HAR DU LITEN TRO PÅ DEG SELV?

Mangel på det å tro på oss selv er den største grunnen til begrensede resultater og mangel på suksess. De fleste av oss har denne lidelsen. Vi starter livet med nesten uendelig av muligheter, men for hvert år som går, så begynner vi å tvile mer og mer på våre evner og talenter. Når vi blir tenåringer er mange av oss nesten bare et navn og et person-nummer. Vi mangler både selvtillit, planer og har nesten ingen tro på framtiden. Er det sånn det skal være?

 

 

I dag skal jeg være helt ærlig med deg. Siden jeg begynte å skrive denne bloggen har jeg forsøkt å fremheve hvor kunnskapsrik og suksessfull jeg er. Dette er ikke sannheten. Jeg opplever hele tiden at tankene mine ikke tillater meg å ta til meg det jeg leser og prøver å lære. Jeg leser bok etter bok, og hører på masse lydbøker i bilen, men jeg klarer ikke å ta til meg kunnskapen. Jeg opplever at selv om jeg forsøker, så glemmer jeg like raskt det jeg prøver å lære. Det er ikke så enkelt å sette seg inn i alt mulig man ønsker å kunne.

 

Men da jeg nå har akseptert denne sannheten. At jeg ikke lærer så raskt og tar til meg kunnskap i en fart. Da fikk jeg det for meg at dette er jo materiale til en ny artikkel. Fordi det er kanskje flere enn meg som opplever dette, og det er jo veldig hemmende for de som rammes av slike lærevansker. Kanskje det ligger noe i disse tankene jeg nettopp fikk, tenkte jeg.

 

 • Det er nemlig slik at når du sier til deg selv at: “Dette skal jeg lære meg.” – og du tror det du sier til deg selv. Ja, faktisk – vet du det. Du føler deg sikker. Dette forstår jeg. Da sier du egentlig til underbevisstheten din: “Jeg befaler deg å forstå dette. Gjør en helhetlig innsats, slik at jeg lærer det.”
 • På samme måte er det når du sier til deg selv: “Dette ønsker jeg å lære.” – Men denne gangen tviler du på dine evner. Du tenker at dette er vanskelig for deg. Da sier du egentlig til underbevisstheten din: “Jeg befaler deg å ikke lære og forstå dette. Gjør en heller laber innsats. Dette skal jeg ikke lære.”

 

Det er i følge bøker jeg har lest, at underbevisstheten vår ikke kan styre selv. Den gjør akkurat det den får beskjed om. Når du sier noe, og tror 100% på at du får det til. Da må underbevisstheten din gjøre akkurat som du sier. Men når du sier noe, men tviler på at du får dette til, da sier du til underbevisstheten at den skal gjøre slik at du ikke får dette til.

 

Jeg tror at mye av våre læreevner ligger nettopp i dette. Du tror ikke nok på deg selv til at underbevisstheten din tar til seg kunnskapen du leser. Du sier til deg selv at du ikke er god, smart eller heldig nok i livet. Derfor svarer underbevisstheten din med å gi deg rett. Men det må den gjøre, selv om du endrer din mening om hva du er istand til. Den kan ikke bestemme selv, men må gjøre som sin herre befaler. Og dens herre, det er deg.

 

Den beste måten å begynne å tro på at en forandring i livet er mulig, er at du opplever bevis fra virkeligheten. Jeg leste en artikkel fra Dagens Næringsliv i dag, om mannen som stod bak appen Wordfeud. Denne karen har tjent over 100 millioner kroner i løpet av de siste fire årene. Dette er selvsagt et eventyr, som for han gikk i oppfyllelse. Men nå fire år etter lanseringen av den verdensomspennende mobil-appen, lever han ut drømmen og lager nye mobil-progam. Nå har han 4 eller 5 ansatte. Men en gang i tiden, var dette også en person som hadde en begrenset framtid, dersom han ikke hadde gjort noe ut av lidenskapene sine, og trodd på seg selv.

 


Wordfeud-grunder Håkon Bertheussen. Bildet er hentet fra Dagens Næringsliv.

 

Har du en lidenskap som du ønsker å starte med? Husk at vi lever i en tid hvor hvem som helst kan bli suksessfulle uten å studere media og ha verdens beste karakterer. Nå kan hvem som helst få masse følgere på en eller annen sosial media plattform, og leve ut drømmene sine der.
 

 

FÅ BEDRE RESULTATER PÅ 1-2-3

Har du opplevd dager hvor ting ikke fungerer slik du ønsker? Og på mirakuløst vis opplevd det motsatte andre dager? Plutselig fungerer alt som det skal – og du er i flyt-sonen. Hvorfor er det slik? Hadde det ikke vært fantastisk å kunne kontrollere dette, og bestemme sin egen suksess? I denne lille artikkelen vil jeg prøve å forklare min teori på nettopp dette. Håper du liker det du leser. Kommenter hvis du er uenig.

 

 

Hoved-mekanismen som styrer våre prestasjoner er vår selvtillit. Det er den som bestemmer hvor nøyaktig du kommer til å gjøre noe. Jo høyere selvtillit du har – jo bedre kvalitet kommer det til å være i den oppgaven du holder på å utføre. Dette er en mekanisme alle mennesker har, som er en sammenkobling (et samarbeid) mellom deg (dine bevisste tanker), og din underbevissthet. Du bestemmer, ved hjelp av din selvtillit, hvor høy kvalitet din underbevissthet kommer til å utføre oppgaven med.

 

Når du er nervøs eller frykter at du ikke skal klare noe, eller du ser andre mennesker som bedre enn deg, vil underbevisstheten din oppfatte disse tankene og følelsene som kommandoer fra deg. Den utfører din kommando som er:  “Jeg er utrygg og nervøs idag. Sørg for at jeg ikke får dette til.” “OK!”, sier din underbevissthet, og utfører noen klumsete greier du ikke forstår noe av. Og sannsynligheten er stor for at du tenker: “Hvorfor får jeg ikke dette til idag?” Men saken er jo den at det er du som selv som har bedt om det.

 

Du må vite nøyaktig hva du vil – deretter må du “VITE” at du får dette til. Det er tvilen din som hindrer deg i fra å være fantastisk. Dersom du har en indre uro og negative tanker om at dette ikke kommer til å gå, da får du rett. Men dersom det ikke finnes frykt i dine tanker, da får du også rett. Da blir du fryktløs. Fryktløshet bør være ditt mål. Å kunne utføre enhver oppgave helt uten tanker og følelse av frykt eller redsel for å feile. Dette er noe av det som skiller de suksessfulle fra de mindre suksessfulle. De frykter ingenting.

 

 

Slik fungerer underbevisstheten

Du, med dine bevisste tanker, forteller underbevisstheten nøyaktig hva den skal gjøre, og via din selvtillit bestemmer du hvor suksessfullt den skal utføre oppgaven. Dersom du eier hverken frykt, tvil eller redsel for å mislykkes, vil du prestere på et meget høyt nivå. Det er tvilen fra din side, frykt og usikkerhet  på dine egne evner som er ditt største hinder. Når du har massiv tro og selvtillit, er rolig og bevisst på hva du vil – da kan ikke underbevisstheten gi deg annet enn det du ber den om – nemlig suksess.

 

Underbevisstheten kan nemlig ikke selv bestemme hva den skal utføre. Den er 100% lojal til dine ønsker og kommandoer. Det er du som er sjefen. Den utfører det du kommanderer den til å gjøre. Det er den (underbevisstheten) som er motoren/kraften i livet ditt. Men det er du som er sjåføren. Det er du som bestemmer farten, retningen og suksessen selv. Men du er ikke selv istand til å utføre handlingene. Det er det underbevsstheten din som gjør. Så du og underbevisstheten din bør være gode partnere og lære hverandre å kjenne. Det drar dere begge fordeler av. Du må sørge for å vite hva du vil, og med 100% tro på deg selv. Og underbevisstheten din omgjør dine ønsker og kommandoer til suksess.

Ja den kan ikke annet. Det er jobben dens – å gi deg det du ønsker.

 

 

Vet du at du kommer til å lykkes? Eller tviler du?

 

Det er derfor noen som har lykkes før, ofte lykkes igjen neste gang. Fordi de har opplevd suksess før, har de begynt å tro. Mens andre som ikke har lykkes tidligere, fortsatt tviler på seg selv. Derfor lykkes de som tror – og de som tviler, mislykkes. Selv om det høres urettferdig ut. De rike blir rikere – de fattige fattigere. De gode blir bedre – de som sliter, vil slite mer. Livets sirkel.

7 TIPS FOR ET BEDRE SELVBILDE

Mange av oss sliter med bildet vi har av oss selv. Sannheten er at det ikke er hva andre tenker om deg som betyr noe, men hva DU tenker om deg selv. Du vil nemlig utøve aktivitetene i livet ditt ut ifra hvordan du tenker om deg selv. Hvis du tenker på deg selv som en president, toppsjef eller en superatlet, da vil dine indre tanker og følelser være i tråd med ditt selvbilde, og du vil være den beste utgaven av deg selv. Men hvis du tenker på deg selv som en ubrukelig og mislykket person, vil alt du gjør med et slikt selvbilde, være i tråd med den føllelsen du har av deg selv, og du vil sannsynligvis mislykkes med det du fortar deg. “Om du tror du kan – eller du tror du ikke kan, så har du sannsynligvis helt rett!” – Henry Ford

 

 

1. SANNHETEN. Er sannheten du har om deg selv vært falsk? De fleste mennesker har en tendens til å undergrave sine egne muligheter i verden. De dveler ved sine feil og mangler, og overser sine suksesser. Er sannheten om deg selv relatert til den virkelige deg, eller ødelegger tankene som oppdragelsen og samfunnet har om på deg, ødelagt dine muligheter fra innsiden. Venn deg til å se den virkelige sannhet. Lær å se deg selv slik du virkelig er – slik du er i dine aller sterkeste stunder.

2. FANTASI. Fantasi er et fantastisk verktøy, men de fleste mennesker framdyrker det ikke. Forsømte områder i livet vil ikke produsere fruktbare resultater. En forsømt fantasi vil ikke lede deg til det grønneste gresset av overflod som finnes for deg der ute. Lær å bruke fantasien til å skape en bedre framtid for deg selv og andre. Fortsett med å lage fantasibilder av deg selv laget for suksess, helt til suksessbildet ditt, overskriver bildet du har av deg selv som en mislykket person. Det klareste bildet overvinner alltid det andre.

3. SLAPP AV. Livet er kort. Tilgi fordi ingen er perfekte. Når du holder på en sak mot noen i årevis, kan den det være at du klandrer han eller henne for noe, som du gjennom din manglende viten, var den første til å starte. Anksepter andre mennesker med deres feil og mangler, og slapp av med deg selv. Slapp av iforhold til dine prestasjoner, men gå alltid for dine største mål.

4. FØLELSEN AV Å LYKKES. Denne følelsen kan skape underverker, og flytte fjell for deg, dersom du er en som synes at du fortjener suksess og lykke. Når denne følelsen er en del av din virkelige personlighet, vil troen på deg selv dra deg gjennom kriser og hjelpe deg dersom katastrofer skulle inntreffe. Så lenge du fortsetter å søke etter følelsen av å lykkes, er du rik. Du mater din automatiske suksessmekanisme, og den produserer resultater for deg.

5. GODE VANER. Dine vaner lagt sammen – er de positive eller negative for deg? Dersom summen av dine vaner er posiitv, venter en bedre framtid på deg. Men er summen av disse negativ, venter flere feiltrinn. Du kan forkaste negative vaner og erstatte dem med positive om du ønsker, men da må du være villig til å jobbe hardt for å endre deg. Husk: Suksess er en vane. Selvtillit er en vane. Feiltrinn og negative utfall er også en vane.

6. FOKUSER PÅ LYKKE. Mennesker vier livene sine til forskjellige mål, hvorfor vier ikke du ditt til glede og lykke? Utvikle følelser, ferdigheter og realsjoner som kommer til å gjøre deg lykkelig. Du må gjøre slik at du har rett til å føle deg lykkelig. Hvis ikke vil du bevisst eller ubevisst sette blokkeringer i veien for deg. Insister på å gi deg denne retten. Det er jo egentlig din naturlige arv. Ikke ta bort denne retten fra deg selv. Men finn din egen unike beskrivelse. Ikke følg noen annens lykke-vei – men din egen.

7. AKSEPTER DINE SVAKHETER. Du kan være sterk, sunn og suksessfull, men det er ingen garantier i livet. Og av og til kan alt gå galt for oss i en periode. Et sterkt selvbilde vil hjelpe deg, men så lenge problemene varer, vil du som regel føle deg bundet og svak. Men spørsmålet er: Aksepterer du dine midlertidige svekkelsene på den menneskelige måten? Eller klandrer du deg selv for dem, for at du er en total fiasko? Dette er et nøkkelspørsmål. Dersom du ikke kan tillate svakheter i deg selv, da vil du aldri være i stand til å føle på trygghet heller. Din styrke er ikke virkelig. Det er bare når du kan akseptere både dine styreker og svakheter i livet at du kan nå dine høyeste potensial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#selvbilde #personligutvikling #lykke #suksess

INVESTER PENGER I DEG SELV

Ja, du hørte riktig. Den beste måten å investere pengene sine, er i seg selv. Det vil selvsagt ikke si at du skal løpe ut på gaten og bruke pengene dine på sminke, spa, feriereiser, videofilmer osv (dessverre for noen, hvis du trodde at det var det jeg mente.) Men at du skal bruke en del av det du hadde tenkt å sette på sparekontoen din til å utdanne deg selv g til å styrke merkevaren din (om du har noe sånt). Lære mer om den økonomiske situasjonen vi befinner oss i, for eksepmel. Gå på kurs, lese bøker, høre på podcaster som har med framtiden din å gjøre osv. Gå ut i verden og lær deg å skrive artikler, bøker, lage nettsider, holde foredrag, bli en mester innen salg, les alt du kommer over om økonomi, begynn å lage nettverk av likesinnede mennesker. You know it – det finnes så utrolig mange muligheter der ute, men tiden vi er inne i bør brukes fornuftig. Ikke kast den vekk med tidstyver som TV-serier, filmer, venner, fester, alkohol… You name it. Det har du ikke råd til.

 

Det er flere og flere som blir arbeidsledige både på verdensbasis og her hjemme. Vi kan ikke bare sitte inne i vår egen stue å kaste vekk livet. Gjør noe forrnuftig. Du vet jo ikke om det er du som en gang i framtiden kommer fram til noe virkeilg genialt som skaper mange nye arbeidsplasser. Men det kommer ikke til å skje, dersom du sitter passivt og fordømmer virkeligheten og styresmaktene vi har i landet.

 

Bli en produktiv og oppfinnsom person som er forberedt på det som kommer. Hold deg oppdatert på markedet, der hvor du har ditt daglige virke. Ikke tro at du er ferdig  med utdannelsen din, når du har fått et vitnemål. Du er ikke ferdig, men det er nå du skal begynne. Begynne å høyne din kompetanse og utdannelse i forhold til dine likealdrede studenter, slik at dersom det er etterspørsel etter en eller to fagarbeidere, så er det deg de er ute etter. Du må være en av de fremste innen faget ditt. Og derfor er det at du må bruke pengene dine på deg selv. Kvalitet koster, og skal du bli best, må du lære av de beste. Ikke de beste i byen din, men de beste i verden.

 

Her er ellers noen eksempler på personer du kan oppsøke på nettet.

 • Tony Robbins (The Man of Success)
 • Grant Cardone (Økonomi, Finans og Business)
 • Brendon Burchard (Personlig Utvikling)
 • Brian Tracy (Personlig Utvikling)
 • Jim Rohn (Personlig Utvikling)
 • Robert Kiyosaki (Økonomi og Business) 
 • Stephen Covey
 • Steve Pavlina
 • Napoleon Hill

 

Penger gjør deg ikke til en bedre person. Men kurs, seminarer, bøker og lydbøker kan forvandle deg til et menneske du knapt turde drømme om. Du kan bli en ekspert innenfor hva du måtte ønske, super foredragsholder, bokskribent, multi idrettsatlet, bussinessmann/kvinne, politiker, og dette vil litt etter litt gi deg verdens beste selvtillit og selvrespekt. Sånt blir det suksess-historier av. Er du en av framtidens suksesshistorier?

 

 

#selvtillit #framtid #penger #suksess #personligutvikling #ekspert

ØNSKER DU STØRRE TRO PÅ DEG SELV?

Det er viktig å tro på seg selv. Svært mange vokser opp med begrensende tanker om muligheter for livet sitt. Faktisk er det ofte dette stammer fra oppveksten og mange er blitt dette fortalt fra de var små. De må ikke gå etter store ting i livet, men ta til takke med det livet gir dem, er formaningen. Da blir de ikke skuffet. Dette er trist og leit, fordi det er lite som er mer drepende for motivasjonen og framtidsmulighetene enn en begrenset tro på seg selv. Det er faktisk hovedforskjellen på suksessfulle mennesker og ikke suksessfulle mennesker, nemlig hva de tror om seg selv og livet sitt. Det finnes få mennesker som har utrettet store ting, som ikke først hadde tro på seg selv. Når du ikke tror at du kommer til å klare noe, vil du heller ikke prøve å gjøre det, i fra starten av. Du må ha tro for å i det hele tatt prøve. Det er å sette høy standard i livet, og å vite hva man vil, er hemmeligheten for et godt liv. Når man ikke vet hva man vil med livet sitt, og setter seg lav standard, da vil man sannsynligvis ende opp med å gjøre noe og jobbe for andre mennesker som vet hva de vil.

 

Jo større tro du har på deg selv, jo større er potensialet ditt for høy selvtillit, og jo større er evnen din til å lære nye ting. Sannsynligheten er også større for at du vil oppleve mer flaks i livet. Men det begynner. i fra starten av, med hva slags tro du har på deg selv. Det er troen din som avgjør hvilke liv du kommer til å gå etter, og det er troen din som avgjør hvilke mål du setter deg i livet. Å ha stor tro på seg selv, er ikke det samme som å ha høy selvtillit, men de henger likevel sammen på den måten at, dersom du tror på deg selv, skal det lite til for at dette gjør utslag på selvtilliten din. Med stor tro på deg selv, da har du oftere høy selvtillit, og samtidig er du mindre påvirkelig overfor hva andre mennesker måtte mene om deg. Med liten tro på deg selv, da vil du svinge mye mellom høy og lav selvtillit, ut i fra prestasjonene dine fra dag til dag, og du har ofte tendenser til å bli påvirket av hva andre mennesker sier, tenker og mener om deg. 

 

Hvordan får man høyere tro på seg selv?

Det er blant annet derfor denne bloggen ble til. Dette er prosjektet mitt, hvor jeg finner drivkraften til å øke min egen tro på meg selv, samtidig som jeg ønsker å hjelpe andre mennesker som, akkurat som meg, ønsker å endre livet sitt til det bedre. Og det begynner med å bestemme seg for å sette en høyere standard for eget liv, og ved å følge denne beslutningen gjennom å ta små og nøye planlagte steg i riktig retning. Man får større tro på seg selv gjennom å bestemme hva man ønsker å få ut av livet, legge en plan for å realisere ønskene, og å hver eneste dag gjøre bitte litt for å bevege seg i retning av målene sine. Tro på seg selv, kommer ikke ved en tilfeldighet eller ut av flaks, men ved at du hele tiden opplever små personlige seire på grunn av retningen du har satt deg og standarden du har bestemt for livet ditt. 

 

DU ER GOD NOK SOM DU ER

For å oppnå de virkelig gode resultatene og framgangen du ønsker deg i livet, er det faktisk nødvendig at du lærer å elske deg selv. Du må være din egen bestevenn. Om ikke du selv klarer å like deg, for den du er – hvorfor skulle noen andre gjøre det? Du må like deg akkurat slik du er, og for den du er. Det gjelder absolutt hele deg. Du må se på deg selv som god nok for enhver anledning. Utseende ditt, personligheten din, verdiene dine og generelt sett livet ditt. Du må se på deg selv som god nok til å fortjene drømmelivet ditt, og du må kunne være midtpunktet i alle og enhver anledning. Dersom du ikke føler deg slik på det nåværende tidspunkt. Hva er da årsaken, og hva kan du gjøre for å bedre denne?

 

Fordi hvis du ikke tenker på deg selv som en suksess og som god nok for det du virkelig ønsker deg, er det noe i livet ditt som stjeler ditt humør og din energi. Da vil du ofte bruke mye av tiden din til å tenke på det du synes ikke er bra. Du vil fokusere på dette, og det vises på deg. Og dette vil ha en tendens til å begrense hva du kommer til å gjøre og tro på i livet. Hvis du vet om noe som ikke er helt bra i livet ditt, er det viktig at du tar tak i dette nå. Det kan være at du er nødt å akseptere ting i livet ditt som du ikke kan forandre, eller så må du sørge for å legge en plan for hva og hvordan du forandrer deg. For å oppnå suksess i livet må du være deg selv og du må være ekte. 

 

Når du er 100% deg selv og fornøyd med den du er, uten at du merker noen energilekkasjer vil du merke at humøret stiger, du blir mindre frustrert og framgang i livet vil komme av seg selv. Det er ofte dette som er hinderet for å lykke. Lykke er å kunne være seg selv tvers igjennom og være glad for at du er den du er.

 

Har du en energilekkasje i livet ditt?

 

HVORFOR LYKKES BARE NOEN FÅ?

De to største grunnene for at folk flest ikke lykkes i livet, er tvil og frykt. Tvil på seg selv, sine egne ferdigheter og sine muligheter til å oppnå suksess, og en massiv frykt for å gjøre feil og mislykkes. Vi kan jo ikke gå ut med at vi regner med å lykkes – for hva da dersom vi ikke gjør det? Da vil vi jo virke som noen selvgode og arrogante tullinger. Men dette igjen medfører jo at vi ikke egentlig tør å tro på oss selv. Vi tør jo ikke si det til noen, og da sier vi egentlig til oss selv at vi ikke har troen på at vi klarer det. Dette gjør at vi underbevisst forteller oss selv at vi ikke er god nok for suksess. Og som Henry Ford så klart har sagt det: “Om vi tror vi kan, eller vi tror vi ikke kan – så har vi sannsynligvis rett.”

 

Vi ser ofte at sønnene og døtrene til kjente personer slår gjennom innenfor det samme feltet som foreldrene opplevde suksess på. Dette er fordi disse barna har fått en annen oppdragelse og opplæring, og blitt fortalt andre “sannheter” enn oss andre mennesker. De blir fortalt hvordan verden og ting henger sammen fra personer som allerede har lykkes med det de har drevet med, og får også muligens en del ferdig knekte koder for hvordan de bør leve og tenke. Det er slike ting, mer enn hvor mange trenings- eller studietimer som er årsaken til deres suksess.

 

(Leste her for leden om forskning som hadde funnet ut at de aller beste innenfor de fleste bransjer og idretter bare jobbet med faget sitt mellom 4 og 5 timer om dagen. Det er altså kvaliteten og ikke mengden trening og arbeid som er mest avgjørende for suksess.) Det viser seg at det er viktig å ikke brenne seg ut og møte veggen. Det er viktigere å klare å holde liv i lidenskapen sin, slik at man alltid elsker det man gjør.

 

Det å ha evnen til å vite hva man ønsker å oppnå og den ekte troen på seg selv og sine egne ferdigheter, samtidig som frykten for å mislykkes ikke er tilstede i vanlig grad. Disse menneskene er ikke noen A4-mennesker, og de vet det selv. De har ikke nødvendigvis flere og bedre kvaliteter og talenter enn deg og meg, men de har lært seg en annen tankegang om mulighetene for livet sitt, og dette er hovedforskjellen på om du faller gjennom eller oppnår suksess.

 

SLIK FÅR DU MER TRO PÅ DEG SELV

Vi har alle et bilde av oss selv i underbevisstheten. Dette bildet styrer på sett og vis hele livet vårt. Det er dette bildet som bestemmer hvordan vi mener at framtiden vår kommer til å bli, og det er dette som styrer hva vi er i stand til og hva vi ikke er i stand til å gjøre. Det er ikke hva vi er og kan, som begrenser oss, men hva vi mangler av tro på oss selv.

 

En lærer fortalte en gang sine elever at øyenfargene deres bestemte hvor smarte og intelligente de var. Hun fortalte at de med blå øyne var smartere enn de med brune øyne. Og ganske snart etterpå ble de med blå øyne smartere og fikk bedre karakterer, mens de med brune øyne ble dummere og fikk dårligere karakterer. En tid etter kom læreren tilbake til klassen og beklagde det hun hadde sagt, og sa at hun nok hadde sagt noe feil. Det var ikke de med blå øyne som var smartest, men de med brune øyne. Det var sånn at de med lyse og blå øyne, var mindre intelligente, enn de med brune øyne. Dette var logisk, sa hun, siden barn ofte begynner med lyse øyne og får mørkere øyne etter hvert som de ble eldre. Kort tid etter dette ble de med blå øyne merkbart dummere, mens de med brune og mørke øyne ble merkbart smartere.

 

Det denne fortellingen viser oss er at det som hovedsakelig står mellom mennesker med lærevansker og mennesker som virkelig får gode resultater i livet, ikke har noe med hvor smarte eller dumme de er, men hva de er vokst opp med å tro om seg selv, og ikke minst hvilke mål de har satt seg i livene sine. Det som også kommer fram i dette eksemplet er at vi når som helst kan endre tankegangen vår til å bli et som hjelper og støtter oss i vårt strev etter å bli bedre og smartere mennesker. Det er faktisk helt og holdent opp til hver og en av oss. Ikke tro på det begrensede tankesettet ditt, dersom du har et slikt et. Det er ikke for sent å endre seg til en som skaffer seg tankegangen «Never Ending Improvment.» (Aldri sluttet læring.) Du kan endre tankene dine til: «Jeg er takknemlig for den jeg er. Og jeg har potensialet til å bli litt smartere hver eneste dag, resten av livet. Det jeg har oppnådd fram til nå – er småtteri i forhold til hva jeg er i stand til å oppnå de neste 10 årene. Men det er helt opp til meg.»

SELVTILLIT og SELVFØLELSE

Mange blander selvtillit og selvfølelse. Men hva er egentlig forskjellen? Og kan det å vite forskjellen hjelpe meg til å bli et bedre og tryggere menneske?

SELVTILLIT: Selvtillit er noe som kommer til oss raskt, men som ofte forsvinner like fort. Selvtillit er mange ganger koblet sammen med en spesielle aktiviteter eller oppgaver. Du får selvtillit når du mestrer en aktivitet eller når du har prestert noe bra. Men problemet med selvtillit er at den er veldig opp og ned. Du kan merke svingninger ofte på sekunder. Tenk deg for eksempel at du har prestert bra innenfor din favoritt-idrett eller at du har gjort det bra på en prøve. Da vil du få høy selvtillit. Men dersom du plutselig kommer inn i en setting du bare ikke får til, du mister jobben din, eller at en du ser opp til kommer i mot deg, og du blir nervøs for å dumme deg ut. Da forsvinner selvtilliten din, og det kan skje på sekunder. Og du står der og forstår ingenting. Men jeg hadde jo masse selvtillit for en bitte liten stund siden. Hva skjer?

SELVFØLELSE: Vi kan tenke oss at selvfølelse er som å ha en bankkonto. Er kontoen tom – sliter vi når vi opplever problemer som krever kapital. Har du satt inn penger over lang tid, og passet på at du setter inn mer enn du bruker – vil kontoen bli høyere etter hvert som tiden går. Og det er dette vi bør sørge for å gjøre når det kommer til selvfølelsen vår. Selvfølelse er noe som må jobbes med over tid. Men dersom selvfølelsen er en firer på skalaen fra 0 til 10, da vil du ikke føle deg mindre verdt enn en firer selv om selvtilliten din skulle falle til 2. Da vil selvfølelsen din (Verdien du ser i deg selv) ta over følelsene dine. Og selv om du ikke får til en oppgave eller at en person du ser opp til skulle få deg til å miste selvtilliten din, da vil du likevel ha en stabil grunnmur som vil holde følelsene din oppe. Det er dette som er selvfølelse.

Når du har høy selvfølelse, da vil ikke selvtilliten du har skade følelsene dine har like mye som når du har lav selvfølelse. Du vil oppleve å ha følelser omkring din egen person etter hvilken av disse to: Selvtillit eller Selvfølelse som er høyest. Går selvtilliten din ned, vil selvfølelsen din ta over, og går selvtilliten din opp, og passere selvfølelsen din, vil du oppleve denne oppsvingen av selvtillit via gode følelser. Det er derfor svært viktig å jobbe med selvfølelsen sin, slik at du opplever mindre svingninger i følelsene dine. Da opplever du også bedre følelser generelt – og du vil sannsynligvis oppleve at du er lykkeligere.  

 

Selvfølelse er bevisstheten om verdien av din egen person.

Selvtillit er en sterk tiltro til din egen prestasjonsevne.