SLIK NÅR DU MÅLET DITT

Nå har jeg satt meg et mål. Jeg skal forsøke å skrive en julekalender. Det er i skrivende stund begynnelsen av oktober, altså ca to måneder til 1 desember. Dette er første artikkel jeg skriver. Tenkte at dette var en fin plass å begynne. Da kan denne artikkelen følge meg gjennom mitt eget prosjekt. Mitt eget mål. Kommer jeg til å klare å nå det, eller må jeg gi tapt? 

 

Goal setting against red steps arrow pointing up against sky
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

 

1 – DU MÅ HA ET KLART PROSJEKT ELLER MÅL

Du kommer ikke langt om du ikke vet hva du er ute etter. De fleste har ikke noe spesiell plan med livet sitt, og derfor vil ikke livet ha noen spesiell retning heller. De svever rundt som et blad med vinden. Omstendigheter fører dem tilfeldig omkring. Styrt av hendelser i verden og politiske beslutninger. Mitt første poeng er: Du må begynne med et spesifikt mål. 

 

For min del, er målet å skrive en julekalender med 24 artikler. Artiklene skal være relatert til selvutvikling og ha en rød tråd, som er “ønsket om å starte et nytt og bedre liv”. 

 


2 – DU MÅ HA EN SATT TIDSFRIST

Tidsfrist er viktig. Det finnes en lov som sier: “Du kommer til å bruke all tiden som er satt av til en oppgave – før den blir ferdig.” Det vil si at dersom du har 8 timer på å utføre et 2 timers arbeid. Da vil du sannsynligvis utsette oppgaven, helt til tidsfristen nærmer seg, før du for alvor begynner å jobbe med den. Men du klarer fristen.

Det merkelige er også at dette gjelder motsatt vei. Om du har 4 timers arbeid, men bare 2 timer på å gjøre den, da blir du utrolig effektiv, og levere et godt og sluttført arbeid etter 2 timer. Uten en tidsfrist, vil vi aldri egentlig sluttføre prosjektene våre. De blir aldri ferdig, og du kommer heller aldri skikkelig i gang. 

 

 

Siden dette er en julekalender har jeg satt meg en tidsfrist til – 1 desember. I dag er det 5 oktober. Det vil si at jeg har 55 dager, til å skrive 24 artikler. Jeg bør skrive en ny artikkel annenhver dag. Men det kommer også til å være dager jeg ikke vil klare å skrive, så da er det fint med noe sikkerhetsmargin.

 

3 – DU MÅ PLANLEGGE OMRISSET AV PROSJEKTET

Dette er alltid det første jeg gjør. Før jeg begynner å skrive innleggene, setter jeg meg ned og planlegger hvilke artikler jeg skal skrive. Jeg nummererer et ark fra 1 til 24, og fyller inn tema og omtrentlige navn på artiklene. Da vet jeg hva skal jobbe med de neste to månedene. Og så tenker jeg å bruke tiden i desember til å svare på kommentarer og ellers involvere meg på blogg.no-plattformen. 

 

4 – DET ER LETT Å BLI OVERVELDET

Et annet problem er at store prosjekter kan sette tankene våre ut av spill. Dersom du tenker på hele prosjektet, og ikke bare en og en artikkel, blir man lett overveldet. Det er dette god planlegging kan hjelpe deg å unngå. Dersom jeg for eksempel tenker på alle artiklene jeg skal skrive, da blir jeg mest sannsynlig satt ut, og tankene går i spinn. Hjernen fryser til, og du mister motivasjonen, fordi det ser ikke ut som jeg har progresjon.

 

 

Men dersom jeg bestemmer meg for å skrive en artikkel om gangen, og fokuserer kun på denne, helt til den er ferdig. Da vil jeg forhåpentligvis oppleve framgang. Det går bare ett sandkorn gjennom timeglasset om gangen. Kornene må vente på tur. For da stopper det ikke opp. Og det samme gjelder for deg og meg. Vi kan bare fokusere på en ting om gangen. Jeg må skrive en artikkel, og forsøke å blokkere ut alle andre innlegg fra tankene mine, helt til den jeg holder på med, er ferdig.  

Holder du på med et prosjekt for tiden?

 

Jesus, Mary and Joseph
Licensed from: adrenalina / yayimages.com