LATSKAP – Hva er det?

En annen definisjon for ordet “LATSKAP” er “mangel på motivasjon”. Du mangler en grunn for å gjøre noe. Du ser ikke poenget i å gjøre det du burde gjøre. Du trenger i alle fall ikke å gjøre det akkurat NÅ. Du har ikke et mål i livet – som er verdt å kjempe for. Livet er helt OK, slik det er nå. Da blir du “lat”.

 

 

Kanskje hadde du tenkt å invitere noen på besøk, og da er det jo naturlig å rydde litt før besøket. Men du orker ikke. Du gidder ikke å begynne. Hvorfor er jeg så lat? tenker du? Hva er det som skjer med meg?

 

Det som sannsynligvis skjer er at du ikke har nok press på deg. Du har for mange timer igjen, i forhold til jobben som skal gjøres, slik at presset du burde føle, ikke har bygget seg opp ennå. Du kan likegodt slappe litt av foran TV, se en film, eller noe annet morsommere i livet enn å rydde, betale regninger eller lese til prøve. Men etter hvert som tiden går, og avtalen nærmer seg, vil presset for å begynne på oppgaven øke på. Til slutt blir presset så stort, at det er mindre smertefullt å gjøre oppgaven enn å innrømme for dine venner at du er en rotete og sløv person. Da er du redd for at de vil tenke negativt om deg, og at de forbinder deg med en lat, tiltaksløs og rotete person. Du ønsker ikke å fremstå slik foran dine venner eller familie eller kjæreste, og derfor føler du et press på deg, for å bevise at du er en grepa kar/karenne og en ryddig person.

 

Men det er ikke sikkert at du gjør ting 100% likevel, det viktigste for deg er jo at du gjør oppgaven din godt nok. Kvaliteten på oppgavene du utfører, vil alltid stå i forhold til hvilken standard du har satt for livet ditt. Grunnen for at du ikke legger ned 120% innsats i det du gjør, er at du ikke ser hvorfor du skal gjøre den hele og fulle jobben, når det holder med at du gjør jobben godt nok. Du har ikke en god nok grunn for å overprestere. Det er helt greit å gjøre jobben godt nok. Skal du opp enda et hakk i livet, må finne ut hvorfor. Du må ha en grunn. Du må ha tro på at livet ditt er verdt å kjempe for, at det gir en mening i å alltid yte 120%. Men uten en ekstraordinær grunn, kommer du ikke opp på ditt høyeste nivå, nærmere ditt potensiale.

 

 

Dersom du ikke ser for deg noe ekstraordinært for framtiden din, mangler du drivkraften for å legge inn denne ekstra innsatsen som kreves av deg. Så dersom du føler deg lunken til livet, er dette fordi du ikke tror nok på framtiden din. Du ser for mange begrensninger, og for lite framtidige gleder og suksesser. Hvorfor skulle akkurat DU oppleve de fantastiske oppturene i livet, når vi hver dag hører om problemer i den nasjonale økonomien, arbeidsløsheten, terror og vold. Dessuten så tror du gjerne ikke på at din private situasjon kommer til å forandre seg noe særlig uansett hva du gjør, og kanskje merker du at helsen skranter. Kanskje er familielivet ditt i en negativ spiral for tiden. Alle slike områder begrenser din tro på en bedre framtid, og dette legger en demper på motivasjonen du trenger for å løfte deg enda ett hakk.

 

Latskap har en grunn, akkurat som det aller meste annet i verden. Har du en grunn for å gjøre noe, da vil du få energien du trenger. Har du ikke en god nok grunn, kommer du heller til å legge ned innsatsen som kreves av deg, for å endre noe særlig på din nåværende livssituasjon. Det aller meste i verden er ikke vanskeligere enn at de fleste av oss klarer å gjøre det, men vi må ha en grunn som er god nok først. Om det er å trene på noe spesielt eller en idrett, lese deg opp på et fagområde eller lære deg et nytt språk eller en ny ferdighet, eller kanskje å skape en vane som for eksempel lese en bok i uken, trene til maraton eller langløp på sykkel osv. Vet du hvorfor du er nødt til å gjøre noe, finner du ut hvordan etterpå. Slik er vi skapt.

 

 

80% av resultatene dine kommer av HVORFOR, bare 20% av HVORDAN. Så hvordan du skal gjøre noe, er ikke ditt problem.

 

 

HVORFOR FÅR JEG IKKE TING GJORT?

Det er lett å tenke at dersom jeg bare hadde hatt mer tid, da skulle jeg fått gjort enda mer av prosjektene mine. Men det er ikke så enkelt. Det er ikke bare å sette seg ned med en bok eller PC`en og skrive. Jeg har så altfor ofte merket at det er de dagene jeg har mest tid, jeg gjør minst. Det er som om jeg forsøker å ødelegge for min egen framgang. Har du også opplevd dette?

 

Det finnes en regel som sier at “Du får alltid arbeidsoppgavene dine gjort – på den tiden du har til rådighet.” Ordtaket er ikke akkurat slik, men meningen med ordtaket er at dersom du har 2 timers arbeid som må gjøres, men du har 8 timer på deg – da vil du fylle denne tiden med oppgaven. Med andre ord, da vil du jobbe mye mindre effektivt. Da finner du andre ting å gjøre inne imellom, fordi presset på deg er så lite. Da vil du heller være motivert til å gjøre mindre viktige ting eller mer lystbetonte aktiviteter.

 

Og dette er jeg enig med. Jeg har hatt fri noen dager nå, men har likevel ikke gjort mer enn jeg på forhånd hadde planlagt å gjøre. Så det å ha fri, medfører dessverre ikke at du kommer til å få masse gjort. Heller motsatt. Da går du i dvalemodus hele dagen.

 

Motsatt, vil denne regelen hjelpe deg. Dersom du har oppgaver som vanligvis tar 4 timer å gjøre, men bare har 2 timer til rådighet, da vil du få gjort stort sett hele oppgaven, men på mindre tid enn antatt. Dette fordi vi har fått evnen til å finne en løsning på oppgaver som haster. Har du et problem, som du anser som viktig, vil du finne overskudd og energi til å gjøre oppgaven. Men har du derimot en oppgave som du ikke anser som en hastesak, eller som mindre viktig, finnes ikke energien og overskuddet hos deg, før du øker presset – enten med at du nærmer deg tidsfristen, eller ved at du skaper et kunstig press som du setter på deg selv.

 

 

Så min løsning er å skape en vane, og bestemme seg for aktiviteter som må gjennomføres hver dag, uansett hvor mye eller lite du har å gjøre. Altså at du skaper deg gode vaner for trening, studier, orden og prosjekter ellers. Du bestemmer jo selv hvilke kvalitet og standard du ønsker for ditt eget liv. Men ikke gå i den fellen med å anta at du kommer til å gjøre så mye mer enn vanlig, selv om du plutselig har mer tid. Da blir du sannsynligvis skuffet.

 

Det positive er likevel at det ikke er hvor hardt du jobber hver dag, som bestemmer dine langsiktige resultater, men hva du gjør til daglig. Dine daglige rutiner, det du gjør uten å tenke deg om, fordi du har funnet en grunn for å gjøre dem. De faste joggeturene, de 10% du setter av til langsiktig sparing, den timen om dagen du leser en bok for framtiden. Det er her grunnlaget for suksess blir skapt. Ikke bli sint på deg selv, når du ser en film, en dag du faktisk hadde tid til det.

HVA ER DET EGENTLIG DU SIER TIL DEG SELV?

Vi har alle en indre stemme som snakker til oss. Hva er det egentlig denne stemmen forteller deg? Hjelper den deg til suksess, eller holder den deg tilbake? Det den forteller deg, betyr mer for livet ditt enn noe annet, fordi den forteller sannheten om hva du tror på, og hvem du tror du er.

 

Tanker og ubevisst selvsnakk styrer din overbevisning om hva du får til og hva du ikke får til; hvordan du framstår overfor andre mennesker og hvilke resultater du opplever å få. Det dine underbevisste tanker og selvsnakk forteller deg er det du begynner å tro på. Fordi: “det du sier til deg selv om igjen og om igjen, vil bli en sannhet for deg, uansett hva fakta måtte være. Det du mener er sant – blir sant for deg.”

 


 

Du må begynne å bli bevisst på hva din indre stemme forteller deg, fordi din indre overbevisning styrer mer av livet ditt enn noe annet i og rundt deg gjør.

 

Det som er problemet når vi prøver å forandre på noe ved oss selv, gjennom å forandre våre tanker og overbevisninger, er at vi ikke når inn til vår underbevissthet. Det er vår underbevissthet som i all hovedsak styrer livet vårt. En hovedregel sier at underbevisstheten styrer 90% av dine resultater, mens dine bevisste tanker bare står for ca 10%.

 

Så det å bevisst tvinge gjennom nye tanker og overbevisninger holder ikke i lengden. Med det samme vi slutter å fokusere på noe, tar våre automatiske og underbevisste tanker og overbevisninger over tankene våre igjen, og sletter alle spor av forandring du gjennom hardt arbeid og disiplin har forsøkt å skape. Den eneste måten å forandre dine tanker og overbevisninger på, er ved å endre det som står i din underbevissthet.

 

 

BLI EN SPION MOT DEG SELV

Finn ut hva dine underbevisste tanker og overbevisninger forteller deg. Skriv disse ned på et papir eller aller helst i en skrivebok. Skriv ned alt du kommer over av dine underbevisste tanker og selvsnakk. Hva forteller disse deg?

 

Det er ikke alltid disse tankene forteller deg den hele og fulle sannhet, fordi de kan være kamuflert slik at de ikke gir deg den hele og fulle mening i dets nåværende språkdrakt. Ofte må du tolke og analysere disse setningene for å finne en fornuftig mening med dem. Men hver tanke og underbevisst setning har en fornuftig mening bak seg. Du går ikke bare rundt og forteller deg selv en masse vås og tull, som ikke betyr noe. Alt du underbevisst forteller deg selv, har en menig.

 

Hva betyr egentlig dette? Jo, ofte hører du deg selv si ting om andre mennesker, som for eksempel om hvor god en annen person er. Slike setninger kan snues om, slik at de får en eller annen betydning rettet mot deg selv istedenfor.

 

Dersom du i tankene dine ser opp til en annen person, betyr det at du i dine underbevisste tanker, mener og tror at du ikke er i nærheten av denne personens kvaliteter på akkurat dette området. Du ser opp til vedkommende, fordi du er overbevist om at denne personen er deg overlegen på dette spesielle området. Samtidig forteller du deg selv at du ikke har sjanse mot vedkommende. Du har med andre ord allerede tapt, før du har begynt å spille.

 

 

HVORDAN ENDRE DINE UNDERBEVISSTE TANKER OG TRO?

1. Du må finne ut hva du faktisk tror og er overbevist om – på det området du ønsker å endre. Hva tror du i dag? (Slike overbevisninger kan være: “Jeg kommer aldri til å få sertifikat på bil.”, “Jeg har dårlig hukommelse og har vanskeligjeter for å lære.”, “Andre kan klare dette, men ikke jeg.”, “Jeg er ikke så god i denne idretten.”, “Jeg har ikke peiling på penger og aldri til å bli rik.” osv)

2. Nå som du har gitt hjernen din noe nytt å tenke på, er det på tide å gi den alternativer. Hjernen din ønsker ikke å oppleve smerte og nederlag, og vil gjøre det det kan for å unngå det. Så dersom du har laget deg noen skikkelige skrekksenarioer om hva som venter deg i for framtiden, dersom du ikke forandrer på den negative overbevisningen, vil hjernen din være klar for å skifte ut denne overbevisningen. Den gjør hva som helst for å unnå smerte, og den ønsker å oppnå gleder og nytelser. Så din jobb nå blir å finne noen nye og positive overbevisninger, som kan erstatte den gamle og negative troen din.

 

Nå må du være kreativ.  Nå må du finne ut hva du ønsker skal være din nye tro eller overbevisning på det valgte området ditt. For å fortsette med mine eksempler: “Jeg kommer til å bli en god og trygg sjåfør, fordi jeg skal legge ned mye arbeid i å lære meg alle trafikkreglene.”, “Jeg har en super hukommelse og jeg ønsker finne ut hvordan ting fungerer.”, “Kan andre klare det, kan jeg klare det.”, “Jeg er gleder meg over hvert minutt jeg er på banen. Og jeg er utrolig takknemlig for at jeg har helse til å drive med denne idretten”, “Jeg ønsker å forstå hvordan pengeflyten fungerer og jeg ønsker å lære ut av de rikeste menneskene i verden.”

 

3. Nå må du skape smerte/”pain” til denne nåværende overbevisningen. Hva kommer denne overbevisningen til å gjøre med livet ditt? Eller omformulert: Hva kommer du til å gå glipp av i livet ditt, dersom du fortsetter å ha denne overbevisningen? Er det konkrete ting og egenskaper, jobbmuligheter du går glipp av på grunn av denne negative overbevisningen du holder på?

Skriv den gamle uønskede overbevisningen din øverst på et ark. Deretter finner du alle problemer og negative konsekvenser som du kommer til å oppleve, dersom du ikke kvitter deg med denne overbevisningen. Tenk hvor mye skade og problemer den har forårsaket i løpet av det neste året. De neste 5 årene. Eller de ti neste årene. Hvor mye smerte vil det koste deg å leve med denne overbevisningen i 20 år til? Tenk på alt du går glipp av, iforhold til muligheter, vennskap, kjærlighet eller penger, dersom du ikke gjør noe med denne overbevisningen som holder deg tilbake.

 

4. Nå må du gjøre som i oppgave 3, men motsatt. Du må finne all nytelsen og gleden du kan komme til å oppleve dersom du skifter til den nye overbevisningen du ønsker deg. Tenk på alle mulighetene, all gleden, nye vennskap og forbedringer i økonomien din du vil oppleve dersom du skifter over til denne nye overbevisningen.

Tenk deg 5 år fram i tid – vil livet ditt være annerledes? Hvordan? Hva vil du ha i livet ditt om 5 år som ikke har i dag? Eller som du ikke vil ha om 5 år, med den gamle overbevisningen? Om 10 år – hvordan vil livet ditt være? Er du lykkelig? Har du en ny familiesituasjon på grunn av dette? På en skala fra 1-10, hvor takknemlig og fornøyd er du med livet ditt, nå som du har en helt ny og positiv overbevisning du tror på? Og her er “Kickeren” – om 20 år. Hvordan er du som menneske? Hvilke følelser har du om deg selv? Tenker du noen gang tilbake til den dagen du gjorde denne oppgaven, og lurer på hvordan livet ditt hadde vært, dersom du ikke gjorde denne oppgaven?

 

KORT FORTALT:

Det er det du sier til deg selv, du tror på. Om det er sant eller ikke, har ingen betydning for deg. Om du tror du kan, eller du tror du ikke kan, har du helt rett.”

 

For å endre dine overbevisninger, altså det du tror på, da må du endre din overbevisning i din underbevissthet. Din underbevissthet er din autopilot i livet. Det er den som bestemmer livet ditt. Alt du har lagret i den, er sannhet for deg.

 

Å endre din underbevissthet er enkelt.

  • Du må først finne ut hvilken overbevisning du ønsker å endre.
  • Deretter finner du ut hva du  ønsker å endre den til. Altså finne en setning som forteller deg din nye ønskede overbevisning.
  • Så skaper du så mye negative tanker og følelser for din gamle negative overbevisning som du overhodet klarer å få til. Nå skal hjernen din være motivert til å ta imot din nye og forbedrede tro/overbevisning.
  • Til slutt finner du så mange og positive tanker og følelser du klarer tilknyttet den nye ønskede overbevisningen. Og når hjernen din opplever glede og gode følelser til den nye, samtidig som den opplever smerte og ubehageligheter knyttet til den gamle, vil den velge å ta til seg din nye overbevisning.

 

Håper du fikk noe positivt ut av denne artikkelen. Hvis du har tanker eller spørsmål til den, er det bare å skrive i kommentarfeltet. 🙂

 

 

BLIR NOEN SUKSESSFULLE OVER NATTEN?

Hva er det egentlig som avgjør om du blir suksessfull eller ikke? Hvorfor ser det ut som at noen lykkes på nesten alle områder av livet, mens andre mislykkes med alt? Det virker som at verden er urettferdig? Noen blir til og med suksessfulle over natten??

 

 

Vet du at du har storhet inne i deg? Du har ressurser som du sannsynligvis ikke vet om. Da mener jeg at det er din tro og overbevisning i livet som styrer hva du får til, eller hva du opplever å ikke få til. Det er som det kjente ordtaket til Henry Ford sier: “Om du tror du kan, eller du tror du ikke kan – så har du helt rett.”

 

For noen dager siden, en dag jeg kjørte til jobben, oppdaget jeg å ta meg selv i å tenke negative tanker om min egen læreevne. Disse tankene har jeg forresten hatt stort sett i mesteparten av livet mitt, og er nok en av grunnene for at det var mange fag jeg ikke forstod skikkelig. Men der jeg satt i bilen oppdgaet jeg at tankene fortalte meg hvor lite jeg forstod og husket fra alle bøkene jeg holder på å lese. “Selv om du leser 2 bøker i måneden, så kommer du ikke til å huske så mye av dem likevel.”, fortalte jeg meg selv.

 

 

Det var akkurat dette CD`en jeg hørte på, handlet om. Hva vi sier og forteller til oss selv. Der satt jeg og hørte Tony Robbins forklare hvorfor vi ikke får de resuktatene vi ønsker oss. Det er fordi vi forteller løgner til oss selv. Og forteller dem så ofte at vi begynner å tro på dem. Du sier sannsynligvis daglig ting som er negativt for utviklingen din, og hvor du sammenligner deg selv med andre, som ser ut til å ha fått livet sitt til å gå skinner. “De andre kan sikkert få dette til, men ikke jeg. Jeg blir aldri suksessfull.” Kjenner du deg igjen?

 

Dette er et av hovedproblemene våre, når vi ønsker å bli mer suksessfulle i livet vårt. Jeg tenker at dersom jeg leser 2 bøker i måneden, over flere år, da kommer jeg til å bli utrolig kunnskapsrik. Så tenker jeg videre at da må jeg sette av 10 timer i uken for å få dette til. Det kan være 2 timer mandag til fredag, og så har jeg fri i helgene. Men så kommer jeg til tidspunktet hvor jeg skal begynne å lese. Da kommer tankene og følelsene til meg: “Men er jeg nødt å lese i dag? Kan jeg ikke vente til i morgen. Har mer lyst å se en film akkurat ikveld.” Og da er det lett å bli overbevist om at dette går helt fint, så ser jeg film i dag, og venter til imoregn med å lese.

 

Men det er ikke slik verden fungerer. Følelsene og tankene våre er kortsiktige, og for dem handler alt om hva du gjør akkurat nå. Det er ikke noe problem for dem, om du planlegger at du skal lese 4 timer hver dag i neste uke, fordi følelsene jobber ikke med neste uke. De jobber bare i nåtid. Akkurat nå ønsker følelsene dine å se en film, akkurat nå ønsker følelsene dine å heller slappe av enn å gå å trene. Akkurat nå ønsker følelsene dine å surfe litt på nettet. Og disse tankene og følelsene vil komme til deg også i neste uke. Men ikke før tidspunktet du har satt av til å utføre oppgaven.

 

 

Nei skal du oppleve framgang i livet ditt om 5 år, er det akkurat nå idag du må gjøre en jobb for å grave fram, framtidige ressurser. Fordi det er disse ressursene jeg mener vi alle har. Du kan skape deg noen gode vaner som du bestemmer deg for å holde hver eneste dag, uansett hva som skjer. Fordi dersom du trener følelsene dine og viljestyrken din til å gjøre bestemte oppgaver hver eneste dag, da vil du begynne å få mindre og mindre motstand fra tankene og følelsene dine, om å droppe ut.

 

Dette er akkurat som en muskel. Dersom du slutter å trene en muskel, blir den svakere, og den svekkes ganske raskt. Men dersom du bestemmer deg for å gjøre noen gode handlinger om til gode vaner, da trener du opp denne muskelen, slik at for hver dag, blir det enklere og enklere å holde den gode lesevanen, treningsvanen eller ordensvanen gående. Og viljestyrken din blir sterkere og sterkere, og på denne måten kan du sørge for at framtiden din blir lysere enn livet ditt er idag. Men husk, det er ikke enkelt å skape den gode vanen du ønsker deg. Og viktigst av alt er det at du begynne så fort som mulig.

 

Fordi det er ALDRI for sent å begynne – men det er ALLTID for sent å vente!  Det er NÅ – du bestemmer hvordan livet ditt kommer til å være om 5 år.

 

 

 

IKKE GÅ RUNDT Å TRO DU ER LAT

Vi trekker så ofte latmannsknappen. Latskap er med et annet begrep “mangel på motivasjon”. Ordet “LAT” er et negativt ladet ord, som ikke får ut det beste av deg. Mange store mennesker, har blitt berømte og suksessfulle etter at de først nådde bunnen. Når man er så langt nede, at en ikke kommer lenger ned, er det det ofte man begynner å lete etter grunnen for å leve. Av og til må vi ned hit for å finne den. 

 

Problemet for oss nordmenn, er at vi har det så bra, at vi ikke ser vårt virkelige potensiale, fordi vi får alle våre behov dekket, uten at vi trenger å gjøre noe. Da er det lett å bli “lat”, “mett” eller “fornøyd”. Dersom vi ikke ser grunnen for å stå opp om morgenen, da er det lett å bli liggende i sengen. Og slik er det med resten av livet vårt også. 

 

 

 

Det vi trenger er noe å jobbe for. Jeg har tidligere beskrevet et eksempel, som jeg synes beskriver dette. Tenk deg at noen gav deg en mulighet. På nyttårsfesten får du denne mulighet forklart. Dersom du kan innfri denne personens krav i løpet av det neste året – altså fram til neste Nyttårs-feiring, vil du få en flunken ny Porsche etter dine ønsker.

 

Du går selvsagt med på avtalen. Men avtalen består av vanlige daglige gjøremål slik som å trene 4 dager i uken, hjelpe dine foreldre med endel husarbeid, holde orden hos deg selv, vaske og rydde leiligheten og din nåværende bil, lese 2 bøker i måneden. Altså vanlige oppgaver som du føler du burde fått gjordt, men av en eller annen grunn ikke gjør, fordi du forteller deg selv at du er lat. Hadde du klart det? Eller hadde du sagt nei til denne utfordringen?

 

Er du fortsatt lat? Eller mangler du bare en grunn for å gjøre oppgavene?

 

 

UTSETTER DU MYE OG OFTE?

Hvorfor blir vi så ofte fristet til å utsette ting? Finnes det håp for oss som gjør det? Er det fordi jeg er lat? Eller er det noe annet bak?

 

 

PROBLEMET ER HJERNEN VÅR

Grunnen til at vi utsetter, er at hjernen vår linker negative følelser til å gjøre oppgaven nå – samtidig som den linker positive følelser til å gjøre noe annet – altså utsette. Vi er ofte redde for konsekvensene vi opplever ved å finne ut av et problem. Hjernen vår er ikke alltid logisk. Men når den frykter at du får negative nyheter, ved at du tak i et problem, da vil den heller la være å finne ut av problemet. Fordi et problem, som du utsetter å finne ut av, vil ikke være så smertefullt akkurat nå.

 

Hjernen vår er laget slik. Den frykter for det usikre, og da vil den gjøre alt den kan for å utsette problemet. Helt til smerten blir så stor, at den ikke klarer å utsette mer. Hjernen vår er skapt for å holde oss i live, ikke sørge for at vi blir rike og suksessfulle. Nei, overlever vi, har den gjort jobben sin, uansett hvor miserabelt og trasig livet utarter seg.

 

DU KAN LURE HJERNEN DIN

Men vi kan snu dette den andre veien. Ved å lære hjernen vår at ved å finne ut av problemene med en gang, blir de negative konsekvensene mye mindre. Ved å overbevise hjernen om at, med det samme du oppdager et problem, da må du finne ut av det. Tenk på alle de negative konsekvensene du unngår, når du tar tak i problemene med en gang. Og tenk på alle negative konsekvensene du risikerer å få, dersom du lar problemet ligge. 

 

Både helsemessig og økonomisk bør du ta fatt i problemene dine så snart du oppdager dem. Det er jo mer logisk det. Det er både billigere, smartere og mindre smertefullt å forebygge enn å reparere eller å kjøpe nytt. Og helsen din kan du som oftest ikke kjøpe. Og et problem forsvinner sjelden av seg selv. Lærer du hjernen din til å tenke slik, da vil du oppdage at den vil ønske å hjelpe deg med å forbygge problemene dine. Men du må vise den alle de negative konsekvensene du risikerer ved å utsette, samtidig som du viser den alle de positive fordelene ved å ta tak i ting med en gang.

 

fighting procrastination concept - do it phrase on color sticky notes posted on a cork bulletin board

 

HJERNEN VÅR REAGERER PÅ TANKE-BILDER

Det er slik hjernen vår fungerer. Den reagerer på bildene du skaper i tankene dine. Det er slik jeg greier å holde denne bloggen gående. Fordi jeg lager meg to scenarioer i tankene mine. Disse setter jeg opp mot hverandre, slik at hjernen min selv kan få lov å velge. Det ene viser framtiden min, hvor jeg utsetter å lese og skrive, og hvor konsekvensene blir at jeg lever et liv som jeg hater. Økonomien min faller sammen og helsen forfaller. 

 

I det andre scenarioet viser jeg hvem jeg er, og hva jeg er laget av. Jeg har sluttet i jobben min, fordi jeg ikke trenger den mer. Jeg tjener pengene mine på egen hånd. Jeg er suksessfull, fordi jeg besitter så mye effektiv og nyttig kunnskap som andre mennesker ønsker å betale meg for. Men da vet jeg hva jeg må gjøre. Jeg må være minst like rå, som noen andre, og jeg må være den som jobber mest. Nå har jeg gitt hjernen min to alternativer. Og helt fram til denne dag, har hjernen min ønsket seg friheten som det siste scenarioet kan gi meg. Og slik får jeg hjernen min til å hjelpe meg, istedenfor å sabotere for meg.

 

På samme måte kan også du sørge for at din hjerne hjelper deg til å bestå dine studieprosjekter. Vis den to motstridende framtidsvisjoner. Den ene hvor du feiler, fordi du for eksempel utsetter eksamensforberedelsene dine, helt til du blir så stresset at du gir opp, og må leve et liv du ikke ønsker deg. I det andre scenarioet lager du deg en ny vane, hvor du studerer to timer hver eneste dag gjennom hele året, og hvor du blir så rå innenfor feltet ditt at alle i hele bransjen slåss for dine tjenester, og hvor du selv bestemmer lønnen din. Da vil du begynne å merke at noe skjer med motivasjonen din også.

 

 

ER DU MISFORNØYD MED NOE I LIVET DITT?

I følge Tony Robbins er det tre enkle steg som er avgjørende dersom du skal oppleve et gjennombrudd i livet ditt. Du må selvsagt aller først vite hvilket område i livet du ønsker gjennombrudd på. Kanskje er det økonomien din, noe innenfor helsen din, problemer med å finne den rette eller bedre karakterer. Tony Robbins er helt rå på å kunnskap som får ting til å virke enkelt.

 

 

1. Rett Strategi

Det finnes så utrolig mange strategier og framgangsmåter der ute, hvis du søker etter dem. Tony Robbins mener at vi bør gå rett til dem som har “world class”-resultater for akkurat det du ønsker å forandre på. Hvem der ute i verden har de beste resultatene å vise til? Ikke gå til hvem som helst eller les hva som helst. Gå til de beste. Kanskje kan det være lurt å finne flere, ikke bare en, men finn flere supre strategier. Fordi det er ikke sikkert den første du prøver er den rette for deg. Men velg bare strategier fra de som allerede har bevist gode resultater på sine felt.

 

Ofte er det ikke vanskelig å finne en strategi som fungerer. Og ofte er de logiske. Ønkser du å gå ned i vekt, da vet du jo hva som må til. Da må du trene regelmessig og spise sunt. Ønsker du bedre økonomi i framtiden, da må du unngå å bruke opp alt du tjener og lære deg å spare osv.

 

 

2. Endre din Historie

Hva er en historie? Jo, det er en overbevisning som du forteller deg selv gang etter gang, og som du tror er grunnen til at du ikke opplever de super-resultatene du ønsker deg. Den historien som du forteller deg selv, trenger nemlig ikke være sann – men den blir sann for deg dersom du forteller den mange nok ganger, og særlig hvis du attpå til tror på den.

 

Et ordtak lyder som følger: “En løgn som blir fortalt med overbevisning og som gjentas mange nok ganger, blir til slutt en sannhet.” Ofte er vi mennesker ofre for våre egne løgner. Og dersom du tror på den, vil du oppleve bevis etter bevis på at dette er sant. Men den trenger ikke være riktig av den grunn.

 

Du har kanskje sagt til deg selv at jeg er ikke så god med penger og sånn, og da slutter hjernen din å lete etter bedre måter å håndtere økonomien din, og begynner i stedet å lete etter beviser på at du er håpløs med penger. Fordi, slik er hjernen vår. Den gjør akkurat det du ber den om. Den gjør som sin mester befaler, og dens mester, det er deg.

 

Forteller du deg selv at du ikke kommer til å finne den rette, fordi “de beste er allerede tatt”, eller at “du er for tjukk”, “for lat”, “ikke attraktiv nok” eller er “for lav”, da blir disse overbevisningene sannheter for deg. Men i virkeligheten er ikke dette grunnene for at du ikke finner den rette. Men det er dette som er din nåværende historie. Den du forteller deg selv om og om igjen.

 

Når du endrer din historie til noe helt annet, vil også den nye historien bli riktig for deg, selv om denne er en helt annen enn den gamle. Så du må finne opp en historie som hjelper deg til å oppnå ønskene dine. Hjernen din vet nemlig ikke forskjell på fantasi og virkelighet, så dersom du lager en ny og forbedret utgave av deg selv i tankene dine, og du virkelig brenner etter å endre deg, da vil du begynne å merke en ny utgave av deg selv.

 

Men her en noe å merke seg. “Du får det du aksepterer i livet.” Det vil si, at det som avgjør hvilke resultater du opplever å få, er hvilke resultater du aksepterer av deg selv. Aksepterer du din nåværende helsetilstand, da vil du fortsette å ha den helsen du har nå. Aksepterer du å bo der du bor, vil du fortsette å bo der du bor. Aksepterer du den inntekten du har nå, vil du fortsette å ha den inntekten du har nå. Aksepterer du din livssituasjon, da fortsetter du å ha din nåværende livssituasjon. Skal du forandre deg, må du endre din akseptable standard i livet. Du får det du fortjener, selv hvor urettferdig det høres ut.

 

3. “State” eller holdningstilstand

Din “state”, dine holdninger og dine følelser vil endre seg når du begynner å tro at du faktisk er bedre, og at du fortjener andre resultater enn dem du får nå. Men det er viktig at du går til handling mens du er motivert. For uten handling vil ingenting i livet ditt endre seg, uansett hvor god din nye strategi er, og hvor fantastisk du har laget din historie. Bruk din “state” til å sette i gang ditt gjennombrudd, på det området i livet, som du føler holder deg tilbake.

 

Det er som Arnold Schwarzenegger en gang sa: “Det jeg gjør, er at jeg lager et bilde i hodet mitt, av hvordan jeg ønsker å være, og så lever jeg i det bildet.”

 

 

5 NYE TIPS FOR Å SKRIVE EN BLOGG

Jeg drømmer om en dag, hvor jeg skriver en blogg som har mange faste lesere. Hvem har ikke en eller annen slik drøm? En drøm hvor livet blir bedre, og hvor du kanskje til og med kan leve av hobbyen din. Jeg drømmer om dette. Derfor har jeg brukt litt tid i det siste, på å skaffe meg kunnskap om akkurat det. Nemlig hva som skal til for å skrive en bloggpost som andre ønsker å lese. Dette er hva jeg fant.

 

 

1.) SKRIV ARTIKLER HVOR DU SØKER OPP STOFF

Bestem deg for et tema. Planlegg en spesifikk mengde tid du skal bruker til Research. Selv gjorde jeg det for dette innlegget. Jeg satte av to kvelder til dette innlegget. Den første kvelden gikk med til Research. Den andre til å sette sammen innlegget, og forbedre innholdet. Du bør ha skikkelige fakta som dine lesere kan stole på. Fordelen med å skrive artikler på denne måten, er at du samtidig lærer mye nytt om emnet selv. Så jo oftere du skriver artikler på denne måten, jo mer vil du lære om emnene du skriver om. Hvorfor finne opp hjulet på nytt?

 

2.) BYGG EN PLATTFORM

Jeg leste om en forlagssjef i Amerika, som bestemte seg for å finne ut mer om blogging. Han het Michael Hyatt. Han ble bitt av basillen, og begynte å skrive sin egen blogg. I dag lever han som blogger og som foredragsholder. Men det var ikke alltid slik. I starten gikk det tregt. Etter ett år med blogging hadde han ca 100 unike lesere i måneden. Det andre året oppnådde han 225 unike lesere. Altså pr måned. Etter fire år nådde han 1000 lesere. Men det femte året ble et godt år, og lesertallet tok av. Da oppnådde han 20 000 unike lesere.

 

Men slik er dette spillet, sier han. Det er tregt, men du må være tålmodig. Fordi det er dette som er forskjellen på suksessfulle mennesker og resten, at noen holder ut til suksessen finner dem. Det tar tid og er krevende, men dersom du aldri gir opp, vil selv motgangen gi deg opp, og finner seg heller noen andre å plage.

 

Men du bør også bygge en plattform, som dekker flere områder. Da mener jeg ikke i emner du skriver om, men områder du befinner deg på. Slik som en blogg, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube osv. Du må bygge deg en merkevare, og du bør bli ekstraordinært god på minst et område av livet. Heldigvis er det slik at når du først begynner å lykkes på et område, da blir du lettere suksessfull på andre også. Suksess etterfølger suksess – på samme måten som nederlag etterfølges av flere nederlag.

 

 

3.) VÆR KONSEKVENT

Et annet tips Michael Hyatt kom med, og som var helt avgjørende for at leserantallet hans begynte å stige, var å være konsekvent og regelmessig i skrivingen. Det vil si at du bør skrive til faste tider. Han gikk fra å være en blogger som skrev en gang imellom, og uten noen form for fast rutine, til at han nå skriver konsekvent fem dager i uken. Mandag til fredag. Da visste leserne hvor tid det var nye artikler ute.

 

4.) SKRIV DET SOM ANGÅR LESERNE – IKKE DEG SELV

Alle dine lesere er mest interessert i seg selv. De er som regel ikke særlig interessert i hva du gjør, og hvordan det går med deg. Dersom du kan gi dine lesere verdifull informasjon som gjør hverdagen deres enklere og bedre, eller at du løser et problem som angår dem, da vil de ønske å lese mer fra deg. Den enkleste måten å finne ut om du gir noen verdifull informasjon, er ved å se på lesertallet ditt. Dersom det er lavt, og stagnerer eller synker, da gir du ikke nok verdi, slik at de ønsker å følge deg. Da er det andre aktiviteter som er viktigere i livene deres enn å bruke av tiden sin på å lese noe vås fra deg.

 

Husk at vi som bloggere, konkurrerer med alt og alle der ute: TV, venner, Facebook, lekser, jobb osv. Dersom du som blogger ikke skaper verdi, som er viktigere enn disse tingene, da kommer du til kort. Da får du ikke faste lesere. Så blogging er ikke enkelt. Det krever sin kvinne og mann.

 

 

HJELPER ELLER ØDELEGGER HJERNEN FOR DEG?

Hjernen er den mest fantastiske delen av kroppen vår. Den er mer avansert enn noen eksisterende datamaskin eller elektronikk. Men dessverre er det liten kunnskap vi får om hvordan den fungerer. Vi lærer ikke om den på skolen, selv om det er den som avgjør hvilke karakterer vi ender opp med.

 

 

Hjernen vår er som et søkeprogram på internett. slik som Google eller noe. Spør den om hva som helst, og du får svar. Det er i alle fall dette Tony Robbins forteller om på kursene sine. Dersom hjernen din ikke finner svar, vil den lage et til deg. Spør du den mange nok ganger vil den komme fram til et svar uansett. Den vil søke gjennom alt som er lagret i underbevisstheten din, alle tidligere erfaringer, kunnskap, samtaler og alt som er blitt deg fortalt eller som du har hørt/overhørt fra andre.

 

Det som avgjør svarene du får er hvilke spørsmål du stiller deg selv. Har du for vane å stille gode eller dårlige spørsmål? Er det åpne spørsmål hvor du lurer på noe, eller er det ferdige utsagn, slik som: “Jeg er tykk”, “Jeg er ikke noe god til å spille fotball”, “Jeg er dårlig med penger”. “Jeg er ikke like flink som de andre.” Jeg kommer aldri til å få meg jobb.” “Jeg kommer til å stryke på eksamen.” 

 

Slike utsagn skaper negative resultater, fordi hjerne din vil slutte å lete etter gode svar og forbedringer. Den vil istedenfor begynne å lete etter bevis på at du har rett. Den vil komme fram med drøssevis av bevismaterialer som underbygger utsagnet ditt. Den vil hjelpe deg å bevise at det negative du frykter, blir riktig for deg, selv om du egentlig ønsker at hjernen din hjalp deg i motsatt retning.

 

Det du istedenfor bør gjøre, er å begynne å observere hvordan du snakker til deg selv. Er det gode spørsmål, hvor hovedvekten er å få en bedre framtid, eller er det negative utsagn og kommentarer du ser vil ødelegge? Etter hvert som du begynner å observere din egen selvsnakk, kan du begynne å ta kontroll over den, slik at du istedenfor stiller bedre og mer effektive spørsmål.

 

 

Gode spørsmål kan være noe slik som: “Hvordan kan jeg bli tynnere?” eller “Hvordan kan jeg bli tynnere, og ha det gøy samtidig?” “Hvordan kan jeg begynne å like økonomi?” “Hvor mange forskjellige måter kan jeg lære om penger på?” “Hvor mange positive ting klarer jeg finne fram til lunsj idag?” “Hva er det jeg egentlig ønsker her i livet?”, “Hva er det jeg brenner for?”, “Hvordan kan jeg begynne i like trening?”, “Hvor mange nye mennesker klarer jeg å snakke med i løpet av denne uken”?

HVA SKAL TIL FOR Å BLI LYKKELIG?

Alle har vi regler som styrer livene våre. Men de færreste er klar over at de har slike regler. Det er disse reglene som bestemmer følelsene dine. Eller det vil si, disse reglene forteller hva som må til for at du skal være glad, lykkelig og føle deg suksessfull.

 

Vi har slike regler knyttet til alle områder av livet, men noen områder er viktigere for deg enn andre. Noen “trumpher” med andre ord de andre, slik at når kriteriene for disse områdene ikke innfris, opplever du ikke glede i livet ditt. 

 

Hvis du har et område i livet ditt som gjør deg ulykkelig, så har du mest sannsynlig regler innenfor dette området som ikke innfris. For eksempel kan du ha en regel som sier: “for at jeg skal være lykkelig, så må jeg bli sett og få oppmerksomhet av “denne spesielle personen”. Dersom du har en regel som sier dette, da vil du oppleve å være ulykkelig hver gang denne ene for deg spesielle personen, ikke gir deg oppmerksomhet. Det er jo ikke en god regel å ha innlagret i underbevisstheten. Hva andre mennesker tenker, mener og gjør mot deg, bør ikke du være avhengig av. En slik regel vil ofte ødelegge gleden din, fordi du er avhengig av at andre mennesker innfrir dine bestemte krav. Det er ikke smart å ha forventninger som andre må hjelpe deg å innfri.

 

 

EN LITEN OPPGAVE TIL DEG:

Jeg ønsker å hjelpe deg, og har laget følgende spørsmål du kan besvare. (Skriv svarene ned på et ark.)

 

1). Hva er det som hindrer meg fra å være lykkelig? (Svar ærlig, og grei ut om problemet. Du trenger ikke å vise svarene til andre.)

Hva skal til for at du opplever at noe mangler og hindrer deg fra å være lykkelig? Hvilke konkrete kriterier eller regler må innfris? (For eks: Hver gang jeg treffer n.n. må hun/han legge merke til meg, si hei til meg eller snakke til meg. Hver gang denne personen går forbi meg uten å bry seg, føler jeg meg oversett og avvist. (Det kan selvsagt være et helt annet livsområde som plager deg.)

 

2). Omformuler kriteriene eller reglene dine, slik at de blir enklere å oppnå. (Når du har regler som er lettere å oppnå, vil du oftere kunne innfri kriteriene dine, og derfor oftere oppleve å være lykkelig. Det er også viktig at du selv kan styre disse kriteriene, fordi å være avhengig av andre mennesker for å kunne bli lykkelig er formelen for et trist og ulykkelig liv. Du har i deg selv alt som skal til for å kunne leve et lykkelig og suksessfullt liv. Og du trenger ikke være avhengig av noen andre for å være glad.

(For eks: For at jeg skal føle meg lykkelig ……….      Når jeg opplever dette, da har jeg alt jeg trenger. Og da er livet godt å leve.)

 

3). Skriv nå ned dine nye kriterier eller regler på en enklere måte. Gjerne ved å bruke bare en eller to setninger. Dette er dine nye leve-regler for dette området av livet. Dette er regler eller setninger som du forteller til deg selv, hver gang du opplever at de gamle og ulykkelige følelsene dukker opp. Dette er regler som bør være enkle å innfri, slik at du ofte kan opplever lykke og glede i livet ditt. Når du fokuserer på disse kriteriene, vil du være takknemlig og glad for det livet har å gi deg. De vil eliminere dine gamle tanker, som før gjorde deg ulykkelig. 

 

(Det er viktig at dine nye regler og kriterier er, og føles sanne for deg, fordi ellers vil de ikke fungere i underbevisstheten din. Dine regler sitter nemlig i din underbevissthet, og det er den som avgjør hvilke følelser du opplever. Når livet ditt er bedre eller lik reglene og kriteriene som sitter i underbevisstheten din, da er du lykkelig.)