ORDENE DU BRUKER SKAPER FØLELSER

I følge forskning, er ordene vi bruker avgjørende for hva vi opplever og føler i samtalene våre. Bruker du negativt ladede ord, vil du oppleve de negative følelsene som beskriver ordet. Du har makt og kontroll over hvilke ord og uttrykk du selv bruker for å beskrivelse hendelser og opplevelser i livet ditt. Og tro det eller ei, men i følge forskning har man funnet ut at ved å bytte ut svært negativt ladede ord med et annet, litt mindre negativt ladet ord, så vil opplevelsen og følelsene dine endre seg ut ifra hvilke ord du bruker. Ja bare ved å endre ordet du bruker i dagligtalen din, kan du oppleve mindre irritasjon og negative tanker, og samtidig øke kvaliteten på de positive følelsene dine, ved å gjøre tilsvarende og bruke enda sterkere positivt ladete ord.

 

 

Grunnen til dette er at ordene du bruker, har koblet til seg følelser som beskriver ordet. For eksempel kan man kjenne en dysterhet, når man uttaler ordene “Jeg er DEPREMERT.” Bytter du derimot ut dette ordet med noe mindre ekstremt som for eks: “Jeg er IRRITERT, FRUSTRERT eller MINDRE FORNØYD”, da vil du ikke oppleve de samme negative følelsene i kroppen. Som sagt så har hvert beskrivende følelses-ord, knyttet til seg følelser som beskriver ordet. Altså jo mer ekstreme følelser du sier/uttrykker, jo sterkere vil du selv oppleve ordet du beskriver. Kroppen din vil oppleve depremerte tanker og følelser, når du snakker om depresjon. På samme måte vil kroppen oppleve frustrerte følelser når du snakker om situasjoner som har med frustrasjon å gjøre, og du vil oppdage irritasjon når du snakker om at noe irriterer deg.

På samme måte kan vi gjøre positive følelser enda sterkere, ved at man skifter ut ordene som beskriver disse følelsene, med nye ord som gir kraftigere beskrivelse av situasjonen man forteller.

 

 

I det øyeblikket du sier: “Dette er ydmykende.”, vil du oppleve en følelse av å bli ydmyket, fordi hjernen din har koblet dette ordet opp, mot den negative beskrivende følelsen. I stedenfor kan du bruke: “Jeg synes dette var litt ukomfortabelt”. Tror du ikke dette ville endret følelsene bittelitt? Ukomfortabelt vs Ydmykende? 

Noen personer bruker slike intense ord, i nesten alle samtaler som beskriver noe de ikke liker. Er det da så rart at de ikke opplever glede og entusiasme? Og samtidig toner de ned de positive ordene i dagligtalen sin, og så unnskylder de seg med at dette er fordi de må være litt realistisk og beskrive virkeligheten. “Hvem er det liksom som skyter inn med; fantastisk, entusiastisk eller ekstase? Kom an, vær litt realistisk liksom.”

 

Klarer du å finne “2 negative” følelser du bruker i dagligtalen din, som du kan erstatte med ord som gir litt mer positiv mening? Og “2 positive” følelser, som du kan bytte ut med noen enda sterkere ord?

 

 

#følelser #følelsesuttrykk #beskrivelse #lykkelig #glad #sint #frustrert #depresjon #fantastisk

3 TIPS FOR MER MOTIVASJON

1. LEKEN SOM FORANDRER LIVET DITT

Tony Robbins har en utrolig historie når det kommer til å utgjøre en forskjell for andre mennesker i nød. Han ble født inn i en svært fattig familie. Så fattige var de at noen kom på døren deres med gratis mat for Thanksgiving. Faren til Tony var en utakknemlig type, og ville ikke ha noe hjelp, men motvillig tok han imot maten. Tony reagerte på farens reaksjon, og det satte sine spor hos gutten. Noen år senere, da Tony begynte å tjene sine egne penger, bestemte han seg for å hjelpe fattige familier med mat til Thanksgiving-helgen. Han begynte med å kjøpe en kurv med mat til to fattige familier. Og hvert år hadde han som mål å øke dette tallet. Det første året 2 familier, det neste 4, så 8 og 16 osv. Nå hadde han et mål å gå etter. Dette ble etter hvert en organisasjon med masse mennesker involvert, og i 2015 gav de mat til 100 millioner familier. Hans mål er 1 milliard de neste 10 årene.

 

Hvorfor ikke gjøre noe lignende selv. Du kan for eks sette av 200 kr i måneden på en konto, og så finne 2-4 personer i vanskeligheter som du strekker fram en hjelpende hånd til. Dette kan for eksempel bli til 3-400 kr i måneden det neste året, osv. Dersom du gjør dette har du noe som presser deg til mer og mer suksess hvert år. Etter hvert som tiden går kan din hjelp bli til større nytte for andre mennesker. Men du bør begynne i det små, slik at det ikke stopper deg fra å starte. Det er nemlig viktigst og vanskeligst å komme i gang. Jeg har selv gjort noen lignende prosjekter som å gi fra meg en ny Playstation 3 og en bærbar PC til mennesker/venner som hadde vanskelige tider. Det skaper gode øyeblikk og noe du garantert vil huske resten av livet. Når du gir fra deg noe som andre virkelig trenger og du ser takknemligheten og vantroen i øynene deres. Utrolig. Har selv en drøm om å kunne gi vekk biler og leiligheter og slikt. Det hadde vært helt sykt.

 

 

 

2. IKKE UNDERVURDER TIDEN DIN

“Mennesker overvurderer hva de kan gjøre på et år – men undervurderer så til de grader hva de kan få gjort på 10 år.”

Dersom du tenker over livet ditt, med et langt tidsperspektiv vil du sannsynligvis oppdage at det er utrolig mye du kan få til som du ikke tidligere anså som realistisk. Det er fordi at vi mennesker har tendenser til å tenke alt for mye på det livet vi har akkurat nå og har for stort fokus på vår nåverende livssituasjon. Dette er et stort problem, fordi det hindrer deg i fra å drømme og å tenke stort om livet ditt.

Selv har jeg ingen formell utdannelse. Jeg har ikke studiekompetanse og begynte derfor rett i jobb etter videregående, vel å merke etter et friår, hvor jeg gikk på bibelskole. Men jeg begynte å jobbe på et matvarelager for 15 år siden, og der er jeg ennå. Men fordi jeg lever etter ordtaket over, så ser og tenker jeg langsiktig. Jeg vet at ingen kan forutse hva som skjer om ti år, derfor ønsker jeg å bruke litt av fritiden min til å forbedre mine muligheter for en bedre framtid. Det håper jeg også du ønsker for ditt liv. Uansett hvor du er i livet ditt i dag, så er det aldri for sent å gjøre noe med det. Men du må begynne en plass, og du må tenke langsiktig, og du må drømme om en bedre framtid. Faktisk en super fantastisk framtid. Det er det som vil holde deg på sporet, når vanskelige tider kommer til deg. Fordi hverdagene våre er ikke alltid en fest. Det er følelsene våre fra dag til dag, som bestemmer hva du gjør. Det er derfor viktig å ha en drøm og en ultra langsiktig plan med livet ditt, slik at du holder stø kurs mot en bedre livssituasjon for deg selv. 

 


 

 

3. IKKE MIST DIN SULT ETTER SUKSESS

Det som er farlig med å bo i Norge, er at det er så enkelt å miste drivkraften du har for å nå målet/drømmen din. De mest suksessfulle menneskene, har den ting til felles at de har klart å opprettholde ønsket og den brennende trangen etter å videre utvikle seg. Dette er ikke enkelt i vår hverdag med drøssevis av TV-serier, 100 TV-kanaler, Facebook, Netflix og nok penger til både tak over hodet, klær, mat og underholdning. Det er så lett for at vi blir som frøene som fyker med vinden, og slår rot der vi finner en plass som dekker våre behov. Da slutter vi å lete etter noe bedre. Vi blir fornøyd med det vi har, og begynner i stedet å leve et helt OK liv. Vi slutter å tenke stort og slutter å drømme. Vi blir som en i mengden. Vi blir et A4-menneske. 

Hunger bør være din beste venn. Finn noe som interesserer deg og utvikle deg til en supersmart person innenfor det området. Du kan for eksempel gjøre som meg å starte en blogg hvor du skriver spesifikt om dette emnet. Da vil du presse deg selv til å utvikle deg. Og det er jo som punktet over her. Hvem vet hva du kan gjøre om 10 år? Kanskje du kan leve ut av drømmen din en dag.

 

 

#motivasjon #tips #suksess #tid #tidsfordriv #tonyrobbins #framgang #drømme

DINE SPØRSMÅL SKAPER LIVET DITT

Spørsmålene vi stiller oss har stor påvirkning over våre avgjørelser. I følge Tony Robbins har vi i gjennomsnitt 65.000 tanker i løpet av en dag. Hvor mange forskjellige spørsmål kan vi stille til oss selv? Uendelig. Men stiller vi oss selv uendelig antall forskjellige spørsmål? Sannsynligvis ikke. Vi er skapninger av vaner og mønstre. Det vil si at vi stiller oss selv de samme spørsmålene, dag ut og dag inn. Vi fokuserer på de samme tingene og vi har de samme synsvinklene på spørsmålene og tankene vi stiller oss selv. 95% av tankene du hadde i dag, har du også i morgen og i over i morgen. Det er tankene og spørsmålene vi stiller oss selv, som avgjør i hvilke retning livene våre går i. Det er de som bestemmer vår endestasjon eller slutt destinasjon.

 

Fordelene og grunnene for at vi har “tankemønstre” i livene våre er at de forenkler livene våre. Når vi tenker og opplever de samme tingene om igjen og om igjen, finner hjernen vår ut at “her kan vi lage oss en fast rutine eller tankemønster”. Så hver gang vi opplever noe om igjen og om igjen, vil hjernen svare med det faste rituale eller mønster som du har laget deg. Dette er både bra og dumt. Dumt, fordi du da kan gå deg fast, slik at du slutter å utvikler deg, men bra fordi du da sparer energi til mer krevende oppgaver og problemstillinger du må løse.

 

 

Men det er noen få spørsmål som vi stiller oftere enn andre, og som derfor styrer ekstra mye av livene våre. Det er hva Tony Robbins kaller “primary questions” eller hoved-spørsmål (oversatt til norsk). Dette er de spørsmål som vi oftest stiller oss selv, og i særlig avgjørende situasjoner. Det som bestemmer hvor positive eller negative spørsmålene vi stiller oss selv, er i hovedsak hva vi fokuserer på og hvordan vi opplever vår fysiske situasjon på det nåværende tidspunkt.

 

Typiske eksempler på spørsmål vi stiller oss selv kan være: “Hva er i veien med meg?” Med dette spørsmålet spiller det ingen rolle hva du gjør/har gjort eller hvor suksessfull du er. Du vil alltid lete etter hva som er galt med livet ditt. “Spør, og du skal finne” – som det så fint heter i et ordtak. Så stiller du er tåpelig og negativt ladet spørsmål, får du et tåpelig og negativt ladet svar. Du vil i dette tilfellet alltid føle og finne negative ting i livet.

 

Eller om du stiller spørsmålet: “Hvordan kan jeg få andre mennesker til å like meg?” Det er også et negativt ladet spørsmål, fordi du sier egentlig: “Mennesker liker meg ikke – hva kan jeg gjøre slik at de begynner å like meg?” Med et slikt spørsmål blir vedkommende ofte, mennesker som prøver å gjøre alle andre til lags. Du sier ja til alt mulig slik at de skal begynne å like deg. Du føler at du må gjøre deg fortjent til andres vennskap og respekt hele tiden.

 

I et forhold kan du for eksempel stille spørsmålene: “Er jeg med den rette personen?” eller “Kommer dette forholdet til å vare?” Dette er begge spørsmål som setter usikkerhet i deg. Og usikkerhet skaper ofte negative tanker og situasjoner, som igjen kan virke som gift i forholdet i lengden. Istedenfor bør du heller endre spørsmål til: “Hvordan har jeg klart å være så heldig, at jeg fikk deg?” eller “Hvorfor har Gud gitt meg en slik belønning at jeg fant deg?”. Slike spørsmål vil endre fokuset ditt fra, at du er redd for å “miste” vedkommende, til at du ser framover med takknemlighet, respekt og glede. Sannsynligheten er også stor for at den andre personen merker på deg at du er trygg på deg selv, trygg i forholdet og takknemlig for tiden du får oppleve med den andre personen.

 

 

Er du bevisst på hvilke spørsmål du stiller deg selv? Og hjelper de deg, eller hindrer de deg fra å oppnå suksess på de områdene du ønsker?

STYRES DU AV PLACEBO-EFFEKTEN?

I følge Tony Robbins er det særdeles viktig å skape en høy forventning til hva du kommer til å levere før en tale, et foredrag eller samtale med andre mennesker. Dette er for å forandre folks forventning til deg og til hva de kan vente seg fra deg. Dersom du bare tar ordet, uten at noen vet hvem du er og hva du står for, er det lite sannsynlig at du får noen særlig bra respons fra ditt publikum, nesten uansett hva du kommer med av innhold. Det er viktig å gjør de interessert før du begynner. Dette er hva Tony Robbins kaller PRE-FRAMING.

 

Pre-framing er litt som placebo-effekten. Du forklarer dem hva de bør forvente seg av det du sier. Men du må si det med slik innlevelse at de tror du er en ekspert på området, og at det du kommer med er fakta. Da vil de begynne å forvente at alt du sier vil skape noe spesielt til livene deres. Og det er nettopp dette du er ute etter. For hele greien med forventning, er nemlig at det er personene selv som bestemmer om det du forteller dem, kommer til å fungere for dem eller ikke, og i hvilken grad det kommer til å fungere.

 

De har gjort masse forskning på dette med placebo-effekten, men de har også gjort en del forskning på placebo-effekten på ekte medisiner. De gjorde forsøk hvor de gav virkelige medisiner til en del forsøkspersoner, men fortalte dem at virkningen ville gi motsatt effekt, enn det tabletten var ment for. Altså, de gav forsøkspersoner “speed”-tabletter, men fortalte dem at det var det beste medikamentet for beroligende som var på markedet. Alle forsøkspersonene merket en beroligende effekt i kroppen sin. De målte effekten på kroppen også, slik at kroppen gav utslag på en helt annen måte, enn det den i virkeligheten skulle. De gjorde det samme for motsatte medisiner også, hvor de gav beroligende medisiner til noen helt andre forsøkspersoner og fortalte dem at dette var oppkvikkende og ville gi dem mye ekstra energi. Samtlige personer som var med i forsøket merket en enorm oppkvikkende effekt. Hva vil dette si? Jo det sier noe om hva kroppen vår er i stand til, og hvilken effekt ordene og forventningene dine gjør med andre mennesker.

 

Det er ikke nødvendigvis medisinene som gjør deg frisk, men hva du tror på og forventer av dem. Og dette var altså ikke sukker-piller, men placebo basert på ekte medisiner. I disse tilfellene var det altså forsøkspersonenes tanker og overbevisninger som utgjorde effekten, ikke medisinene. Er det ikke da litt skremmende å tenke på hva en del alvorlige syke pasienter får vite om sin gjenværende tilmålte levetid. De har faktisk forsket på dette også, og funnet ut at (nå vet ikke jeg prosentandelen), men en utrolig stor andel av disse syke pasientene, (det var over 75% i følge forsøket) som fikk vite at de hadde 3 måneder eller 6 måneder igjen å leve. Disse dør innenfor samme uken som blir forespeilet dem. Er ikke dette litt skremmende å tenke på? Kroppen vår er fint i stand til å utføre sikre og overbevisende tanker, så lenge den tror og mener det er fakta. Og profesjonelle mennesker med lang og god utdannelse og erfaring må da vel ha rett?

 

 

Men over til en preframing-teknikk du kan bruke: (Pre-framing er på norsk det samme som “før framlegging”, altså hva du sier før du legger noe fram.) Dette gjør du for å forberede de som skal høre på hva de bør forvente av det du legger fram til dem. Du gjør dette med tanke på dine tilhøreres beste, ikke for deg selv. Fordi det er den andre personens tro og overbevisning, som er avgjørende for hvilke resultater den personen kommer til å oppleve. Dersom vi sier noe viktig og nyttig til våre medmennesker, så ønsker jo vi at de kan bruke det etterpå, og derfor er det avgjørende at vi skaper en så stor forventning som mulig for våre tilhørere.

 

Her er en god “Pre-frame” fra Tony Robbins. Men for at denne skal fungere må du ha full tillit fra vedkommende fra før. “Det som jeg skal fortelle deg nå, er det mest kraftfulle teknikken jeg har utviklet. Det finnes ikke EN person som ikke har blitt forandret av den. Du kommer til å elske dette. Det vil forandre livet ditt….” Nå kan du si nesten hva du vil, og de vil tro at dette er suksess-formelen din.

 

Tenker du nå det samme som jeg? Fungerer ikke dette på alle andre områder i livet også? Er det ikke dette som ER hemmeligheten? Det er du selv som setter standarden din i nesten alle områder i livet. Det er dette som bestemmer hvor kunnskapsrik og lærenem du er. Du overbeviser deg selv om du skal få gode eller dårlige karakterer. Du overbeviser deg selv om hvilken lønn du fortjener. Du overbeviser deg selv til å fortjene suksess eller nederlag. Er hele livet vårt egentlig en eneste stort placebo-effekt?

 

 

#placebo #effekt #tro #overbevisning #forventning #lykke #pille #forsøk

5 NØKLER TIL DRØMMELIVET

1. BLI DEG SELV: Jeg er ikke en stjerne. Jeg har ikke et berømt navn. Media har aldri hørt om meg. Ingen publikum. Ingen “groupies”. For meg handler det ikke om å vinne eller tape – men om å bryte mine grenser. Å komme meg så langt jeg bare klarer. Og så gå enda lenger. Jeg forplikter meg til hardt arbeid. Timer med hardt arbeid og smerte. Dette er bare meg. Jeg jobber for den ultimate seier. Seieren over meg selv. Dette er livet. Det finnes ingen slutt på denne veien. Jeg ønsker å bli den aller beste utgaven av meg selv. Det er ingenting annet som betyr noe. Oppfylle min skjebne. Jeg ønsker ikke å bli en superstjerne. Jeg skal bli bedre enn det. Jeg skal bli meg selv.

 

2. KUNNSKAP: Ingenting kan erstatte kunnskap. Du bør ha mottoet: “Jeg skal være bedre i dag – enn jeg var igår.” Dersom du forbedrer deg med 0,3% om dagen, vil du være 100% bedre om ett år. Mange har dessverre den holdningen til livet, at når de er ferdig på skolen, så slutter de også å lese og lære nye ting. Du er ikke ferdig å studere når du er ferdig på skolen – det er da du begynner.  Verden forandrer seg så mye og så raskt, at om du ikke ønsker å bli fraløpt av alle andre, er det best du fortsetter å utvikle deg. Menneskekunnskap er den eneste studieretningen som aldri blir utdatert. 

 

 

3. LEV I ØYEBLIKKET: Du må være tilstede i øyeblikket. Det er her det skjer. Det finnes ingenting som noengang har skjedd i verken fortid eller framtid. Alt skjer i øyeblikket. Med andre ord: Det finnes bare en tid – NÅTID. Alt annet eksisterer bare i tankene våre. Bruker du av din verdifulle nåtid, til å bekymre deg for ting som sannsynligvis ikke kommer til å skje, eller ting som i fortiden ikke ble helt som planlagt? Da reduserer du muligheten for å prestere på ditt aller beste akkurat NÅ! Det finnes ingen prestasjoner som kommer til å bli bedre av at du bekymrer deg for framtiden eller at du beklager deg over fortiden.


4. FINN INTENSJONEN DIN: Visste du at du nesten alltid har full kontroll over resultatene dine, allerede før du gjør begynner? Det kalles intensjon. Vi har alle en intensjon med aktivitetene og handlingene vi utfører, men det er ikke alle som er klar over dette. Mange har som intensjon at de skal komme seg gjennom dagen, slik at de kan få med seg neste episode av favoritt TV-serien. Andre ser litt lenger fram, og har tankene sine rettet mot helgen. Går du på skole, er muligens intensjonen din å få helt greie karakterer. Intensjonen din for framtiden, er kanskje å få deg jobb et eller annet sted. I de aller fleste tilfeller, så når vi intensjonen vår, uansett hva den er. Så om du ser deg selv gå på månen, eller du har å betale regningene dine som din intensjon, så vil du sannsynligvis nå dem begge. Spørsmålet du må stille deg er: “Hva er intensjonen med livet mitt? Og hva er intensjonen min med dagen i dag?” Fordi dette spørsmålet vil være mer avgjørende for framtiden din, enn noe annet.

 

 

5. VIT HVORFOR DU GJØR NOE: Vet du hvorfor du studerer, trener, spiser sunt eller går på jobb? Vet du hvorfor du gjør det du gjør? Det er ikke mangel på kunnskap som er hinderet fra suksess. Alle vet vi hva som gjør oss slankere, sunnere, rikere eller gjør oss til bedre studenter, men hvorfor gjør vi ikke det vi vet da? Å vite HVORFOR du gjør noe er mye viktigere enn å vite HVA og HVORDAN. Dersom du går på skole, uten å vite hvorfor du går på skolen, eller du går på jobb uten å vite hvorfor du går på jobb, da er det ikke så rart at du er misfornøyd og ulykkelig. Du sier jo selv at du ikke vet hva du vil og ønsker ut av livet. Og ofte når vi sier at vi vet hva vi ønsker, så er dette bare løgn. Vi sier at vi ønsker å leve et helt vanlig liv, men i virkeligheten vet vi at dette er kjedelig. Det er ikke et vanlig liv, uten glød, entusiasme, velstand og utvikling vi ønsker. Det er bare noe vi svarer på automatikk når noen spør oss om livet vårt. Vi lever drømmelivet sier vi, men det er langt ifra sant. Vi ønsker ikke dette kjedelige livet. Men problemet vårt er egentlig at vi faktisk ikke vet hva vi vil, fordi vi ikke vet hvorfor vi gjør det vi gjør.

 

 

#nøkler #drømmelivet #drøm #suksess #intensjon #kunnskap

ARNOLDS 5 REGLER FOR SUKSESS

1. FINN DIN VISJON – OG FØLG DEN.

Du må ha en klar visjon for hvor og hva du ønsker deg. Du kan ha det beste skipet i verden, men hvis kapteinen ikke vet hvor han skal, da vil skipet drive rundt i verden, men vil til sist ikke ende opp noen steder. Slik er det også i den virkelige verden. Hvis du ikke har et mål, ikke har en visjon, da bare driver du rundt omkring. Og du kommer heller ikke til å være lykkelig.

“En dag da jeg gikk på skolen i Østerrike, fant jeg et dokument om Amerika. Med en gang skjønte jeg at det var hit jeg skulle. Alt var så stort. Høye bygninger, store broer, flotte biler, filmstjerner og store muskelmenn. Jeg kunne ikke vente med å komme meg dit. Spørsmålet var bare: Hvordan skulle jeg klare det?”

“En annen dag var jeg så heldig å komme over et bodybuilding-magasin, også det fra Amerika. Og på framsiden var en svær og muskulær fyr. Han såg akkurat ut som Herkules. Overskriften var: “Mr Universe blir Herkules stjerne.” Jeg leste hele artikkelen. I detaljer stod det hvordan denne mannen hadde oppnådd sine resultater. Da jeg leste artikkelen, ble jeg mer og mer sikker: Her står hele livet mitt nedskrevet. Jeg ønsket å bli en ny mr. Rig Park – en Mr Universe og en skuespiller-stjerne. Denne mannen hadde lagt ned hele oppskriften for livet mitt. Jeg så for meg akkurat det mr. Rig Park hadde oppnådd. Å bli den beste bodybuilderen i verden, reise til USA og bli en skuespiller, og så bli rik og berømt. Fra det øyeblikket visste jeg hva jeg ville. Det spilte ingen rolle hvor hard og slitsom reisen kom til å bli, for der fremme et sted lå en ubeskrivelig framtid å ventet på meg.”

Den simple sannhet er at dersom du ikke har en visjon, dersom du ikke har et mål, dersom du ikke ser hele livet ditt liggende framfor deg i detaljer, da flyter du bare rundt uten noe mål og mening. Jeg tror det er derfor det er så mange som er ulykkelige med sine jobber, fordi 75% av befolkningen hater sine jobber, og drømmer om å slutte. Jeg har alltid smilt når jeg har jobbet, uansett hvor hardt jeg har hatt det, så har jeg alltid elsket det jeg gjorde, fordi jeg visste hvorfor jeg gjorde det.

Jeg fikk ofte spørsmålet da jeg trente bodybuilding: “Hvorfor smiler du sånn? Du trener 5 timer om dagen, løfter 50 tonn med vekter? De andre som trener, ser heller deprimert ut? De ser triste ut fordi de må løfte vekter. Hvorfor smiler du? Jeg svarte: “Jeg smiler fordi at for hver repetisjon jeg gjør, så kommer jeg nærmere visjonen og drømmen min, som er å bli den kommende Mr Universe.” Faktisk følte jeg ikke at jeg løftet på vekter heller, jeg følte at jeg løftet på trofeer. Den visjonen jeg hadde hjalp meg ikke bare med bodybuilding. Den hjalp meg i alle deler av livet mitt. Den hjalp meg i filmbransjen også, da jeg måtte gjøre farlige og smertefulle stunt, og repetere scenen om og om og om igjen. Jeg merket ikke arbeidet jeg måtte gjøre, men så i mitt indre hvor bra den ferdige film-scenen kom til å bli.

 

 

2. ALDRI TENK SMÅ TANKER

Dersom du noen gang skal lykkes med noe, da må du tenke stort. Du må skyte for stjernene. De største utfordringene mennesker har, er at de tenker for lite og for smått. Og grunnen for at de skyter etter de små målene er at de er redde for å feile. Dersom du sikter deg inn på et stort mål, er sjansen for å feile veldig stor. Jeg sier til meg selv: “Jeg er ikke redd for å feile, fordi det er en del av livet.” Jeg kommer ikke til å vinne i alt, og hvor langt kan du falle? 1,60 eller 2 meter? Du kan ikke falle lenger enn til bakken. Men selv om du faller, så er du ikke en som feiler, så lenge du kommer deg opp igjen.

3. IGNORER DE NEGATIVE

Eliminer ordene NEI, UMULIG og LAR SEG IKKE GJØRE. Hver gang noen har sagt ordet “umulig”, har jeg hørt ordet “det er mulig” og “det går ikke an” har jeg hørt “det går an” og når noen har sagt “nei” har jeg hørt et høyt og klart “JA”.

Jeg har alltid vært en stor fan av det Nelson Mandela sa: “Det ser alltid ut som noe er umulig, inntil noen faktisk har gjort det.” Jeg har alltid ville være den som beviser at noe lar seg gjøre. Jeg ønsker å være den som setter rekorder, og får ting gjort. Ikke la deg stoppe av at ingen har gjort det før. Mitt liv hadde stoppet da jeg var 15 år, dersom jeg skulle hørt på hva andre fortalte meg.

 

 

4. JOBB RÆVEN AV DEG

Ingen har snubblet over suksess ved et uhell. Du ønsker ikke å feile bare fordi du ikke jobbet hardt nok. Da de spurte Muhammed Ali: “Hvor mange situps tar du?” Svarte han: “Jeg vet ikke fordi jeg teller dem ikke før etter at det begynner å brenne.” No pain – no gain.” (Ingen smerte – ingen ære) 

Dette er min aller viktigste regel. Dersom du ikke bruker denne regelen, da har de andre reglene her, ingen betydning.

Jeg blir fortvilet når jeg hører noen si: “Jeg har ikke tid til å trene.” eller “Jeg har jobbet så hardt i hele dag, at jeg er trøtt og sliten.”, “Jeg kan ikke lese en bok til for å utvikle meg. Jeg orker ikke å jobbe med meg selv eller businessen min.” Hva snakker vi om her? Hallo? En dag har 24 timer. Sover du 6, har du 18 timer igjen. Av og til hører jeg noen si: “Ja, men jeg sover i 8 timer.” Da pleier jeg å svare: “Jammen så sov raskere da.”

Jeg husker da jeg kom til USA, da trente jeg 5 timer om dagen, hver dag. Jeg administrerte et bygningsfirma, jeg var murer, og jeg gikk på skole. Og på samme tid tok jeg skuelspillerutdanning fra 8 til 12 om kvelden. Jeg bekymret meg ikke, fordi jeg visste at det er 24 timer i døgnet, og jeg ville ikke kaste bort en eneste time. Husk du kan ikke klatre i stigen for suksess, med hendene i lommen. Du må jobbe livet av deg. Så enkelt er det.

5. IKKE BARE TA IMOT – GI NOE TILBAKE

Jeg tror at vi alle har en forpliktelse for fellesskapet vårt. Å gjøre noe for samfunnet og for landet ditt. Vi må ha noe som er større enn oss selv, fordi vi vet at når enden kommer, blir vi ikke dømt etter hvor mye vi skapte, men hvor mye gav. Jeg har alltid følt ansvar, jeg har følt meg forpliktet, til å gi noe tilbake til Amerika. Fordi jeg vet at alt jeg har fått og oppnådd i livet mitt, har jeg oppnådd på grunn av at dette landet har gitt meg muligheter.

“Riv ned speilet, og oppdag alle millioner på millioner av mennesker som trenger din hjelp.” Jeg så alle menneskene som trengte min hjelp, – jeg begynte å trene “para-olympiere”, mennesker som var funksjonshemmet. Jeg hjalp dem med vektløfting. Jeg startet etter-skoletid prosjekt for å holde ungdommer unna narkotika, gjeng-medlemskap og vold og heller si JA til utdannelse og livet. Hver gang jeg ofret noe, for å gi noe tilbake – har jeg følt meg fantastisk. Ingenting har gjort meg lykkeligere.

 

HVIS IKKE MEG – HVEM? HVIS IKKE NÅ – NÅR?

 

#arnold #Schwarzenegger #suksess #5regler #visjon #drøm

LYKKE HAR EN FORMEL

Hadde det ikke vært fint å kunne en formel som gjorde deg lykkelig i løpet av minutter? Tony Robbins har funnet en teknikk som gjør nettopp dette. Jeg tror faktisk at den fungerer. Prøv den selv.

 

LIVSSITUASJON lik eller bedre enn din BLUE PRINT = LYKKELIG

LIVSSITUASJON dårligere enn din BLUE PRINT = ULYKKELIG

 

Hva er en BLUE PRINT for noe? “BLUE PRINT” er din indre forventning til hvordan du mener livet ditt burde være. Når livet ditt er bedre eller lik din indre forventning av hvordan du mener det burde være, da vil du oppleve å være lykkelig og fornøyd. På samme måte vil du oppleve å være misfornøyd og ulykkelig på enkelte områder av livet når det ikke strekker opp til dine forventninger om hvordan du synes det burde være. Ofte har vi underbevisst svært detaljerte beskrivelser er historier om hvordan livene våre burde være, for at vi skal føle oss glad og suksessfulle som mennesker. Kanskje har du en hel rekke formeninger om både familiesituasjon, antall barn, karriere, økonomi og materielle goder med i din helhetlige “BLUEPRINT”, og du vil oppleve å være misfornøyd med livet ditt dersom deler av ønskene dine uteblir eller virker å være uoppnåelig på det nåværende tidspunkt av livet. Det er derfor vi ofte hører om rike og berømte personer, som er misfornøyde med livene sine. De har kanskje alt de kan drømme om og mer til, men det tilfredsstiller ikke “BLUEPRINTEN” de har i sitt indre, og derfor føler de heller ikke at de har lykkes i livet. Og på samme måte hører vi om mennesker som nesten ikke har noe som helst av jordiske og materielle ting, men likevel ser de ut som verdens lykkeligste mennesker. Dette er på grunn av “BLUE PRINTEN” deres. Dersom de har andre standarder, verdier og forventninger for hvordan de mener at livet burde være, da kan du finne glede og entusiasme i nesten hva som helst.

 

 

Nå er det din tur til å vurdere livet ditt:  (Du kan gjøre dette på et papir, eller bare i tankene dine. Men om du skriver det ned, vil det selvsagt gi deg bedre og mer holdbare resultater.)

FORNØYD:

Finn et område i livet ditt du er svært fornøyd med. Venner, familiesituasjon, kjæreste, studier, jobb/karriere, penger/økonomi, ditt forhold til Gud eller noe ved kroppen din, bare for å komme deg litt til hjelp. Ta utgangspunkt i ett område i livet ditt som du er svært tilfreds med.

Tenk gjennom hvorfor du er så fornøyd med akkurat dette området. Kan det stemme at du er spesielt fornøyd, fordi det tilfredsstiller dine forventninger om hvordan du mener at det burde være? Det vil altså si følgende: Når din nåværende livssituasjon innen for eksempel “JOBB” eller “ØKONOMI” er lik eller bedre enn – hvordan du mener og tenker at livet ditt burde være på dette området, altså “JOBB” eller “ØKONOMI”. Da er du fornøyd og lykkelig på akkurat dette området av livet.

MISFORNØYD:

Ta nå et område av livet ditt du er misfornøyd med. Det kan igjen være: familiesituasjon, kjæreste, venner, dine barn, studie/jobb, økonomi, noe ved kroppen din eller ditt forhold til Gud osv. Velg ut ett bestemt område – og tenk gjennom hvorfor du er misfornøyd med akkurat dette området.

Kan det stemme at det er fordi noe innenfor dette området, ikke når opp til dine forventninger og formeninger om hvordan livet ditt burde være?

 


 

Dersom du har områder i livet du er misfornøyd med, har du tre valg:

NEGATIVT ALTERNATIV:

1. Du kan skylde på noen. På en hendelse som skjedde i fortiden en gang, slik at du kan dytte hendelsen og skylden bort på andre. Da slipper du å føle at det er din feil. Og de fleste du snakker med godtar en slik unnskyldning, og du vil føle deg bedre, og kan komme deg videre og fokusere på noe annet – i alle fall for en stund. Men det er jo ikke varig. Problemet og de negative følelsene vil innhente deg igjen, slik at du må gå gjennom dette hendelsesforløpet og beskyldningene om igjen og om igjen, uten å komme deg ut av sporet.

POSITIVE ALTERNATIV:

2. Du kan forandre din livssituasjon.

3. Du kan forandre på din “BLUE PRINT”, det vil si: forandre dine forventninger til hvordan livet burde være.

 

Med dette mener jeg for eksempel at dersom du har underbevisst i din “BLUE PRINT” at du skal tjene 1 000 000 kr for å være lykkelig, men du ikke tjener mer enn 500 000. Da sier det seg selv at du kommer til å være misfornøyd. I dette tilfellet må du enten finne ut hvordan du kan øke inntektene dine med 500 000 kr, noe som på det nåværende tidspunkt sannsynligvis ikke hadde vært en enkel oppgave. Da ville det være mer fornuftig å endre/justere din underbevisste forventete inntekt til 500 000 kr, slik at virkeligheten samsvarte med din indre “blue print”. Det er jo dette et firma ville gjort, dersom de innsåg at inntektene ville redusere drastisk det kommende året. Så hvorfor kan ikke du?

 

 

#lykkeformel #lykke #formel #tonyrobbins #blueprint #suksess

VIL DU Å SKAPE VARIG FORANDRING?

Det som er avgjørende for om vi  skal klare å opprettholde forandringene vi bestemmer oss for å gjøre, er kunnskap om hvorfor vi skal gjøre disse forandringene. Hvor mange ganger har du ikke prøvd å forandre deg, men nesten hver gang endt opp med å gå tilbake til de gamle vanene dine. Forandringer er vanskelig. Det liksom ikke bare å slutte å røyke, begynne å løpe, starte på et nytt og bedre liv med lesker elle begynne å spise sunt osv. Hvorfor er dette så utrolig vanskelig?

 

 

ENKEL OG LOGISK KUNNSKAP SKILLER SUKSESS FRA TILBAKESLAG!

 

 

Det viktige er å vite hvorfor vanene våre er så vanskelig å forandre. Dine vaner ligger i underbevisstheten din. De nye vanene du ønsker å lære deg, ligger i bevisstheten din. Det er altså ofte snakk om en kamp mellom deg (din bevissthet) og din underbevissthet. Begge disse, både din bevissthet og din underbevissthet er en del av hjernen din. Når du prøver å lære inn en ny vane, er dette en ide som oppstår i din bevisste del av hjernen. Det som er målet ditt er å overbevise din underbevissthet om at denne nye vanen er livsnødvendig for framtiden din. For det er her det magiske skjer. I det øyeblikket din nye vane har blitt akseptert og lagret inn i din underbevisste del av hjernen, da er en ny vane opprettet.

 

 

En vane er en leveregel, en akseptert sannhet for din underbevisste del av hjernen. Det er den som styrer livet ditt. Det er kunnskapen som er lagret i den underbevisste delen av hjernen, som bestemmer hvordan du automatisk tenker, handler og oppfører deg. Dette er altså programvaren som styrer og driver livet ditt framover. Når din underbevissthet forstår at den nye vanen eller den nye kunnskapen du  ønsker å lære den, føles riktig for den, og den ser at dersom denne nye kunnskapen innlagres og overskriver gammel og utdatert informasjon, da vil livet ditt i framtiden bli mye bedre for deg, enn livet ditt er i dag, og da vil du oppdage at din nye vane ikke møter særlig motstand heller, men blir akseptert. En vanskelig setning. Beklager. Jeg vet.

 

 

Underbevisstheten din har nemlig et mål, og det er å sørge for at du opplever behagelige ting i livet ditt – men samtidig å hindre at du opplever smertefulle opplevelser. Så når den innser at din nye vane eller kunnskap vil komme til å gjøre livet ditt mye bedre enn det er i dag, da vil den ta til seg denne vanen/kunnskapen uten å stritte imot.

 

 

Men det er en ting som er viktig her. Din nye vane eller kunnskap må ikke stride imot dine tidligere verdier, overbevisninger eller leveregler som allerede finnes i underbevisstheten din fra før. (Eksempel kan være religiøse overbevisninger eller noe underbevisstheten din ser på som usannsynlig at du klarer å gjennomføre. Den må faktisk kunne tro på det du prøver å overbevise den om.) Ellers vil den nemlig forkaste det du kommer med, og det vil ikke engang slippe inn til den. Det er i slike situasjoner du vil slite med å skape nye vaner. En ny vane skapes enkelt dersom du følger disse rådene i denne artikkelen, og fokuserer på å nå fram til din underbevissthet med alt du ønsker å endre på.

 

 

 

Her er en liste over hva som er viktig å tenke på:

  • Din nye vane må gi deg et UTROLIG MYE BEDRE liv i framtiden. (Det er her de fleste gjør feil, fordi de prøver å skape en ny vane, uten å samtidig tenke gjennom hvilke forandringer dette vil ha for framtiden sin. Dersom du ikke kan overbevise underbevisstheten din om at en forandring vil bety lykke, glede, entusiasme, rikdom og velstand – samtidig som å opprettholde nåværende overbevisninger og vaner gjør det motsatte, da vil du ikke skape de følelsene som underbevisstheten din trenger for å endre seg. Men passer du på å skape en følelse av stor endring av livet, før og etter, da vil du trenge dypere inn i underbevisstheten. Og en forandring vil skje mye enklere. Underbevisstheten reagerer på følelser du gir den. Jo mer følelser jo mer effekt oppnår du. Når underbevisstheten opplever massiv smerte ved å opprettholde det du har fra før, men en usannsynlig glede og entusiasme ved forandring – da skjer forandring momentant.)
  • Din nye vane/kunnskap må ikke stride imot dine allerede eksisterende overbevisninger og ditt verdisyn. Da vil du oppleve å ha to motstridende ønsker. Du (din bevissthet) vil endre vane, men din underbevissthet vil ikke, fordi du går imot dens verdisyn og allerede eksisterende overbevisning.)
  • Du må skape fantastiske følelser når du tenker på den nye vanen – og massiv smerte og elendighet dersom du ikke forandrer deg. (Liv på den ene siden – død på den andre.)
  • Grunnen til at du ikke klarer å skape den nye vanen, er at underbevisstheten fortsatt opplever glede og velbehag ved å opprettholde den gamle vanen. Den ser ikke at en forandring er livsnødvendig, og da trenger den heller ikke å forandre seg.

 

#forandring #vane #kunnskap #følelser #forbedring

DERFOR SLITER DU PÅ SKOLEN

Den viktigste grunnen til at mennesker ikke oppnår ønskede resultater på skolen og i livet generelt, er at folk flest ikke vet hva de egentlig ønsker av livet. Når du ikke vet hva du vil – da vet du heller ikke hvorfor du skal legge ned den ekstra innsatsen som trengs.

 

Er du for eksempel bekymret for hvordan barnet ditt skal greie seg på skolen? Da stiller jeg et motspørsmål: Hvorfor skulle barnet ditt få det til på skolen? Hvorfor skal akkurat han eller hun stråle med gode karakterer? De fleste elever gjør jo egentlig så godt de kan, og det er ikke noen selvfølge at akkurat barnet ditt skal bli så mye bedre enn gjennomsnittet. Livet er egentlig ganske logisk, det meste som skjer oss i livet er mulig og sannsynligvis enkelt å forklare. Det er heldigvis slik at alt vi gjør, gjør vi av en grunn. Har du ingen grunn, gjør du heller ikke oppgaven. Ønsker du selv- eller at barnet ditt skal få gode karakterer, må du finne en grunn for dette. Hvis du tror at gode karakterer kommer av seg selv, tar du sannsynligvis feil.

 

Jeg er selv et eksempel på dette. Skolearbeid fikk jeg aldri til. Hvorfor ikke, lurer du kanskje på? Det var logisk, jeg hadde ingen grunn. Jeg visste ikke hva jeg skulle bli, visste ikke hva jeg skulle drive med når jeg ble voksen, og derfor ble jeg et offer for denne regelen. De aller fleste elever på skolen i dag, går på skolen og leser lekser uten å vite hvorfor de gjør det. Hvorfor skulle jeg da få gode karakterer? Det var jo så mye annet å bruke fritiden min til. Og slik er det for de unge i dag også. Det er faktisk mulig at det er verre, fordi de har så mange duppedingser de kan holde på med, som ikke fantes da jeg vokste opp.

 

Jeg strøk i tysk på videregående. Faktisk ble karakterene mine enda dårligere på videregående enn på ungdomsskolen. Og det er også helt logisk. For jeg hadde ingen grunn til å sitte flere timer med lekser når jeg omsider kom hjem etter endt skoledag. Jeg hadde ikke laget meg en grunn til hvorfor jeg skulle gjøre de. Det er kjedelig å lese lekser, i alle fall dersom du har alternative aktiviteter som dataspill og venner som virker mer fristende. Det er også kjedelig å trene, dersom du ikke har en MEGET god grunn for det. Det samme gjelder husarbeid. Det er kanskje enda vanskeligere å få gjort rydding og vasking dersom du ikke enten har en familie som forventer dette av deg, eller at du venter besøk som du ikke ønsker å framstå som en rotekopp for.

 

Men nå er ikke jeg misfornøyd med livet mitt. Jeg ble ikke en superstudent, fordi jeg hadde ingen grunn for å bli det. Først etter at jeg hadde fylt 25 år begynte jeg å fatte interesse for å lese og studere. Da hadde jeg jobbet på lager noen år, og var klar for å jobbe med å forbedre framtiden min. Så jeg startet med et studieprosjekt på kveldstid. Det klarte jeg fint, selv om dette tok ut av fritiden min. Men nå visste jeg hvorfor jeg gjorde det. Jeg hadde noe å våkne til. Det gjorde dagene mer meningsfylte. Jeg hadde et misjon i livet. Det gjorde at jeg gledet meg til hverdagene, fordi jeg følte at hver dag var viktig. Skulle jeg klare å bli ferdig til planlagt tid, hadde jeg ingen dager å miste. Slik blir man motivert av. Jeg visste at dersom jeg lykkes med dette, kom det til å skape forandringer for framtiden min. Og jeg visste at dersom jeg skulle klare prosjektet, da måtte jeg bli seriøs, og gå opp noen hakk i forhold til den personen jeg var før. Jeg ville vise verden at jeg var en person som fikk noe til hvis jeg bestemte meg for det.

 

Og det er dette som er hemmeligheten og forskjellen mellom de som lykkes i livet, og de som bare sier at de ønsker å lykkes. Forskjellen ligger ikke i hva de kan og er i stand til, men om de har en plan med livet sitt, og hvorfor de har denne planen. Det er her hele forskjellen ligger. Har du en plan med livet ditt? Har barnet ditt en plan med livet sitt? Og vet du hvorfor du absolutt, uansett hva som skjer, er nødt til å oppnå den?

 

 

Enkelt fortalt: Du trenger å vite hva du vil, og hvorfor du ønsker akkurat dette. Din grunn, ditt HVORFOR er fem ganger så viktig som å vite hva du må gjøre for å komme dit. Så det er ikke dine tidligere resultater eller karakterer som hindrer deg fra å nå målet, uansett hva målet ditt skulle være – men din grunn, altså hvorfor du ønsker å nå dette målet, som ikke er stort og viktig nok for deg.

 

Akkurat denne regelen gjelder for barna våre og skolearbeid. Barna dine kommer ikke til å oppnå de superkarakterene før det vet hva det vil – og hvorfor! Men fordelen denne regelen gir, er at når du først har funnet grunnen, vil karakterene bli bedre av seg selv.

 

#skole #læring #student #studere #slite #suksess #eksamen #karakterer #motivasjon

HVORFOR DU IKKE SKAL BRUKE FORK.

Å forkorte navn og ord kan være fint siden dette gjør at du slipper å skrive hele ordene, og samtidig vil det hjelpe deg til framstå som en ekspert på feltet du skriver om. Du får anerkjennelse fra dine likesinnede, som rister respektfullt på hodet. “adm.dir.”, “DsF”, “hoh.”, “ikt.”, “jnr.”, “kgl.res.”, “loc.sit.”, “mag.art.”, “MTB.”, “NOU”, “ot.prp.”, “p.p.”, “Prop.LS.”, “p.t.”, “rek.”, “st.prp.” og “TS”. Ja, her er det tydelig at artikkelforfatteren vet hva han skriver om. Men NEI, dette er ikke noe god vane å gjøre. Her er mine grunner til hvorfor du ikke skal bruke forkortelser.

 

 

1. Når du skriver forkortelser i tekstene dine, medføre dette ofte at de som ikke forstår hva forkortelsene betyr blir uinteressert og slutter å engasjere seg. De begynte kanskje med en positiv holdning, men detter av etter bare noen setninger og en haug med bokstaver og meningsløse ord.

2. Det gjør at personer som ikke forstår hva forkortelsen betyr, vil føle seg mindre smart eller til og med dum. Dette igjen kan føre til at enkeltpersoner også kan begynne å forstår mindre på andre fagområder, fordi denne personen begynner å forteller seg selv: “Ser du, jeg er dum. Jeg forstår ikke det som står i tekstene jeg leser. Jeg er ikke en smart person.” Og det er jo slik at det du er hellig overbevist om – blir for deg en sannhet.

3. Det at en person ikke forstår hva en forkortelse står for, betyr bare at denne personen ikke har sett viktigheten med å bli engasjert i området – ENDA. Og ved at du skriver forkortelser i tekstene dine, garanterer at denne personen fremdeles vil dytte temaet vekk fra interessefeltet sitt. Den forstår ikke hva du skriver eller mener, og det gjør at teksten din virker uinteressant for alle som ikke er dypt inne i temaet fra før.

 

 

Personlig brenner jeg for å skrive hele navn, ord og uttrykk, slik at ALLE kan fortå hva jeg skriver og mener. Dette er ikke fordi jeg tror at folk er dumme, men fordi jeg ønsker at alle som leser tekseten mine iallefall skal forstå hva de leser, og at jeg ikke ønsker å utelukke noen som, på et senere tidspunkt kunne begynt å interessere seg for hva jeg har å formidle. Det å ikke forstå forkortelser betyr rett og slett at denne personen, ikke har begynt å interessere seg for temaet ENDA. Men hvem vet hva framtiden bringer. Kanskje akkurat et klart budskap fra deg er det som skal til, for at en ny person skal begynne å fatte interesse for temaet.

Vet du forresten hva noen av de forkortelsene jeg brukte i det første avsnittet betyr? (uten å søke på nettet)

 

#forkortelser #ord #skrive #uttrykk