legger du inn i oppgavene dine? Hvorfor holder du på med dem?

 

Her er det jeg tror og mener vekker lidenskapen din:

  • Du bør jobbe for å øke din forståelse om hvordan verden fungerer.
  • Du bør lære å forstå “DEG SELV” og andre mennesker.
  • Du bør finne ut hvorfor du gjør, det du gjør.

 

 

Med andre ord, du bør lage deg vaner som gjør deg til en nyskjerrig person. Slik at det å lese bøker, lydbøker, gå på seminarer osv, blir noe du lengter etter å gjøre – og noe du gjør hver dag. Da vil lidenskapen din komme til deg, og ikke motsatt.

 

Men det hele starter med at du er villig til å kjempe imot trangen til å underholdes. Du finner ikke det gode liv, i hverdagens underholdning. Din viktigste oppgave er å finne tid til å kjede deg. Kjede deg til kunnskap og forståelse. 

 

Det som er “gøy” i nuet – gjør deg trist, lei og muligens deprimert over tid. Mens ting som er kjedelige mens du holder på med dem, – ofte vil gjøre deg til en lykkelig og suksessfull person over tid. (Kanskje høres dette ulogisk ut?)

 

“Dårlige vaner er lette å lage, men vanskelig å leve med. Gode vaner er vanskelig å lage, men er lette å leve med.”

 

 

Jeg vet, dette var nok ikke det du håpet høre. Men det er dessverre dette som er sannheten. Hadde sannheten vært lett og gøy, hadde vi levd drømmelivet alle sammen. Men takket være at det viktigste i livet ikke er gøy, er drømmelivet mulig å oppnå for dem som virkelig ønsker det. Fordi det er mer “politisk korrekt” å tenke motsatt. De fleste mennesker lever etter motsatt filosofi.

 

#lidenskap #vaner #tid #framtid #glad #lykkelig #kunnskap #lykke #livet

Er du deprimert eller lei deg? Da bør du lese dette.

I dag vil jeg skrive om et problem de fleste møter på regelmessig. Nemlig dårlige dager, eller rett og slett uker eller måneder, hvor du ikke er så veldig glad og lykkelig. Det er dessverre mange som opplever depresjon og slikt. Og for å si det rett ut. Verden er utrolig urettferdig.

 

 

Det er nemlig slik at når du sliter, og har kommet i en negativ spiral. Da tenker vi alle at da må vi jobbe oss ut av den. Men det er bare et problem. Det er mye vanskeligere å komme seg ut av den, enn man skulle tro. Du får nemlig dårlig betalt for innsatsen du legger ned, når du er i “bad mood”. Hjernen din tillater deg ikke å bare å endre bane sånn helt uten videre.

 

Du blir dårligere til å lære. Altså du husker ikke det du leser, du forstår ikke matteoppgavene dine. Alt går tregt. Tiden går saktere og aktivitetene er kjedeligere. Hjernen din vil heller ikke gi deg lykkestoffet du så gjerne ønsker, så du blir ofte værende i det dårligere humøret.

 

Om ikke det var nok, så blir du lettere sint og irritert og begynner lett å krangle. Du ser andre smile og har det gøy. Men ikke du. Ingen ønsker å snakke med deg. Det er faktisk slik at når du er nedfor, og lei deg, da smiler ikke folk til deg heller. Du må selv smile for at noen skal føle for å smile tilbake til deg. De overser deg faktisk. Og akkurat i dag, når du trengte det som mest. Det virker som at verden bare ønsker å belønne dem som allerede har det bra.

 

Over til hjernen din. Når du er i dårlig humør, da styres du faktisk av den lite intelligente og bråsinte delen av hjernen. Denne delen har ingen intensjon om å hjelpe deg til å bli lykkelig igjen. Denne delen er nemlig den primitiv delen og dens hovedoppgave er å holde deg i live. Den har bare tilgang til din grunnleggende kunnskap. Den mest innprentede og logiske kunnskapen, som du kan og forstår uten å måtte tenke deg om. Det vil si, at den er dummere enn den andre hjernedelen. Du er nå styrt av pattedyrhjernen. Den delen vi mennesker deler med for eksempel apene.

 

Den andre delen av hjernen, den som styrer deg når du er glad og lykkelig, er en hjernedel som bare vi mennesker har. Og det er denne som er smart, kreativ, positiv, fleksibel, rask, beslutningsdyktig og ser lyst på livet og verden ellers. Men denne delen kobles ut, når du er lei deg eller redd.

 

Så kort fortalt. Når du er nedfor og deprimert. Da blir alt vanskeligere for deg. Du har lærevansker, du er mer aggressiv, du snakker på en måte som gjør at andre ser at du er sur, du ser svart på verden, livet og framtiden din.

 

Det positive er likevel, at det er ikke du som er blitt en dårligere utgave av deg selv. Du styres bare ut av feil del av hjernen. Det er håp for deg. Livet blir bedre når den andre delen tar over. Da blir du lykkeligere, smartere, lettere å ha med å gjøre, både for deg selv og andre. Vær ved godt mot.

 

ER DU HELT RÅ PÅ Å KJEDE DEG?

Det er din evne til å gjøre “kjedelige” aktiviteter til daglige rutiner, som vil definere livet ditt. Vi begynner å lage oss vaner allerede fra vi er små barn. Og dette følger med oss hele livet. Det er for eksempel barna som er i stand til å kjeder seg mest og lengst med leksene som vil få de beste karakterene. 

 

 

Problemet er at det ofte virker for sent å snu livet, når du faktisk forstår dette. Når du er barn, og går på skole forstår du ikke helheten. Du skjønner ikke hva det er som skiller barna som får gode karakterer, fra de som ikke får det. Barna lever i nuet. Og akkurat nå er det selvsagt mye lettere og mye morsommere å leke, spille data, se på TV og være med på alt som vennene dine gjør. Men det at du ikke leser nok på leksene dine, gjør at karakterene dine og din framtidige kunnskap vil lide.

 

MIN EGEN HISTORIE

For å ta dette ut fra min egen situasjon, så ble jeg aldri noe skolelys. Jeg var dårlig til å pugge. Jeg forstod ikke det jeg leste, og hadde ikke noe super hukommelse. Og språk, det var alltid min verste fiende. Derfor mislikte jeg skolen, og hatet å gjøre lekser. 

 

Jeg klarte å oppnå sånn tålig OK karakterer helt til jeg gikk ut av ungdomsskolen. Kom faktisk så vidt inn på et godt privat gymnas. Men herfra gikk det stadig nedover. Sannsynligvis fordi at jeg leste mindre og mindre. Jeg ante ikke hva jeg skulle drive med i framtiden. Og derfor var ikke motivasjonen tilstede. Mer og mer tydet på at jeg ikke kom til å drive med noe som krevde gode karakterer i framtiden. 

 

Dette kapittelet av livet mitt endte med at jeg strøk på en tysk eksamen, som jeg var “heldig” nok å komme opp i det siste året. Vi var 15 elever som kom opp på denne eksamen, ut av 150 i klassetrinnet jeg gikk i. Jeg var en av 10% som ble valgt ut. Resten hadde sommerferie. Snakk om sommer-presang. Jeg strøk med glans. Fikk derfor ikke godkjent studiekompetanse fra videregående. Så der har du meg. Jeg har fortsatt ikke studiekompetanse den dag i dag. Denne tysk eksamen ble mitt skole-punktum.

 

 

NY TID

Hva vil jeg fram til? Jeg var ikke noe særlig flink til å kjede meg. Jeg gjorde det som var lett, og det som var gøy akkurat der og da. Jeg levde uten å tenke framtidige konsekvenser. Jeg lånte tid i fortiden, og må nå betale tilbake denne tiden, i form av et mer begrenset og sannsynligvis kjedeligere liv heretter.

 

Kjenner du deg igjen? Og er det noe håp for oss? Det er ikke for sent å snu skuten. Men det er ikke lett. Det er aldri lett, nettopp fordi at det som er bra på lang sikt, som regel er kjedelig å gjøre akkurat nå. Det koster massevis av timer med kjedsomhet, å bli god på noe. Og du må rett og slett venne deg til det – å kjede deg altså. Når det å gjøre kjedelige aktiviteter, har blitt en vane, blir det ikke så kjedelig lenger. 

 

Litt etter litt blir det å kjede seg mer og mer meningsfylt. Du begynner etter hvert å lengte etter disse kjedelig timene, fordi at det er disse timene som gir deg håpet om bedre tider. Og om ikke det var nok, så blir de timene du ikke gjør kjedelig arbeid, mye gøyere og mer meningsfullt enn alle fri-timene du hadde før. Livet begynner å gi mening. 

 

 

SKAP KONTRASTER

Hemmeligheten er å skape kontraster i livet ditt. Uten kontraster blir alt etter hvert grått og kjedelig. Med kontraster, får livet mer og sterkere farger. Du har de kjedeligste timer med hardt arbeid, men så har du til gjengjeld fargerike opplevelser, og du blir mer takknemlig for de timene du med god samvittighet gir deg tillatelse til å ha. Du vil sannsynligvis til og med begynne å finne glede i vanlige opplevelser som morgenkaffen, luksusen av å kunne høre på musikk i bilen, etter at du har nådd dagens mål med lydboken du holder på med, osv.

 

Men det begynner med å lære seg at kjedsomhet ikke er kjedelig. Det er nødvendig. Det er livet. Det er det som gir livet mening. Å oppdage kontrastene. Ikke bare å jakte etter dagens underholdning. Fordi å alltid være underholdt av TV, dataspill og mobil-moro, ikke gir deg den gode følelsen etterpå. Du vet med deg selv at du egentlig kaster vekk livet. En dag om gangen. Men det er jo sånn samfunnet forteller oss at vi skal leve. At vi ikke trenger å drømme om å bli noe. Vi bør heller se på TV. Det er jo så mye bra som kommer dette semesteret. Vi må følge med, slik at vi ikke faller av lasset.

 

Aldri før har vi nordmenn hatt bedre tider. Aldri har vi hatt mer luksusgoder. Og aldri før har vi hatt mer fritid og valgmuligheter. Men likevel har vi aldri hatt flere mennesker som opplever depresjoner og angst. Aldri før har så mange mennesker ønsket å ta selvmord, i verdens beste land.

 

Hvorfor?

#kjedsomhet #livet #vaner #framgang #arbeid #innsats #skole #drømme #kontraster #lese

SLIK FÅR DU GODE FØLELSER

Dopamin er et av kroppens lykkestoff. Dette stoffet er avhengighets-skapende. Stoffet blir produsert i hjernen din når du for eksempel får en tekst-melding, når noen trykker “liker” på noe du postet på Facebook eller Instagram. Eller om du tar deg en røyk, gambler eller driver med shopping. Dopamin er et farlig stoff, dersom det brukes negativt. Men utrolig bra for deg, når du bruker det til gode formål.

 

 

Du får dette stoffet når du har vært ute å gått deg en tur eller drevet med annen fysisk trening, rydde huset, eller krysset av noe på gjøremåls-listen din. Men det er mer krevende og slitsomt å få dopamin på denne måten, enn ved bare å se på TV, spille data, legge ut et bilde på en sosial-medie-plattform. Og siden vi mennesker er “smarte”-skapninger, ønsker vi som regel å finne snarveien til den gode dopamin-følelsen, lettest mulig. Noe som i bunn og grunn, og spesielt på et lenger perspektiv, bare vil fører oss ut i elendigheten.

 

Men det er derfor det å trene regelmessig, sette seg mål og å jobbe mot disse målene på daglig basis, er så bra for oss. Fordi dette gir deg “positiv” dopamin-følelse, istedefor den negative “dopamin-følelsen” du får ved å gjøre ting du egentlig ikke ønsker, som å drikke alkohol, røyke, bli hekta på dop, shopping, gambling og så videre. Dopamin-følelse føles som lykke, om du får den positive eller negative måten.

 

 

Det er nemlig slik at for hjernen din, så bryr den seg ikke så mye om hvor den får dopamin-stoffet fra – om det er ved å gjøre negative handlinger, eller positive handlinger – så lenge den får stoffet. Dersom du pleier å få dette stoffet ved å sette deg små daglige mål, trene, studere og rydde, så vil hjernen din etter hvert, hjelpe deg med å gjennomføre disse små oppgavene. Men dersom hjernen din vet at du får din daglige mengde dopamin gjennom avhengighet som kaffe, røyk, dop, alkohol eller andre negative aktiviteter, da vil hjernen din sabotere for framtiden din.

 

Det som er viktig for deg å vite er at, hver gang du opplever den positive lykke-følelsen, så kommer dette fra at hjernen din akkurat har fått seg et lite Dopamin-kick. Dette er noe hjernen din ønsker seg mer av hele tiden. Det finnes som sagt mange måter å skaffe seg dette stoffet på, hvor noen ting er positive, noen er nøytrale og noen er negative. Det viktige for deg er å være klar over, at det er dette som er grunnen til at du plutselig ble så glad. Hjernen din fikk seg et lykke-kick. Det var et eller annet som utløste dette stoffet i hjernen din, slik at en annen del av hjernen din ble litt rusa på dette lykke-stoffet. Og du ble glad.

 

Er du klar over hva som skaper lykke-kick i hjernen din? I så fall hva tror du kan være grunnen? Og hva kan du gjøre mer av for å få flere positive lykke-kick i framtiden?

 

HVORFOR SMAKER DEN FØRSTE KOPPEN SÅ UTROLIG GODT – MEN IKKE DEN ANDRE?

Har du opplevd å drikke en kopp kaffe, og merket at den smakte uvanlig godt? Så godt at du måtte ha en kopp til, men som ikke smakte like godt? Den var beiskere, og gav deg ikke den samme gode følelsen. Og deretter smaker den neste koppen enda mindre godt. Det samme gjelder når du drikker brus, spiser god mat eller slafser i deg sjokolade. Den første er utrolig god, men nummer tre, fire og fem gjør ikke samme nytten. Hvorfor er det slik?

 

 

Vi har alle et stoff i hjernen, som kalles dopamin. Dette er stoffet hjernen vår bruker når den vil belønne oss for å gi den det den vil ha. Når den ønsker seg noe, som en kopp kaffe om morgenen, dagens første røyk, sjokolade eller noe annet godt, vil den gi deg ekstra mye nytelse, som takk for at du hørte på den. Da gir den deg dopamin som belønning. Dette vil du oppleve som ren nytelse, nesten ren lykkefølelse, og du tenker: “Er det mulig at en kopp kaffe kan smake så godt?”

Og du heller nedpå en kopp til, bare fordi den forrige koppen var så god. Men kopp nummer to var ikke den samme opplevelsen. Den var faktisk beisk og smakte ikke så godt. Fordi nå fikk du ikke noe dopamin av hjernen din. Den hadde fått sin nødvendige dose, og vil ikke ha mer kaffe. Så den gir deg absolutt ingen belønning for denne dåden.

 

 

Problemet er at ikke alt som hjernen ønsker seg er til det beste for deg. Som denne koppen med kaffe som jeg brukte som eksempel, eller en iskald Cola, øl eller noen biter med sjokolade. Dette er ting kroppen egentlig fint kan klare seg uten, men produktene inneholder stoffer som hjernen lett blir avhengig av. Når hjernen blir vant til å få stoffene nikotin eller koffein, vil den ønske seg mer av dette. Sukker, fett og salt virker på samme måte. Dette er også stoffer som hjernen venner seg til, og vil begynne å spørre etter. Det er derfor du blir så lett fristet til å spise “junk Food”, brus eller sjokolade.

 

Dersom du vil ha optimalt med godfølelse når du drikker kaffen din, Colaen eller tar deg en røyk, bør du nøye deg med begrenset inntak, og bare når kroppen din skriker etter det. Hjernen vil da forsterke den gode smaken med nytelses-stoffet dopamin for å takke deg. Men pass på å ikke overdrive mengden du tar til deg.  Fordi du får ikke mer dopamin når du heller innpå enda mer etter egen vilje.

 

Og vi mennesker vi elsker lykkefølelsen vi opplever, når vi spiser sjokolade, spiser feit mat, drikker brus, kaffe og røyker. Det er liksom da vi lever, tenker vi. Vi er skapninger som lar øyeblikkets nytelser, komme foran framtidig suksess. Dessverre.

 

 

 

Følg “personligutvikling.blogg.no” på Facebook

 

#dopamin #kaffe #lykkefølelse #cola

 

DOPAMIN ER KROPPENS LYKKEPILLE – HVORDAN FÅ MER AV DETTE?

Hadde det ikke vært fint om du kunne framkalle lykkefølelse oftere? Det er vel det vi mennesker ønsker oss, å være lykkelig. Det finnes et stoff i hjernen vår som skaper denne lykkefølelsen. Stoffet heter Dopamin, og er et belønningsstoff som hjernen produserer, og gir deg som belønning, når du har gjort noe som hjernens mener er bra for deg.

 

Her er noen tips til hva du kan gjøre for å produsere dette belønningsstoffet. Dopamin påvirker din motivasjon. Det vil si at det er frigjøringen av dopamin i hjernen din, som gjør deg motivert. Og du føler for å gjøre ting som å trene, spise, ha sex osv. Aktiviteter som hjernen mener er viktig for overlevelse og suksess.

 

 

1. KRYSS AV FOR FERDIGE OPPGAVER

Dopamin-nivået i hjernen, øker når vi gjør ferdig en planlagt oppgave. Uavhengig av om oppgaven er liten eller stor. Derfor kan det være en god ide å planlegge dagens gjøremål på papir, og så krysse de av etter hvert. Da blir dopamin-nivået ditt øket for hver gang du krysser av en ny utført oppgave. Og du opplever motivasjon og mestringsfølelse.

 

2. SKAP/LAG NOE

Skrive, tegne, male, synge, danse eller annen kreative handlinger har til felles, at de gir hjernen en grunn til å belønne deg – med dopamin. Når vi er i det kreative modus, har vi ofte tendenser til å bli hyper-fokuserte. Da havner vi ofte i det beryktede FLYT-modus. Det er dopamin som er grunnen til at vi når denne tilstanden. Da føler vi nesten at vi er uovervinnelige. Alt vi prøver på lykkes, og vi opplever en form for lykkefølelse/ekstase.

 

3. TRENING

Ikke bare hjelper fysisk aktivitet med å redusere stress, oppnå bedre helse og gjøre oss mer produktive. Det øker også dopamin-nivået ditt. Det trenger ikke å være de store anstrengelsene heller. Bare det å gå trappene til femte etasje – istedenfor å ta heisen, gir deg dopamin-belønning.

 

 

4. VEDLIKEHOLD EN SEIERSREKKE

Å holde en aktivitetsrekke gående, er en fin måte å oppnå dopamin på. Ved å for eks drikke 2 liter vann om dagen, ta noen armhevinger, gå deg en tur eller trene 3 faste dager i uken. Ved å krysse av for enda en dag i rekken av seire i kalenderen din, vil det produseres dopamin i hjernen din. Du blir belønnet for din flotte innsats. En slik rekke er et synlig bevis på hvor mange dager på rad du har oppnådd noe av personlig verdi. Dette gir deg en følelse av suksess.

 

5. HØRE PÅ MUSIKK

Har du noen gang lurt på hvorfor musikk gjør deg lykkelig? Her har du svaret: Når du hører på favorittmusikken, skapes det dopamin i hjernen din. Derfor blir du øyeblikkelig glad og energisk når du setter på musikk du virkelig liker. Eksperter påstår også at musikk gir deg samme lykke-følelse som god mat eller favoritt filmen eller TV-serien din.

 

6. IKKE BLI AVHENGIG

Narkotika, alkohol, røyk, sex, pornografi, shopping osv. Slike avhengighets-vaner har motsatt effekt på dopamin-produksjonen din. Det starter med at du får et dopamin-kick. Dette gjør at du får lyst å gjenta handlingen. Litt etter litt blir ikke vanlige mengder nok, og hjernen vil ha mer, og skaper større og større lyst til å utføre den negative handlingen. Det er nå blitt en vane. Men jo oftere du utfører den dårlige vanen, dess mindre dopamin blir produsert som følge av handlingen. 

 

Du ender opp med å trenger mer, for å oppnå samme lykkefølelse. Dersom du lar være å utføre vanen din, reagerer hjernen din med å gi deg depresjon istedenfor, fordi det skapes mindre lykkestoff i hjernen din. Dermed blir du mindre lykkelig – og sjeldnere.

 

XNJt0iszQns
 

Følg “personligutvikling.blogg.no” på Facebook

 

#dopamin #lykkefølelse #lykke #personligutvikling #selvutvikling #lykkepille #motivasjon #glede #mestringsfølelse #avhengighet

ER DET DETTE SOM ER LIVET?

Her er problemet for oss mennesker. Vi leier en hybel eller leilighet, slik at vi har en plass å bo. Vi skaffer oss en jobb, helst i nærheten av bostedet vårt. Vi jobber harde dager, slik at vi får noen slanter å leve av.

 

Etter noen måneder blir vi fast ansatt. Det har vært vårt første mål, fordi at nå kan vi gå til banken å søke lån til vår egen bolig. Men banken krever at vi har egenkapital før de er villige til å hjelpe oss med boligdrømmen. Så da biter vi tenna sammen og fortsetter å jobbe.

 

Når vi etter noen år har spart oss opp noen slanter, kan vi gå til banken igjen for å ta opp lån til vår første bolig. Er vi alene på dette stadiet, vil banken gå med på et lite lån, som sannsynligvis er så lite at vi må lete lenge og vel for å finne noe som er billig og skralt nok til at vi kan få kjøpt det. (Og sannsynligvis har vi betalt overpris også for denne rønnen vi nå eier, fordi man er jo ikke alene om å være i samme situasjon. Så nå går en hærskare med mennesker rundt å ser seg om etter en sliten rønne de kan få kjøpt.)

 

I alle fall, nå er du innafor. Du har liksom klart det. Du er med i spillet. Livet som de kaller det. Du er på trygg grunn – sier de i alle fall.

 

Du fortsetter å jobbe, men nå er du sannsynligvis ganske lei. Du har jo vært ansatt ganske lenge, men du har ikke råd til å slutte. Du kan ikke gjøre hva du vil, fordi du har en kåk du må betale på, og sannsynligvis en bil og kanskje noe kredittkortgjeld du brukte for å betale en ferietur eller to. Dette begynner å føles som et rotterace. Og det er kanskje det også. Problemet er at i løpet av disse årene, så har arbeidsplassen din forandret seg en del, slik at kravene til hva du må klare i løpet av en dag, har endret seg betraktelig – og selvfølgelig til det verre. Det er det som skjer, når vi globaliserer det lokale i samfunnet. Plutselig må vi her i kalde nord, konkurrere med Kina, Afrika og Brasil. Vi skal være lønnsomme, ellers vil de flytte ut produksjonen til Øst-Europa. Der er jo der det er billig arbeidskraft.

 

Nei, hva vil jeg med denne artikkelen? Nå har jo jeg gått langt ut på viddene, i forhold til hva jeg pleier å skrive om på denne bloggen. Jeg skal ikke greie ut om verdensøkonomien og markedskreftene, noe jeg for øvrig ikke har snøring på. I alle fall ikke på papiret. (Det har jeg forresten ikke i forhold til det jeg pleier å skriver om heller.)

 

 

Men saken er at vi mennesker er akkurat som plantefrø. Vi lar oss drive med vær og vind. Det er jo det vi gjør på grunnskolen og muligens videregående. Vi leser og studerer, ofte helt uten å vite hvorfor vi gjør det eller hva vi vil i ettertid. Vi vet som oftest ikke hva vi ønsker å få ut av livene våre. Men vi lar oss drive av gårde ved tilfeldighetene, inntil vi finner oss en jobb vi kan få. Vi blir ansatt, skaffer oss bolig og finner oss til rette, i en som oftest tilfeldig plass i samfunn-systemet. På samme måten vil et plantefrø, finne seg en tilfeldig jordflekk, og sette røtter der. Nå er dette frøet fanget for alltid. Det er her det skal spire og gro.

 

Men i motsetning til dette plantefrøet, ønsker ikke vi mennesker å bruke vårt potensial. Alle planter og treer vil sikte og strekke seg så høyt de kan, mot solen. De ønsker å bruke alle sine ressurser og krefter, til å komme seg så høyt de bare klarer, og bli sitt aller beste. Men slik er det ikke med oss mennesker. Vi er stikk motsatt. Vi tenker: “Hva er det minste jeg trenger å gjøre, for å fortjene denne lønnslippen min. Hvor mye fritid kan ta, og likevel få endene til å møtes? Hva er den enkleste veien å gå? Og finnes det en snarvei? Hvorfor har de andre det så mye bedre enn meg? Det er urettferdig.”

 

Sånn er verden. Sånn er livet. Hardt brutalt og virker ofte meningsløst.

 

Silhouette of hiking man in mountain

#life #livet #arbeid #stress #motivasjon #frø #plantefrø #bolig

 

HVORDAN BLIR LIVET DITT?

Livet ditt avgjøres av din visjon – dine indre tanker. Det vil si: Det er hvordan du ser deg selv i ditt indre – som avgjør om du kommer til å bli en suksess eller ikke. 

 

Ser du for deg at du har en spesifikk jobb? Det kan være at du jobber i butikk, jobber i barnehage, er tannlege, er flyvertinne/vert, elektriker, fotballspiller, eller at du sliter med å få deg jobb. Disse indre synene eller tankene dine, er de mest avgjørende og målsøkende som finnes i livet ditt liv. Det er disse som styrer hvordan livet ditt kommer til å bli. Jo mindre tanker du har om deg selv, inne i deg, jo dårligere kommer resultatene og belønningene dine til å bli. Jo større tanker du har om deg selv og livet ditt, og hva du ønsker å få ut av livet ditt, jo bedre kommer livet ditt til å bli og bedre belønninger vil du få i livet ditt.

 

Mange kan synes at dette høres urettferdig ut, men dette er egentlig helt logisk. Det er sånn at jo større planene og ønskene dine er, jo større vil motivasjonen din være for å oppnå dem. Og motsatt, jo mindre målene og planene dine er, jo mindre motivasjon opplever du å få når du tenker på dem. Tony Robbins sier: “Du vil jobbe 5 ganger hardere for å tjene 1 million kroner, enn du vil gjøre for å tjene 500 000.”

 

 

Livet er jo egentlig følelser. Følelser du opplever hver eneste dag. Og det er disse følelsene som styrer hva du gjør. Det er derfor du ofte opplever å kunne tenke at: «Jeg tar det rolig i dag, ser en film, og så gjør jeg det i morgen istedenfor.» Eller du ønsker å begynne å trene eller spise sunt, men tenker at «en dag til med denne maten, så begynner jeg friskt og med full innsats i morgen.» Men det er ikke sånn livet virker. Livet fungerer via følelsene dine. Det er en grunn for at du ikke ønsker å begynne akkurat i dag, og det er fordi du ikke føler helt for å begynne helt ennå. Men du er jo motivert sånn i utgangspunktet, sier du. Og jeg er kjempemotivert til å begynne fra i morgen av. Men problemet er at du ikke opplever følelsene som du kommer til å oppleve i morgen. Følelser er en ferskvare. De har du akkurat nå. Det er nå du føler. Og det er de som styrer hva du kommer til å gjøre eller ikke gjøre.

 

Du må altså finne en måte å styre eller overstyre om du vil, hva du føler. Og det er det ikke alle som vet hvordan dette gjøres. Den beste måten man styrer sine følelser på, er ved å lage seg en visjon for framtiden sin. Det betyr at du må tenke eller drømme om du vil, hvordan du ønsker at framtiden din skal bli. Dersom du ikke gjør dette, altså ikke har en sinnsykt bra visjon for livet ditt, vil du ikke klare å starte med alle målene og planene dine som får deg dit du ønsker. Da blir det lett for at du gjør som flesteparten, og lever et liv fra dag til dag, der målet ditt blir å overleve. Tjene penger til å ha tak over hodet, mat på bordet og beholde jobben du allerede har. Da er det enkelt å gå i A4-fellen. Det er ikke noe galt i det, men du oppnår ikke det du er istand til. Du kan egentlig så utrolig mye mer.

 

Men det er sannsynligvis ikke så enkelt å danne seg et bilde av en framtid som er sinnsykt mye bedre enn den du har i dag, fordi de bildene vi har inne i oss, om livet og framtiden, er og blir skapt ut ifra hvordan vi ser og tenker oss selv i vår nåværende situasjon. Dersom du jobber og sliter for å få hjulene til å gå rundt i dag, da vil det være vanskelig for deg å se livet sitt med tre ganger så høy lønn, drømmejobben, popularitet av en annen verden og en familie akkurat slik du vil ha den. Men det er oftest derfor virkeligheten er blitt slik den er, at du tiltrekker deg din livssituasjon på grunn av at du ser for deg alle vanskelighetene og at disse vanskelighetene ikke gir deg motivasjon til å gjøre noe med saken.

 

For det er dette som er problemet, at når din livssituasjon er vanskelig og hverdagene dine er slitsomme, hvorfor i granskauen skulle du slite tre ganger så hardt for å oppleve de samme resultatene i livet ditt? Det er jo dette som er vår verste fiende, at de fleste av oss mennesker, (meg innblandet i disse, på det nåværende tidspunkt), ikke har skapt en visjon i vårt indre – et liv der du ser deg selv oppleve en sinnsykt mye bedre hverdag enn den du opplever nå. Det er vanskelig å se seg selv som en vinner i liv, hvor alle bevis taler det motsatte. Det skal noe ekstra til for å tro at mirakelet i livet ditt faktisk kommer til å skje. Men det er faktisk slik. Er du klar for dette livet? Er du klar for å endre på livet ditt, for å begynne å arbeide med å skape dette livet?

 

 

Da har jeg en oppgave til deg. Sett deg ned noen timer denne uken og begynn å skape en visjon for framtiden din på følgende områder:

  • HELSE/KOSTHOLD
  • KJÆRLIGHET
  • FAMILIE
  • DITT FORHOLD TIL GUD
  • VENNER
  • ØKONOMI
  • SKOLE/JOBB

 

Dersom du faktisk gjør dette, vil det forandre livet ditt for alltid. Det kommer aldri til å bli det samme igjen. Men det som er hemmeligheten er at en visjon vil bare bli levende for deg, når du har funnet en visjon som er så stor, men også riktig for deg, at du er villig til å gjøre det de andre menneskene der ute, ikke er villige til å gjøre. Er visjonene dine for små, eller ikke viktige nok, vil de ikke gi deg den motivasjonen du er nødt for å oppleve.

 

Et stort og fantastisk mål, vil altså gi deg et boost av motivasjon, som du ikke vil oppleve av et mindre men realistisk mål. Visjonen din må altså være alt annet enn realistisk. Realistiske og normale visjoner kommer du aldri til å gidde å nå.

 

De fleste mennesker, det vil si 99% av oss nordmenn kommer aldri til å gjøre dette. Men du trenger ikke å være sånn som «alle» andre. Du kan være den ENE. Dersom ikke du vet hvor du er på vei, da kommer du til å jobbe resten av livet ditt, for å hjelpe noen andre til å nå sine mål.