DET FINNES IKKE AGGRESSIVE OG SINTE SJÅFØRER

Mange mener og tror at noen mennesker er sinte trafikanter, mens andre er tålmodige og hyggelige. Det er ikke så enkelt som det. Sinte trafikanter reagerer helt naturlig, i forhold til omstendighetene de er i, og det samme gjør hyggelige og rolige bilister. Begge grupper reagerer ut ifra den situasjonen de er i, og ut ifra forståelsen og reglene de har laget seg i livet sitt.

 

Angry Woman Driver. Aggressive Woman Driving Car. Pop Art. Vector illustration

Jeg kjørte mine foreldre hjem, etter at vi hadde feiret Julaften sammen. I det jeg kom til et veikryss, kommer det snikende en annen bil, som hadde vikeplikt for meg. Men denne bilen bare kjørte, og brøt dermed vikeplikten sin. Dette var helt greit, og jeg kjørte rolig etter den. Men da den kom til hovedveien, begynte den å kjøre seint. Den kjørte muligens i 45 km i 60 sonen. Da merket jeg at irritasjonen min steg. Jeg reagerte ikke da bilisten brøt vikeplikten sin, men da den i tillegg kjørte for seint, ble jeg med ett ikke fullt så forståelsesfull. Jeg ble irritert og sint.

 

Du skal ikke først snike deg inn foran noen andre, for deretter å sinke bilen foran deg. Jeg mener at dersom du hiver deg inn i en luke, da har du i alle fall bare med å kjøre fartsgreinsen eller litt over. Du skal ikke være til hinder for en bil som i følge reglene skulle lagt foran deg. Det jeg fant, ut ifra denne episoden er at det er helt narmalt å reagere med irritasjon i traffikken, dersom noen gjør handlinger som du opplever som urettferdige. Ofte klarer vi å tøyle oss, slik at vi kontrollert klarer å reagere på en rolig måte, men alle har en grense. Når denne grensen blir brutt, da kommer sinnet automatisk og du reagerer på en måte du kanskje angrer i ettertid. Hva kommer dette av?

 

 

HVORFOR DET DA?

I følge en bok jeg har lest, skrevet av Steve Peters, – (den beste og mest forklarende boken jeg noen gang har lest om psykologi) – har vi mennesker to forskjellige hjernedeler som begge kan tenke og handle selv. Der den ene delen kalles “THE HUMAN”, og blir styrt av deg som person. Den andre delen av hjernen blir styrt av en primitiv følelsesmaskin som kalles “THE CHIMP”. “The Chimp”, har vi fått utdelt som en vakt, den har som mål å passe på at vi overlever farlige situasjoner og at vi formerer oss slik at vi fortsetter å eksistere som rase. Ofte er det “The Chimp” som tar kontrollen over handlingene våre. Selv om det optimale ville vært “THE HUMAN”, som altså er deg selv.

 

Hver gang noe skjer deg, vil denne delen av hjernen din (altså “the Chimp”) vurdere situasjonen, og bestemme om dette er en situasjon den skal håndtere selv, eller en situasjon den overlater til deg, altså “THE HUMAN”. Dersom “THE CHIMP”, altså denne primitive følelsesmaskinen tar styringen selv, håndterer den situasjonen ut ifra sine egne primitive regler og har sin egen måte å håndtere ting på – og ikke de normale reglene som du selv tenker og mener er best.

 

 

Å FORSTÅ «THE CHIMP» – TENKER I FØLELSER

Det mest grunnleggende i emosjonell tenking er inntrykk og en følelse av noe. «The Chimp» jobber ikke nødvendigvis med fakta, men den jobber med hva den mener er sannheten eller hva den opplever/oppfatter som sant. Den hopper rett til meningen, den har oppfatter som riktig – og er ikke villig til å revurdere den. Den tenker i svart/hvitt, slik at enten er gir den deg følelsen av verdensherredømme, eller så går verden under.

 

Din “Chimp” har trang til å føle seg trygg, så den er årvåken hele tiden, og den er skeptisk til alt. Den overreagerer på alt mulig, og gir deg kunstig intense følelser. Når den oppfatter noe som galt reagerer den, og handler da gjennom primitive metoder som aggresjon, sinne, flukt eller den prøver å unngå farene ved å stå stille. Den reagerer altså enten gjennom “FIGHT, FLIGHT eller FREEZE”. Men i trafikken fungerer ikke flight eller freeze. Der er det sinne og aggresjon som gjelder. 

 

Det som også er å si om denne hjernedelen “the Chimp” er at den reagerer 5 ganger raskere enn deg og at den er mye sterkere enn deg. Du kan faktisk tenke på den som er sjimpanse (i form av at den er sterk og rask), og du kan samtidig tenke på den som et barn (i den form at den er livredd for alt mulig, og rask til å være grinete).

 

 

«The Chimp» er en emosjonell maskin som tenker uavhengig fra oss. Den er ikke ond eller god. Den er bare en Chimp. Og alle mennesker har en slik, for å verne om deg. Men i en moderne verden som vi lever i, så er den ikke alltid like logisk tenkende.

 

Du kan gjenkjenne forskjellen mellom din «Chimps» tanker og din «Humans» tanker uten å ha særlig ekspertise. Hvor mange ganger har du ikke snakket til deg selv, eller hatt kamper inni ditt eget hode? Ofte har du hatt tanker og følelser som du egentlig ikke ønsker og utfører handlinger som du vet at du egentlig ikke ønsker å ha/gjøre. Hvordan kan du være to forskjellige mennesker på en og samme gang?

 

“The Chimp”, vil alltid reagere på ting først. All informasjon går først til den. Den leter i dine livsregler (reglene du har for livet ditt. Reglene som forteller hvordan du mener at livet skal være. Og reglene du aksepterer for hva som kan skje med deg, og mot deg.) Dersom den finner noe i disse livsreglene som sier hvordan den skal oppføre seg, når noe skjer, da vil den følge denne instruksen. Men dersom den ikke finner noe, eller at disse reglene er brutt, da vil den ta saken i egne hender.

 

 

Altså i mitt tilfelle, så hadde jeg en regel i livet mitt som tilsier at en bilist kan ha dårlig tid eller ha glemt seg bort. Dette synes jeg er helt OK. Ingen grunn til å foreta seg noe. Men da denne bilisten begynte å kjøre for seint etterpå, da brøt denne bilisten mine lover om hvordan jeg mener at mennesker kan behandle meg. Da ble jeg sint. Du kan nemlig ikke først bryte vikepliktsreglene mot meg, og etterpå hindre meg i å komme fram. Det var brudd på mine regler om hva jeg aksepterer, og dermed var en sint/aggressiv reaksjon fra min “CHIMP” helt normalt.

 

Jeg satte der i bilen min, og hadde en sint “CHIMP” som styrte handlingene mine, og samtidig satte den andre hjernedelen min ( altså jeg) og obserberte hendelsen. Jeg forstod handlingsmønsteret som nå skjedde, og jeg takket “min Chimp” for at den reagerte som den gjorde, men overtok kontrollen selv. Jeg hadde lært noe, som jeg er takknemlig for.

 

Dette vil altså si at det er ikke noe som en sint eller snill bilist på veiene våre. Bare mennesker som har forskjellige toleranse-grenser for hva som er innafor å gjøre og hva som ikke er akseptabelt. Og derfor vil jeg tro at de aller fleste “sinte” bilister egentlig ønsker å være snille og hyggelige ute på veiene, men at noen bryter reglene som finnes inne i den underbevisste delen av hjernen deres, og derfor en grunn til å gi beskjed og reagere.

 

Dessuten kan det være andre grunner til at deres “Chimp” er på vakt, som for eksempel at de er sent ute, og muligens kommer for sent på jobb. Slike situasjoner kan også medføre at en “Chimp” blir ekstra lett å irritere.

 

5 TIPS SOM VIL GJØRE DEG SMARTERE

Nå var jeg egentlig kommet ut i problemer. Jeg har nemlig gått tom for ferdigskrevne artikler. Og i den siste uken har jeg ikke klart å komme i gang med skrivingen igjen. Det så en stund ut som at jeg ikke kom til å fullføre kalenderen min. Men natt til i dag, kom det plutselig ramlende inn tanker om ting jeg har hørt på de siste dagene. Her var det bare å finne fram mobilen, åpne notat-appen, og knotte i vei. Tankene måtte reddes før jeg sovnet.

 

Nå har jeg bare julaften igjen. Men den artikkelen er heller ikke skrevet enda. Hva tror du? Kommer jeg til å klare å finne noe å skrive om? Dersom du har noen forslag til tema du ønsker mine tanker om, er jeg takknemlig om du tipser meg om dette. Det er ikke sikkert jeg bruker ditt forslag imorgen, men da har jeg noe å skrive om de kommende ukene. 🙂

 

 

STILL DEG MILLION KRONER SPØRSMÅLET

Dersom jeg hadde fått en million kroner for å gjøre oppgaven ferdig i løpet av dagen – hadde jeg klart den eller ikke? Dersom du kan svare JA, på dette spørsmålet, da vet du at du ikke er lat eller ute av stand til å gjøre den. Men du mangler motivasjon. Det er ikke for vanskelig eller for krevende, men du mangler et motiv. Du mangler grunnen du trenger for å gjøre den ferdig.

 

 

VI HAR SATT FOLK PÅ MÅNEN

Flesteparten av problemene våre kommer av at vi har feil tankesett. Ofte tenker vi at ting er vanskelig, og at vi ikke kommer til å klare målet vårt. Hvorfor skulle liksom vi være noe bedre enn de andre? På den måten skaper vi forventninger, som saboterer for oss selv. Vi antar at vi ikke får det til, og forteller dermed hjernen vår at den skal gjøre ting så innviklet at vi ikke lykkes. Det klarer den fint, og vi sier da til oss selv: “Ser du, det var det jeg sa. Jeg er ikke noe god. Alle andre er smartere enn meg.”

 

Problemet ligger i tankene dine, om deg selv og dine framtidsutsikter. Når vi har klart å sette mennesker på månen (noe som er mye vanskeligere enn dine villeste drømmer, da kan også du klare alle dine mål og ambisjoner). Men du må skifte ut tankene om deg selv og mulighetene dine. Alt er mulig for den som vil. Men du må være villig til å legge ned hele innsatsen som trengs. Det er hardt arbeid, men det er mulig. De mest suksessfulle menneskene ble suksessfulle, nettopp på grunn av en usannsynlig tro på seg selv og sine framtidsutsikter.

 

 

DU MÅ FORTJENE DET

Som regel er suksess et utfall av hardt arbeid. Det er sjelden at noen blir belønnet med ufortjent suksess, slik som lotto-gevinster og lignende. Dersom du vet hva du ønsker deg av livet, da blir din oppgave å sørge for at du fortjener suksess på området. Verden kommer ikke til å belønne en haug av mennesker som ikke fortjener det. Det er ikke slik virkeligheten fungerer. Skal du oppnå suksess, må du inneha massive kunnskaper og ferdigheter på ditt ønskede felt. Har du ikke mer kunnskap enn de fleste andre på et område, er det ingen som ønsker å vite hva du mener og tipser om. Du må sørge for at alle ønsker å vite din mening. At de ser deg som en ekspert, da vil plutselig folk spørre deg.

 


 

DU  ER HJERNEVASKET

Mange bruker dette som et negativt utsagn. “Du er hjernevasket!”. Dette er ikke noe negativt. Det er fakta. Vi er alle hjernevasket. Da vi var bittesmå, altså de første årene av livet, hadde vi ingen meninger og kunnskap om noe som helst. Alt vi lærte og fikk meninger om, kom fra andre mennesker. Vi var som svamper. Vi tok til oss andre personers virkelighetsoppfatning av livet. Det aller meste som du tror på og mener i dag, mener og tror du på grunn av at noen har overbevist deg (hjernevasket deg) til selv å tro og mene det samme. Mye har du lært fra foreldre. Men både skolen, venner, media og internett har vært sterkt involverte i dette. Det er lite som egentlig kan slås fast som 100% fakta, selv om vi er overbevist om at noe er det. Det aller meste er du “hjernevasket” til å tro at er sant, uten at du kan bevise det.   

 

 


 

Dette er en Julekalender. Hver dag poster jeg en ny artikkel, som jeg håper kan gi noen gode innspill og ideer. Takk for at du tok deg tid til å lese artikkelen. Lik gjerne Facebook-siden som hører til bloggen.

LÆR DEG Å LESE ANDRE MENNESKER

Her er et system som kan hjelpe deg til å forstå andre mennesker du snakker med, slik at du skjønner hvilke “språk” du skal snakke til vedkommende. Det kan hjelpe deg til å få mye bedre respons fra en annen person med en gang. Nesten som at dere har kjent hverandre lenge, men du har ikke truffet vedkommende før. Systemet heter: PASE-systemet, og jeg lærte dette fra Tai Lopez, som er kjent som forfatter og en berømt bok-entusiast.

 

 

 

Det er fire hovedgrupper hvor to og to henger sammen. (P)-Practical, (A)-Action, (S)-Social og (E)-Emotion. P og A henger sammen. S og E henger sammen. Det vil si at du er enten mest (P)raktisk eller (A) handlings basert person. Og du er enten mest (S)osial eller du er en (E) følelses-person. Du har litt av alle fire områdene i livet ditt, men det er alltid to av dem som dominerer. Så målet er å finne ut av hvilke det er.

 

 

(P) – PRACTICAL – Praktiske mennesker

KARAKTERTREKK: Sein, Stødig, God til å planlegge, Holder seg til avtaler, Betaler regninger i tide, Tenker på papir, Snakker ofte litt tregere, Tenker ofte mer gjennom hva de sier,  Liker forutsigbarhet,

NEGATIVE TREKK: De er ikke så lett å forandre, Lite fleksible, Mistrives ofte i yrker med lite forutsigbarhet.

 

 


 

(A) – ACTION – Handlings mennesker

KARAKTERTREKK: Liker å få ting unna, Starter ofte opp med nye ting, Tenker raskt, Er i fyr og flamme – BOOM, Typisk kommentar: “kom igjen, raska på”, Rask kommunikasjon,  Liker rask framdrift, Ønsker å lære ting med en gang.

NEGATIVE TREKK: Holder ikke alltid det de lover, Avslutter ikke alltid det de begynner med, Mindre sannsynlig at de går tilbake og fullfører de de ikke fikk gjort ferdig, Blir raskere bli aggressive.

 

 

(S) – SOCIAL – Sosiale mennesker

KARAKTERTREKK: Utadvendt, Ekstrovert, Dette er mennesker som ikke liker å planlegge, Liker å “go with the flow”, Liker ikke konflikter, Liker å ha mange venner,

NEGATIVE TREKK: Mer flakkende i stilen, Står ikke alltid opp for seg selv når de burde.

 

 


 

(E) – EMOTIONAL – Følelses-mennesker

KARAKTERTREKK: Innadvendt, Introvert, Sensitiv, De liker dype samtaler, Holder ofte ting for seg selv, Gode til å gjenkjenne og oppfatte ting, Naturlig god til lese mennesker.

NEGATIVE TREKK: Blir litt for lett revet med, Blir litt for enkelt redd, Har ikke den “tykke huden” som trengs for å komme gjennom livet, Frykt kommer for enkelt inn i livene deres, Ofte redde for forandring, Blir ofte drevet ut av frykt.

 

 


 

Du har litt ut av alle disse områdene i livet ditt, men to av dem dominerer. Som jeg skrev ovenfor må du velge en ut av (P) og (A), og en ut av (S) og (E). Da kommer du fram til for eks: PSAE (da er du Praktisk og Sosial), visst du er AEPS (da er du en Action-person og følelses-person). Selv er jeg PEAS (Jeg er en praktisk person og en følelses-person). Dette gjør at jeg liker å planlegge, ønsker forutsigbarhet, men holder ofte ting for meg selv, er sensitiv men får litt for enkelt frykt-tanker.

 

HVA MED DEG? HAR DU FUNNET UT HVA DU ER? Skriv det i kommentarfeltet da vel 🙂

 

 

 

Dette er en Julekalender. Hver dag poster jeg en ny artikkel, som jeg håper kan gi noen gode innspill og ideer. Takk for at du tok deg tid til å lese artikkelen. Lik gjerne Facebook-siden som hører til bloggen.

BLI KVITT NEGATIVE FØLELSER

I følge Anthony Robbins (en meget kjent amerikansk livs-coach, forfatter og foredragsholder) finnes det 10 negative kjerne følelser. Disse 10 følelsene er egentlig handlings-signaler. Det vi si at de ikke er negative for oss, men heller bør oppfattes som beskjed fra hjernen vår om at det nå er på tide å gjøre noe. Vær takknemlig for disse følelsene, fordi de ønsker å fortelle deg noe, og som du med fordel bør vite om. 

 

 

1. UKOMFORTABLE FØLELSER: (Kjedsomhet, utålmodighet og at du føler deg distrahert ligger i denne kategorien.) Meldingen som her blir gitt deg er: Du må forandre din mudus/state. Finn ut hva du egentlig ønsker deg. Gå til handling i den retningen du ønsker.

 

2. FRYKT FØLELSER: (Bekymringer, fortvilethet, engstelige tanker og redsel ligger i denne kategorien.) Meldingen som blir gitt deg er: Du må forberede deg på å gjøre noe med et eller annet, for å unngå de negative konsekvensene som er nær ved å skje. En hendelse eller en situasjon. Bli forberedt.

 

3. SÅRET eller VONDE FØLELSER: (De fleste vonde/sårede følelser kommer fra en form for TAP.) Melingen som blir gitt deg er: Du har en forventning som ikke har blitt møtt, og du har gjerne en følelse av tap. Du forventet gjerne at noen skulle holde et løfte, som ikke ble holdt, eller du delte noe, og stolte på at de skulle holde dette hemmelig. Det kan være at du føler tap av tillit. Du må finne ut om det virkelig er et tap her, eller det kanskje er du som har feile forventninger eller at du ikke har kommunisert godt nok hva du ønsker.

 

4. SINTE FØLELSER: (Sinne, fornærmethet eller bitterhet) Meldingen som blir gitt deg er: En viktig regel eller prinsipp i livet ditt blir ignorert av andre eller deg selv. Når vi synes noe er veldig viktig for oss, og noen ignorer dette, blir vi irritert over dette. Hvordan vi håndterer slike situasjoner, er avgjørende for hvordan livet vårt blir, og hvor mye smerte, irritasjon eller glede vi har i det daglige. Det du kan gjøre er å kommunisere at du har visse regler eller standard i livet ditt, og at du synes at andre bør vite om dette. Men vit at det er ikke alle som har samme regler som deg, så prøv å aksepter også deres regler.

 

5. FRUSTRASJONS FØLELSER: (Du føler deg holdt tilbake, eller hindret.) Meldingen som blir gitt deg er: Du trenger å forandre din fremgangsmåte for å nå ditt mål. Uansett hva du er ute etter, så kommer du ikke til å nå de, så lenge du gjør det du gjør akkurat nå. Definisjonen på galskap, er å gjøre det samme om og om igjen, og forvente et annet og forbedret resultat.

 

 

6. SKUFFELSE: (Tristhet, ting gikk ikke slik det burde.) Meldingen som blir gitt deg er: Du må innse at forventningen du har, mest sannsynlig aldri kommer til å skje. Du må forandre dine forventninger. Kanskje problemet er at du forventer at mye skal skje på alt for lite tidsrom. Du bør forandre hvordan du ser på ting, og komme frem til et mer fornuftig utfall for situasjonen eller menneskene som er involvert. 

 

7. SKYLD og ANGER FØLELSER: Meldingen som blir gitt deg er: Når du føler anger, tro da ikke på de som forteller deg at du ikke bør gjøre noe. Dette sier enkelt og greit at du ødelegger din egen standard i forhold til livet ditt. Du bør sørge for å løfte din egen standard igjen, dersom du vil at disse følelsene ikke skal vedvare. Mange fornekter skyldfølelser, og prøver å ignorere situasjonen uten å føle skyld i det hele. Ikke gjør dette, skyldfølelsen vil da komme tilbake, og det sterkere enn før. Gjør det du mener du bør gjøre, da vil den negative følelsen forsvinne, og blir ofte byttet ut med glede og lettelse.

 

8. FØLER DEG MINDREVERDIG / UVERDIG: Meldingen som blir gitt deg er: Du trenger å gjøre noe, slik at du blir bedre og tryggere i slike situasjoner. Det betyr ikke at du må bli best eller perfekt, men du mangler tydeligvis innsats og bør gjøre noe. Du føler deg mindreverdig eller uverig fordi du har gjort for lite på dette området tidligere. Men spør deg selv først: “Er jeg virkelig mindreverdig, eller er det kravene mine som er urealistisk høye?” Kanskje du bare trenger å forandre dine forventninger til deg selv.

 

9. OVERBELASTET / OVERVELDET: (Overveldet, overbelastet, håpløs eller deprimert hører alle til denne kategorien.) Meldingen som blir gitt deg er: Du må revurdere hva som er viktigst for deg i denne situasjonen. Sett deg ned og finn ut hva som er viktig for deg i situasjonen eller livet. 2. Prioriter rekkefølgen på det du fant ut var viktig for deg. 3. Hva står øverst på prioriteringen din? Gjør noe med denne tingen. Den viktigste tingen din. Det at du gjør noe konkret med den viktigste tingen din, gjør at du begynner å føle at du har kontroll. Din selvtillit vil vokse. Hjernen din vil takle dette, og gi deg positive følelser i retur.

 

10. FØLELSE AV ENSOMHET: Meldingen som blir gitt deg er: at du trenger kontakt med andre mennesker. Her er det opp til deg å finne ut hvilken kontakt du trenger. Oftest holder det at du finner noen du kan snakke med, drikke kaffe med eller bare rett og slett henge med. 

 

 

Alle disse følelsene er signaler fra hjernen din som sier noe som: “Hey! Dette som du gjør nå, fungerer ikke. Gjør noe annet!” 

 

Det første du må finne ut er hvilken av disse 10 grunnfølelsene du har føler mest/kraftigst, og deretter må du være takknemlig for følelsen du har fått, fordi den er gitt deg slik at du kan håndtere en situasjon som du med fordel bør gjøre noe med. Men tar du ansvar og følger instruksen for følelsene, vil du ganske snart være lykkeligere igjen.

 

 

Dette er en Julekalender. Hver dag poster jeg en ny artikkel, som jeg håper kan gi noen gode innspill og ideer. Takk for at du tok deg tid til å lese artikkelen. Lik gjerne Facebook-siden som hører til bloggen.

SITTER DU FAST I HAMSTERHJULET?

I det siste har det vært ganske utfordrende å skrive artikler til denne Julekalenderen. Ofte er det slik at du kommer til et punkt i prosjektene dine, hvor ikke alt går på skinner. Derfor passer det egentlig bra å skrive om dette temaet som jeg skal gjøre i dag. Nemlig om å sitte fast i “hamsterhjulet”, eller “the rat-race” som det heter på engelsk.

 


 

HVA MENER JEG MED HAMSTERHJULET?

Når du først har kommet deg på et slikt hamsterhjul, da kommer du deg ikke av igjen. Hjulet går – og du løper,  men kommer ingen vei. Du har akkurat startet en evighet, nesten uten håp om å komme noen steder. Du sitter fast på akkurat den samme plassen, og årene bare går og du forstår ikke hvor tiden ble av.

 

Men det er slik vi er opplært til å leve. Vi tar oss en utdannelse, slik at vi kan få oss en jobb. Når vi har fått oss en jobb, da får vi inntekt, slik at vi kan ta opp et lån i banken. Dette kan bli en felle for oss, og vi klarer kanskje aldri å komme oss ut av den igjen. Vi tar opp lån som vi muligens aldri kommer til å betale ned. Men rosinen i pølsen er at vi får kjøpe oss en plass å bo og kanskje en bil. Men nå er du stuck. Du er blitt helt avhengig av inntekten din, for å kunne fortsette å løpe i hjulet.

 

Du er nå blitt avhengig av å beholde jobben, slik at du kan betale regninger, avdrag og renter. Det er akkurat som at du har fått deg et nytt mål i livet. Du skal få hjulet til å gå rundt. Rundt og rundt og rundt. År ut og år inn. Men du kommer deg ikke av flekken. Er det dette som er drømmen?

 

I følge statistikk og forskning (som jeg har hørt om- jeg vet lite troverdig…), har ca 80% av befolkningen i i-land en jobb de ikke trives med. 80% av befolkningen går på jobb hver dag, og gleder seg til helg og ferier. Det er disse dagene de lever for – helgene og ferier. Men hva med alle andre dager? Det er da flere hverdager enn ferie og fridager.

 

 

OPPGRADERING OG MER GJELD

Et annet problem med det såkalte hamsterhjulet er at folk ikke ser ut til å skjønne poenget. Dersom noen får en litt bedre betalt stilling, og kanskje har klart å spare seg opp noen kroner – da tar de opp et enda større lån, slik at de kan kjøpe seg litt større hus og en enda dyrere bil. Og plutselig er de dypere inn i hamsterhjulet. De er kanksje ikke særlige lykkeligere heller – men de har ivertfall litt større formue, tenker de. Og da er alt som det skal være.

 

Folk blir ikke lykkeligere av større og dyrere gjenstander. Og hvertfall ikke av mer gjeld. Men det er dette som er normen. Det er slik vi lever i dagens samfunn. Det er om å gjøre å konkurrere om de største og fineste gjenstandene. Da vinner vi – i alle fall over naboen, og kanskje til og med kollegaen. Og så ser det bra ut å komme kjørende i en dyr Mercedes eller Tesla.

 

Er det egentlig dette som er målet vårt. Å være den beste hamsteren i hjulet? Slik at ditt hjul går litt raskere enn naboens? Eller kan det være lurt å tenke seg litt om, før du kjøper deg noe som er dyrere enn det du har i dag – og så kanskje bruke litt av pengene til å kjøpe deg litt fritid istedenfor? Kanskje du innerst inne har et prosjekt du kunne tenkt deg å prøve ut, eller du drømmer om å reise litt, slik at du kan oppleve ting? Men da trenger du mer tid for deg selv. Og kanskje du burde bruke litt av lønnsøkningen din til å realisere dette? Om ikke for alltid, så kanskje for noen år.

 


 

Det er dette jeg har gjort akkurat nå. Jeg har kjøpt meg litt mer tid, slik at jeg blant annet kunne lage denne julekalenderen. Jeg vet ikke ennå hvor lenge dette lar seg gjøre – å jobbe mindre, for å bruke tid til disse studiene mine. Fordi jeg får jo ikke papirer på dem. Jeg får mer kunnskap, men ingen garantier for framtiden, og derfor heller ingen inntekt å hvile på. Det er akkurat som at jeg har stoppet litt opp inne i hamsterhjulet – og tenker meg om. De andre hamstrene snur seg mot meg, og lurer på hva jeg driver med? Skal du ikke løpe som oss? De mener det er tryggeste å fortsette å løpe. Det kan det nok hende at det er – men det er ikke det som er drømmen min.

 

Dette er en Julekalender. Hver dag poster jeg en ny artikkel, som jeg håper kan gi noen gode innspill og ideer. Takk for at du tok deg tid til å lese artikkelen. Lik gjerne Facebook-siden som hører til bloggen.

PASS PÅ AT DU HAR KONTRASTER I LIVET DITT

Kontraster er bra for livet ditt. Dersom hver dag hadde vært en 9`er eller 10`er på scalaen, ville du ganske fort begynne å kjede deg. Du må ha noen dårlige dager for å kunne glede deg over de gode.

 

 

Jeg kjøpte meg ny bil i sommer. Ikke helt ny, men en fire år gammel Ford Focus. Å sette meg inn i den, istedenfor min 12 år gamle Golf var en utrolig god følelse. Den første uken var det nesten som en drøm. (Du har kanskje opplevd lignende selv.) Når du oppgraderer noe i livet ditt, til noe mye bedre, da er livet bra.

 

Men det tar ofte ikke lange tiden, før det som opplevdes som en drøm, er blitt helt vanlig hverdag. Du er blitt for godt vant, og den gode følelsen er vekke. Sånn ble det også med bilen min. Etter et par måneder, var den gode nybil følelsen vekke. Helt til jeg en dag skulle kjøre foreldrene mine sin 15 år gamle bil på verksted. Og jeg kan love at den ikke går helt av seg selv, slik det ofte føles som de fleste nye biler gjør. Her må klampen i bånn om du skal komme deg opp i fartsgrensen. Så etter en dag med denne bilen, var det utrolig godt å sette seg inn i min egen nye bil igjen. Og jeg ble med ett veldig takknemlig og glad i min nye Ford igjen.

 

 

Jeg tenker da på hvor viktig det er å ha kontraster i livet sitt. At det å bare ha det aller beste, ikke nødvendigvis er så bra. Det gjør deg mer kravstor, og mindre takknemlig for de små gleder livet ønsker å tilby deg. Det er ikke om å gjøre å kjøpe de beste tingene, med en gang du kan. Men heller oppgradere varsomt og forsiktig. Slik at du ikke mister kontakten med virkeligheten. Spesielt om du kjøper ting med lånte penger eller på kreditt. Å kjøpe seg lukseriøse eiendeler du egentlig ikke har råd til å ha.

 

Nei vær heller takknemlig for det du har, selv om du ikke holder tritt med naboen, eller kollegaen din på jobb. Prøv heller å finne glede i det du allerede eier. Men har du likevel bestemt deg for å bytte ut noe av det gamle du har, så lær av de rike. Spar opp penger, slik at ikke den dagen kommer, da du faktisk begynner å angre, fordi regningen plutselig kom i posten.

 

Det er ikke alltid gleden varer like lenge som du håper da du kjøpte den. Tenk nøye etter: Trenger jeg egentlig nytt TV, ny mobil eller et hypermoderne kjøleskap eller en kritthvit sofa? Eller kan jeg vente ett år, slik at pengene finnes idet jeg går inn i butikken.

 

 

Selv har jeg tenkt på nytt TV i noen år, men fortsatt ikke kommet så langt at jeg har gjort noe med saken. Ikke fordi jeg er giddaløs, for et nytt TV hadde vært helt fantastisk. Men fordi det gamle fungerer helt fint for meg enda en stund. Og så lenge det tilfredsstiller mine behov, så ser jeg ikke hvorfor jeg skal blåse vekk 10 000 kr på noe jeg allerede har. Det handler om kontraster.

 

En eller annen gang i framtiden kommer jeg til å kjøpe meg helt nytt TV, og da kommer jeg til å være i himmelen. Men det skjer nok ikke i år. Kanskje neste år, eller året etter der. Men inntil jeg kjøper meg ett nytt, får jeg nøye meg med det jeg allerede har.

 

Vær glad for noen våte og kalde dager, fordi da vil du glede deg mer over de gode og varme. Når du blir syk, er det mange som opplever glede når de blir frisk igjen. Noen har til og med uttalt at de ikke egentlig begynte å leve, før etter at de hadde overlevd en alvorlig sykdom. Noen måneder hvor du må panter flasker for å handle mat, gjør deg mer bevisst og fornuftig når det plutselig er penger på konto igjen. Gled deg over kontrastene du opplever i livet, det er nemlig de som gir det mening.

 

 

Du ser bare noe som et problem, helt til det plutselig dukker opp ett større. Det dreier seg igjen om kontraster. Når du tror eller føler at du har et problem, finn noen som har ett større, og sett deg inn i deres situasjon. Da blir dine utfordringer mer overkommelige.

 

 

Dette er en Julekalender. Hver dag poster jeg en ny artikkel, som jeg håper kan gi noen gode innspill og ideer. Takk for at du tok deg tid til å lese artikkelen. Lik gjerne Facebook-siden som hører til bloggen.

HVORFOR DU IKKE ER RIK, LYKKELIG OG SUKSESSFULL

Dersom du er en av dem som ønsker å satse på noe, et eller annet. (Og hvem gjør vel ikke det?) Vi ønsker jo alle å være betydningsfulle på et eller annet område i livet. Da må du sette deg ned å tenke gjennom hva du egentlig er ute etter. Hva ønsker du å oppnå? Hvor høyt opp skal du nå? Er det en hobby du er på jakt etter? Eller vil du helt til topps – så du kan leve av det? At du blir ansett som en av landets ledende innenfor området, og får merkelappen “ekspert”?

 

 

Dette spørsmålet kommer til å styre livet ditt. Det gjør det faktisk i dag også, men dersom du ikke har tenkt gjennom spørsmålet enda, har du bestemt deg for å mislykkes. Dersom du ikke vet hvor langt du ønsker å nå på et område, og bare tenker at du skal gjøre ditt beste, for så og se hvor hen det fører. Da har du bestem deg for å mislykkes. Ingen kommer noen gang til å vite hvem du er. Du kan like godt avslutte  aktiviteten med en gang, fordi det er bortkastede krefter.

 

Nå var jeg stygg. Jeg vet det. Jeg ville bare slå fast et poeng. Men jeg var oppriktig og realistisk. Vet du ikke hvor du er på vei, og hvor du skal i livet, da vil andre bestemme over deg. Det finnes mange mennesker som ønsker å hjelpe deg slik at du slipper å tenke selv. Og du har alltid andre du kan følge etter. Det er jo lett å tenke at andre vet best.

 

Når jeg skriver denne artikkelen, så skriver jeg like mye til meg selv, som til deg. Så dette er ikke kritikk. Jeg er selv i denne situasjonen. Det er snart nyttår, og det kan være en fin tid å sette seg ned og tenke gjennom hvor du er, hva du vil, og hvor du ønsker å være om noen år. For det er nettopp her “drivkraften” og motivasjonen vår kommer fra. Det er dette som holder både deg og meg i gang, når virkeligheten ønsker å stoppe oss.

 

(For eks når du skal ut og trene på en kald og våt høstkveld. Da vil tankene og følelsene dine hjelpe deg med alternative, og mer lystbetonte aktiviteter.) Hva er det da som skal få deg ut på en 20 km løpetur i mørket? Hva er poenget med turen? Hvorfor skal du gidde? Ingen andre gjør jo dette.

 

 

Du trenger å vite hvor du skal – om det er verdt å bruke livet sitt på akkurat denne aktiviteten. Er det verdt å ofre fritid, venner, familie og sparepenger på dette prosjektet? Er dette noe du skal leve av i framtiden? Eller er målet at det skal være en hobby du gjør en gang i blant? For du kan ikke bli best i alt. Du må velge tiden og ressursene dine med omhu. Du trenger jo også en hobby. Noe du finner glede i, og får overskudd fra. Og uansett så kan du bare satse på en ting. Og det er greit å vite om dette er den aktiviteten du ønsker å satse på, eller ikke.

 

For min egen del var det slik at jeg måtte være god på trening for at jeg skulle føle meg bra. Dersom jeg var dårlig en dag, gikk dette utover selvtilliten min de neste dagene, helt til jeg gjorde det bedre på neste økt. Slik blir det ikke mye glede av. Jeg ønsket alltid å vise hva jeg var god for. Jeg har aldri vært noe supertalent innenfor idrett. Men så har jeg da heller aldri vært skikkelig aktiv i noen sport. Men likevel så hadde jeg denne trangen til å vise meg fram, og vise hva jeg var god for.

 

Så det å la selvtilliten og selvrespekten styres av noe jeg aldri kommer til å lykkes med, er jo egentlig helt bak mål. Men dette kommer av at man ikke har tenkt gjennom hva som er målet og planen med aktiviteten. Hvorfor du driver med idretten eller den aktuelle aktiviteten. Du har ikke akseptert for deg selv at du gjør dette for å holde deg i god fysisk form, for å fylle noen timer av fritiden, eller for å bli en del av en gruppe med likesinnede.

 

Men nå vet jeg at idrett er noe jeg holder på med for å holde meg i form, og for at jeg synes det er kjekt. Målet mitt er at jeg skal kunne fullføre en maraton i året. Nå har jeg mer realistiske tanker og en målsetting. Og da vet jeg hva som må gjøres for å klare målet, og samtidig forteller dette meg at det er helt unødvendig å la noen dårlige prestasjoner i en gymsal ta fra meg gleden i hverdagen. Fordi livet mitt består ikke å treningsresultater. Nå er det lettere å bare glede seg over treningene, og så vet jeg mitt overordnede mål med aktiviteten.

 

Det er andre områder jeg ønsker å ta mer seriøst, og da er det her jeg må legge ned innsats og fokus. Men også på dette området må jeg sette meg ned og lage en plan og en visjon. Hva ønsker jeg her, hva er målet det kommende året . og hva er den langsiktige visjonen? Her kan det hende at du ønsker å bli en betydelig skikkelse i et miljø. Kanskje er målet å bli blant landets ledende personer innenfor et spesielt felt. Men dette trenger du ikke å si til noen. Du kan ha det som en visjon eller drøm for framtiden.

 

Men dersom drømmen en dag skal kunne realiseres vet du hva du må gjøre – og det er innsats ut av en annen verden. Da hjelper det deg å sette seg noen mål for det kommende året, og kanskje noen år fram i tid. Og når du har satt deg et mål, da er det bare å hive seg ut i det. Gå all in, slik at du holder deg på sporet. Men alle kan bli en meget kunnskapsrik person på feltet du er lidenskapelig opptatt av. Så her er det bare opp til deg.

 

Du må sette deg realistiske og oppnåelige mål for den nærmeste framtiden. Men de langsiktige målene dine bør være store, ambisiøse og ut av en annen verden. Bare slik kan du oppnå motivasjon til jobbe hver eneste dag.

 

 

Dette er en Julekalender. Hver dag poster jeg en ny artikkel, som jeg håper kan gi noen gode innspill og ideer. Takk for at du tok deg tid til å lese artikkelen. Lik gjerne Facebook-siden som hører til bloggen.

ER DU LYKKELIG?

Vi har alle en historie inne i hodet vårt om hvordan tingene eller livet vårt bør være. Dette kalles også “blueprinten” eller man kan kalle det en forventning. Den kan for eksempel være: “Jobbe hardt på skolen, være snill og grei, være forelsket, må være gift, ha 3 snille barn og en trygg jobb.” Dette vil da være dine kriterier for om du kommer til å være lykkelig eller ikke. I mitt eksempel er dette din historie eller din “blueprint”.

 

 

Du er helt sikkert fornøyd med noe i livet ditt. Selv om du er hard mot deg selv, vil du alltid finne noe. Det kan være du er fornøyd med kroppen din. “Jeg er ikke perfekt, men jeg trener og gjør fremskritt.” tenker du. Og det er jo sånn at så lenge du gjør fremskritt er du glad og fornøyd. Din “blueprint” sier at du må være i god fysisk form, sterk og ha masse energi, og du er i ferd med å få alt dette – fordi du trener og spiser sunt. Da vil du merke at du er lykkelig på akkurat dette området av livet ditt. Når livet ditt samsvarer med din “blueprint” – din forventning om hvordan du føler livet bør være – blir du lykkelig.

 

Du er glad / fornøyd når du er lik eller bedre enn dine forventninger eller din “blueprint”. Er du mye bedre enn forventet, vil du være i ekstase. Lykke er at du møter eller overgår dine indre forventninger om deg selv.

 

 

Hva for områder i livet ditt er du ikke fornøyd med? Det er alltid ting i livet du ønsker å forbedre. (Kroppen, karrieren, sosiale forhold, økonomi osv). Det er typisk for oss mennesker å bruke mesteparten av tiden på det vi synes vi er best på. Problemet med dette er at da blir vi god på noe, og veldig dårlig på mye annet. Istedet kunne vi blitt bedre på det vi vet vi må kunne, men ikke liker å gjøre. Og det å ha et høyere snitt er bedre enn å bli litt bedre på det du allerede er veldig god på.

 

 

Når omstendighetene i livet ditt ikke samsvarer med “blueprinten”, altså slik du mener livet ditt bør være – da kommer du til å være frustrert og skuffet. Dersom det er mye værre enn “slik det burde være” – da vil du ha enorm smerte for akkurat dette. “Burde være”- er nøkkelbegrepet du må forstå her. Det er du selv som bestemmer hvilket nivå “burde være” – skal være på. Det er folk i alle land og kulturer som er både store og ikke ser så bra ut , men likevel er utrolig fornøyd med seg selv. Dette er fordi det samsvarer med deres indre bilde – “blueprinten”. Det finnes mennesker som er radmagre – og likevel ikke er lykkelige – fordi de mener de burde være “den tynneste personen i hele verden”. Det er som sagt helt opp til deg hvor du legger lista. 

 

Når dine omstendigheter ikke samsvarer (er lik eller bedre enn) dine forventninger (blueprinten) – vil du føle smerte og misnøye. Når vi føler at vi ikke har kontroll til å endre på dette – vil vi føle det som en lidelse. Da er det slik at vi kan føle oss deprimert. Du ligger langt unna dine forventninger på et eller flere punkt i livet ditt – og du ser ingen muligheter til hvordan du skal komme tilbake på sporet (du har mistet kontrollen). Da vil du få depresive tanker om livet ditt. Altså depresjon er at du føler livet ditt ikke samsvarer med hvordan du skulle ønske det hadde vært – og du føler deg hjelpeløs til hvordan du kommer deg dit. Du føler at du ikke kan kontrollere din fremgang på det du misliker med livet ditt.

 

En ting er at du mener at vekten din ikke stemmer overens med dine forventninger (blueprinten), eller at du ikke er i et forhold enda. Dette kan stresse deg. Men når du har mistet kontrollen, og du begynner å tro at du ikke kan å forandre på dette. Du vil da føle deg hjelpeløs, og sannsynligvis føle mye smerte  eller misnøye. Kanskje til og med depresjon. 

 

 

Dersom du er misfornøyd med noe i livet ditt – Da har du 3 valg:

1.  Du kan klandre noen. (En hendelse, noen andre mennesker eller deg selv). Problemet med å klandre noen er at det ikke forandrer noe som helst på lang sikt.

 

2.  Du kan forandre på livet ditt. Du vet i hovedsak hva som skal til for å oppnå ditt ønskede resultat. Men dette krever selvsagt mye hardt arbeid. Men du vet, det finnes ingen snarveier til suksess.

 

3.  Du må forandre på din “blueprint”. Dersom du har noe i livet ditt du ikke kan forandre på, og dette smerter deg noe ekstremt – da vil du ikke kunne bli lykkelig så lenge denne delen av livet ditt inngår i din “blueprint”. Da må du forandre på din “blueprint” – dine indre forventninger, dersom du skal bli lykkeligere.

 

 

Alle av oss kommer fra tid til annen til å innse at vi ikke strekker opp til våre forventninger. Dette vil medføre at vi føler oss svake eller misfornøyde. Vi behøver ikke å senke våre ambisjoner men heller endre på de slik at vi kan greie å oppnå de. 

 

Dersom livet ditt ikke samsvarer med din “blueprint”/dine indre forventninger – da må du forandre på livet ditt. Begynne å trene, tilegne deg mer kunnskap eller jobbe med deg selv på det punktet du ønsker å forbedre. Eller dersom du ikke kan gjøre noe med tilstanden du er kommet opp i, da må du forandre på din “blueprint” – dine indre forventninger om deg selv. Dersom du både forandrer på livet ditt og forandrer på din “blueprint”, da kan du oppnå enorm forbedring i livet.

 

Om du er lykkelig eller ikke, har ingenting med hva du har eller ikke har å gjøre. Det spiller ingen rolle om du er rik eller fattig.  Grunnen til at du ikke er lykkelig akkurat nå, er at livet ditt slett ikke samsvarer med dine indre forventninger. Du har noen tanker om livet ditt som skaper et negativt  gap mellom der du er idag, og der du mener du burde være. Du har en idè om hvordan du mener livet ditt burde være, men du er ikke i nærheten en gang. Og har du i tillegg ikke noen idè om hvordan du skal komme deg dit, da risikerer du å bli deprimert. 

 

 

 

Dette er en Julekalender. Hver dag poster jeg en ny artikkel, som jeg håper kan gi noen gode innspill og ideer. Takk for at du tok deg tid til å lese artikkelen. Lik gjerne Facebook-siden som hører til bloggen.

HAR DU EN PESSIMISTISK OG MASETE STEMME INNE I HODET DITT?

Hvem har vel ikke hatt en indre stemme som sier masse negative og defensive ting til og om seg selv, inne i hodet sitt. Til og med rett før jeg skulle skrive dette innlegget, hadde jeg denne indre dialogen med meg selv.

 

“Du kan ikke skrive denne artikkelen ikveld?”, “Hva tror du andre tenker om deg, når du påberoper deg ekspert-status på slike områder?”, “Hva er det som får deg til å tro at det du skriver er verdt å lese for andre mennesker der ute?”, “Nei, du må nok vente med å skrive, i alle fall til i morgen.”, “Og forresten så burde du vurdere å legge ned hele prosjektet! Det er jo bare fjas du kommer med.” 

 

 

Omtrent slik hørtes stemmen min, inne i hodet mitt ut, bare minutter før jeg skulle til å skrive denne artikkelen. Så egentlig er det en seier i seg selv at jeg sitter her, foran PC`en og skriver nå. Faktisk tror jeg at det er flere av dere som leser dette innlegget som har opplevd noe lignende. Fordi denne stemmen er noe vi alle mennesker plages med. Det er urinstinktet vårt, eller den lille “chimpen” din, dersom du har lest boken “The Chimp Paradox” av Steve Peters. (Den kan jeg ikke få anbefalt nok. Den må du lese. Den kommer til å forandre livet ditt!)

 

Urinnstinktet vårt er en redd liten sak. Det er en liten del av hjernen din, som har som mål å hjelpe deg til å overleve og å passe på at genene dine lever videre. Ofte merker du denne “skapningen” eller stemmen i form av paniske tanker inne i hodet ditt, som for eksempel om du er litt sent ute til en avtale, begynner å stresse deg til å gjøre dumme ting i traffikken, som du risikerer å angre i ettertid. Den overstyrer deg slik at du blir sint og frustrert. Den tenker kortsiktig, langsiktige konsekvenser finnes ikke hos den. Den er veldig redd for at du skal si og gjøre dumme ting, slik at du mister status hos andre mennesker. Og spesielt gjelder dette overfor personer av det motsatte kjønn.

 

 

Når det kommer til personlig økonomi, vil den også blande seg inn. Den har jo som mål å hjelpe deg å overleve på kort sikt. Slik at den ønsker at du skal bruke alle pengene du har, på for eksempel god mat og gjenstander som er behagelige for deg akkurat nå, eller gir deg status-symbol. Fordi den ønsker å gjøre inntrykk på andre mennesker, og da spesielt personer som du ser opp til, eller personer du liker fra det motsatte kjønn. Det siste har med at den ønsker å sikre at du får barn og kan føre generasjonen videre. Målet dens er altså å hjelpe deg til å finne en make, slik at du kan få barn og “leve videre”.

 

Den indre stemmen kommer altså fra urinstinktet ditt. Den er veldig sterk, og den tenker selv. Når den tenker, merker du det i form av følelser. Når den bestemmer seg for noe, da må du være smart for å klare å håndtere den. Men det er det ikke alltid vi klarer.

 

Det er for eksempel derfor vi hører om mennesker som voldtar, og kanskje dreper den voldtatte etterpå. Denne lille “urinstinkt”-stemmen, gir da vedkommende så sterkt begjær (eller følelse om du vil), og skaper en slik lyst at personen ikke klarer å hindre seg selv i å utføre den stygge handlingen. Og selv om konsekvensene er fengselsstraff i inntil 20 år, så er den ikke til å stoppe. Dersom den dreper vedkommende etterpå, da er dette i håp om å skjule handlingen, fordi den blir redd for konsekvendene over det den har gjort.

 

 

Nå var det forrige avsnittet litt satt på spissen, og ikke relevant for de fleste av oss. Og skal slike ting kunne skje, er det nok mer enn bare “instinktive tanker” som må til. Da må nok flere andre adferdsproblemer være på plass samtidig. Men det er den samme lille stemmen vi har med å gjøre her. Problemet er ikke at den er ond, men at den blir drevet av sterke lyster og instinkter. Men at dersom du forstår den, vil det kunne gi deg et mye mer rolig og behagelig liv. Fordi denne lille delen av hjernen din, altså “urinstinkt-tankene” dine er veldig urolig og ser trusler og problemer absolutt overalt.

 

Og når den ikke er under kontroll, vil den kunne skade deg i form av at du spiser for mye, trener for lite og ellers blir veldig impulsiv og endrer ofte på planene dine. Samtidig vil den sørge for at du ikke har særlig mye penger igjen i lommeboken når måneden er slutt. Den ønsker alle slags nytelser velkommen, fordi den higer etter det som er godt og gøy – her og nå. Den hater å gjøre langtekkelige, kjedelige ting som den ikke ser noen mening i at du utfører. Da vil den blande seg inn og prøve å overtale deg til å gjøre noe annet istedenfor.

 

 

Som i mitt tilfelle: “Hvorfor skal du skrive denne artikkelen ikveld. Kan du ikke skrive den i morgen istedenfor?” Fordi den liker ikke at jeg gjør noe så kjedelig som å skrive artikler, og spesielt ikke om den. Hva vet vel jeg om denne lille rakkeren. Vel det jeg i alle fall vet er at den ofte klarer å overtale meg til å sløse bort mange av timene mine med unyttige gjøremål, og den hater kjedelige joggeturer. Da prøver den å overtale meg til å heller se på TV, eller spise usunn mat. Fordi “det holder meg i live”, mener den.

 

Men i min og sannsynligvis din logikk, er det ikke alltid kjempesmart å spise sjokolade og drikke brus hele dagen. Men det er denne lille “urinstinkt-rakkerens” beste plan for å holde meg i live. Og dersom den i tillegg klarer å få meg opp på sofaen, da er det vel usannsynlig at jeg kommer til å skade meg særlig hardt, slik at jeg dør. Av den grunn har den klart sitt mål, holdt meg i live enda en dag. Altså har denne lille rakkeren oppnådd suksess.

 

 

Synes du det virker interessant å lære mer om urinstinktet, og den indre kritiske stemmen din? Da kan du finne mer om dette i Boken: “The Chimp Paradox”. Du finner referat fra 8 av kapitlene fra den boken på denne bloggen under: “Kategorier” og katalogen “Chimp Paradox”.

 


 

 

Dette er en Julekalender. Hver dag poster jeg en ny artikkel, som jeg håper kan gi noen gode innspill og ideer. Takk for at du tok deg tid til å lese artikkelen. Lik gjerne Facebook-siden som hører til bloggen.

LEVER DU I BARE EN VERDEN?

De fleste av oss tror at vi lever i bare EN verden, EN virkelighet. Men i følge T. Harv Eker (forfatter av “The Secrets of the Millionaire Mind”) lever vi i fire. Vi kan tenke oss at vi lever på tre forskjellige “kloder” samtidig, og at disse tre “klodene” skaper vår verden – vår ekte, synlige jordklode. Den virkeligheten vi kan se og oppleve. Eller ble dette litt vanskelig å forstå?

 

 

Her er greien. Det finnes tre forskjellige områder vi er nødt til å mestre, dersom vi skal oppleve å et godt liv. Disse tre er “den Mentale-verden”, “den Fysiologiske-verden” og “den Åndelige-verden”. Disse tre utgjør til sammen den virkeligheten vi opplever, lever og beveger oss i. På hver av disse klodene så er målet å leve så optimalt som mulig, slik at du kan nå det høyeste nivået vi klarer. 

 

Du kan tenke deg at du går grader, og jo høyere grad, jo mer innflytelsesrik blir du – på akkurat denne kloden. Jeg skal forklare litt mer om hver av disse “klodene” slik at det er lettere å forstå hva jeg mener. Men viktig for deg er å vite at livet ditt, uansett om du forstår det eller ikke, styres ut av hvordan du gjør det på hver av disse klodene. Og dersom du forstår konseptet, vil det kunne ha betydning for resultatene dine for resten av livet ditt, i den virkelige verden.

 

De fleste mennesker har aldri hørt om dette konseptet, så dersom du leser denne artikkelen, har du allerede en fordel overfor de fleste andre. Så neste gang du hører noen klage på flaks og uflaks, og på hvor urettferdig verden er, så kan du tenke med deg selv at: “det er fordi de ikke forstår den usynlige verden”.

 


 

DEN FYSIOLOGISKE KLODEN

Dette er kloden som bestemmer hvordan du gjør det fysisk. Din fysiske form. Jo bedre din fysiske virkelighet er, jo mer energi, overskudd og god helse vil du ha i livet ditt. I denne verden får du bonuspoeng for å spise sunt, trene regelmessig og å få nok søvn . Jo mer og hardere du trener, jo bedre blir den fysiske delen av livet ditt. Er du i super fysisk form, og en betydningsfull person på akkurat denne “kloden”, da har du selvsagt store fordeler også i den virkelige verden.

 

Mental health symbol conceptual design isolated on white background
 

DEN MENTALE KLODEN

Dette er kloden som beskriver hvordan du har det med deg selv, hva og hvordan du tenker, din selvtillit og hva du mener du er i stand til utføre suksessfullt. Denne kloden handler rett og slett om din psykologi og din tro på deg selv. Jo sterkere du er mentalt, jo lettere blir det å oppnå målene dine og prestere på et veldig høyt nivå også i den virkelige verden – siden det å vinne eller tape i livet ofte dreier seg om hva du selv tror du er i stand til.

 

Dersom du er den sterkeste mentalt, er du også sannsynligvis den som kommer til å vinne – fordi det ligger utrolige krefter i tankene våre. Og fordi det er tankene dine som styrer hvordan du kommer til å gjøre noe. Altså din flaks eller uflaks. Siden flaks egentlig er tro – og uflaks er tvil eller frykt.

 


 

DEN ÅNDELIGE KLODEN

Denne kloden handler om hva du tror på, og dine verdier i livet, og om du lever etter dem. Den handler om å leve rettferdig og å gi av din overflod. Ofte beskriver vi takknemlighet som den viktigste følelsen i livet, fordi når du er takknemlig, da kan du ikke oppleve frykt, sinne, frustrasjon, irritasjon eller misunnelse.

 

Når du føler at du gjør alt riktig, og du gir av din overflod, lever etter dine verdier og er takknemlig for alt du har i livet – da er det lettere å akseptere det negative som skjer deg i livet. Dette er fordi du vet at du har gjort alt som står i din makt. Og negative hendelser skjer en gang i blant, men du har verdens beste samvittighet. Altså jo høyere score du oppnår i denne verden, jo mindre frykter du for negative hendelser i livet ditt. Og jo lettere er det å finne gleder i livet og å nyte øyeblikkene. Du kan også tenke deg at dersom karma finnes, da er i alle fall din karma god.

 

DEN FJERDE KLODEN – VIRKELIGHETEN

Når vi legger dine resultater fra disse tre klodene sammen, da får du livet ditt slik det i virkeligheten. Ofte opplever vi å gjøre den samme jobben og legger ned den samme innsatsen som andre mennesker, men så får dere to helt forskjellige sluttresultater eller belønninger. Og da tenker vi ofte at dette er urettferdig. Men det er bare et bevis på at vi er på forskjellige nivåer i disse usynlige klodene. Da blir også utfallet vårt helt logisk forskjellig, når vi ser nærmere på hvorfor resulatene ble som de ble. Men siden disse tre klodene er usynlige for andre, kan vi ikke se og sammenligne dem. Vi må bare stole på at vi har fått det som er vårt. Klager du, får du minuspoeng i “den Mentale” og “Åndelige” verden.

 

Det er altså ikke flaks eller uflaks, men en konsekvens av våre indre liv. Når du tror på noe, har god samvittighet, er takknemlig og gjør ellers alle de riktige tingene, da er sannsynligheten større for at du opplever stang inn; enn dersom man frykter for å tape, har dårlig samvittighet for noe, er sint, rastløs og slurver med arbeidsoppgaver.

 

Så tatt dette i betraktning. Hvordan du har det i livet ditt, avgjøres av hvordan du har det i disse tre indre klodene: “Den fysiske”, “den mentale” og “den åndelige”. Og om du faktisk har fått urettferdig dårlige belønninger, da kan dette være en test, for å se om du er klar for å ta steget til et høyere nivå.

 


 

Dette er en Julekalender. Hver dag poster jeg en ny artikkel, som jeg håper kan gi noen gode innspill og ideer. Takk for at du tok deg tid til å lese artikkelen. Lik gjerne Facebook-siden som hører til bloggen.