DET ER TANKENE DINE SOM SKAPER PROBLEMER FOR DEG

Har du lærevansker eller problemer med å huske ting? Sliter du med å snakke med andre mennesker? Har du problemer med nervene når du skal prestere? Har du masse negative tanker i hodet? Dersom noe av dette gjelder deg, da burde du lese om dette konseptet.

 

Dette er et verktøy du kan bruke for å måle om tankene dine er positive eller negative for deg. Om de hjelper eller ødelegger for deg.

Tanke-skalaen er laget for å måle din “INTERESSE” for tingene du tenker på. Den viser hvor “VIKTIG” du mener noe er for livet ditt.

 

 

BLÅTT:

Når dine tanker er i den “blå-sonen”, det er når du viser lite interesse for det du holder på med. (Kanksje er du i blå-sone nå, når du leser denne artikkelen. Du klikket deg bare inn, fordi overskriften virket interessant, men så fant du ut at artikkelen var alt for lang, og ble umotivert. Da er tankene dine i blå sone.) Dette er ikke viktig nok for deg. Du viser tilnærmet null interesse. Faren i blå-sone, er at du begynner å kjede deg, fordi du ønsker å være et annet sted eller å gjøre noe annet.

Ofte begynner man å dagdrømme, fordi det som skjer i din ytre verden, er så kjedelig/meningsløs at du finner deg noe annet å fokusere på. Sagt med andre ord: Du vil slite med å følge med på det som skjer, når du er i den blå sonen. På tanke-skalaen ligger “blå-sone” på mellom 0 til 25% på interesse-skalaen. Altså helt nederst.

 

GULT:

“Gul-sone” ligger på mellom 25 til 40% på interesse-skalaen. Dette er et mellom-stadie. Du er ikke direkte interessert, men du følger ubevisst med. Det er faktisk et fint sted å være når du skal slappe av med en bok eller en film. Du sliter deg ikke ut, og du kjeder deg ikke. Underbevisst klarer du å få med deg ting som skjer rundt deg. Men bevisstheten er sløv. Derfor er din læreevne heller ikke stor på dette tanke-stadiet. Men dersom noe mer interessant dukker opp, vil du øke interesse-tankene dine automatisk.

Men du kan øke din interesse ved å spørre deg selv: “Hva kan jeg gjøre for å bli mer interessert i det jeg holder på med akkurat nå? Hvordan kan jeg endre tankene mine, slik at dette blir mer givende? Hva kan dette bety for framtiden min? Hvordan kan jeg legge mening til dette?”

 

GRØNT:

Det er på denne delen av skalaen du bør være, dersom du skal prestere i noe. Du er interessert i det du holder på med, uten at du er stresset, tviler på deg selv eller frykter for negative konsekvenser. Dette er hva jeg kaller trivsels og læresonen. Det er her du bør være, når du studerer for å lære. Du er interessert i det du holder på med, fokusert og tilstedeværende. Du er både fysisk og mentalt tilstede – og du tror du kommer til å få til det du prøver på. Du bekymrer deg ikke, og ser lyst på framtiden. Du har høy selvtillit, og bryr deg ikke om hva andre måtte tenke og mene om deg og det du gjør. Du er den beste utgaven av deg selv. På skalaen ligger grønn-sone på mellom 40 til 75% på tanke-skalaen.

 

RØDT:

Den røde sonen, er den negative sonen. Det er her stress, frykt, tvil, bekymringer og negative tanker ligger. Når du er redd for konsekvenser av noe slag eller, du er redd for hva andre måtte tenke og mene om deg, da er tankene dine i “rød-sone”.

Når tankene dine lander på denne delen av skalaen, mister du troen på deg selv eller du frykter at du vil feile. Du ønsker for sterkt å lykkes i noe. Noe er blitt svært viktig for deg, og det har bikket over en grense, slik at du har mistet kontrollen og blitt trengende.

Når du går over et visst interessenivå på skalaen – altså at noe har blitt veldig vilktig for deg, går du over på det negative røde området av skalaen. Når du tenker i denne fargen, vil din høye interesse (viktighet) ødelegge for deg. Det er en magisk grense mellom GRØNN-sone og RØD-sone, som indikrerer om du er “positivt interessert” eller “negativt interessert” i det du holder på med.

 

Positivt interessert er at du ønsker sterkt å lykkes, men samtidig er rolig, avslappet og i balanse. Du smiler og har en leken holdning til det som skjer. Det er ikke verdens undergang om du ikke lykkes. Holdningen er: Enten så lykkes du, eller så lærer du.

Negativt interessert betyr at noe er så viktig for deg at du er redd for at det motsatte skal skje. Du frykter at du kommer til å mislykkes. Du opplever det som skjer med en følelse av alvor. Aktiviteten eller hendelsen har gjerne blitt en æressak for deg. Du føler at du har noe å tape.

 

FLYTSONEN:

Dette er området de fleste ønsker å nå. Tanke-skalaen er laget for å hjelpe deg å nå flytsonen, oftere enn du ellers ville gjort. Jeg prøver alltid å nå dette området selv. På skalaen ligger “flytsonen” på ca 65 til 75% interesse. Det er det høyeste nivået i “grønn-sone”.

Du er svært interessert i det du holder på med. Du er fokusert, tilstede i øyeblikket, men likevel rolig, trygg uten å frykte for konsekvenser. Du tenker ikke konsekvenser i det hele tatt. Lekent lar du fantasien og kreativiteten din styre det du holder på med. Med tro og tillit utfører du aktiviteten din, slik tankene dine ber deg å gjøre. Men du må ikke forvente å finne flytsonen hver gang. Ta det som en positiv overraskelse når du opplever den.

 

SLIK BRUKER DU TANKE-SKALAEN:

  1. Lag en plan. (Tenk ut hva du ønsker å utføre.)
  2. Spør deg selv: Hvor på skalaen tenker jeg? (Tenker jeg “Grønt” eller “Rødt”? Røde tanker er frykt, tvil, stress, bekymringer, problem-fokus eller tanker om hva andre mener om deg. Grønne tanker er total fravær av alt dette. Absolutt ingen negativitet knyttet til det du skal gjøre – bare tro.)
  3. La det skje. Overgi deg til aktiviteten, med full tillit og tro på at du kan.
  4. EVALUER! (Hvordan gikk det? Gjorde du noen feil? Fantes det en bitteliten negativ tanke eller tvil? Eller gikk alt etter planen?)

 

 

EKSEMPEL SPORT:

Dersom du driver med en ballidrett, skal du gjøre som dette: Se for deg at ballen kommer mot deg. Hva tenker du? Ønsker du ballen velkommen og vet at du er den tryggeste personen på banen å sentre til? Eller tenker du: “Hva hvis jeg mister den? Hva hvis jeg bommer på pasningen min eller gjør noe dumt? Jeg må være ekstra forsiktig så jeg ikke roter den bort.”

 

Du snakker med hjernen din, ved hjelp av tankene dine. Så når du tenker noe, gir du egentlig bare kommandoer til hjernen din. Når du tenker: “Jeg er tryggheten selv. Jeg er kreativ og treffer ALLTID med pasningene mine.” Da kommanderer du hjernen din til å treffe på alt du forsøker deg på. Så lenge du bare tenker at mottak og pasning kommer til å lykkes, vil du lykkes. Det som gjør at du feiler, er at du legger dårlige planer, eller at du tenker tanker med tvil, frykt eller redsel for negative konsekvenser.

 

Er tanken dine innenfor grønt område på skalaen, da vil du lykkes. Er tanken din i rødt område, slik at du føler en bitteliten tvil, da ber du om å mislykkes. Du kan ikke bomme på noe, dersom ikke negative tanker, frykt eller tvil eksisterer. Da har du høy selvtillit, og kommer til å lykkes.

 

 

LÆRING OG LÆRE-PROBLEMER:

Dette konseptet kan også fortelle hva som er grunnen til at mange sliter med dårlige karakterer på skolen. Hvorfor får noen mye bedre karakterer enn andre? Jeg sier ikke at dette alene er grunnen, men en svært vesentlig del av den.

Hvis du ser for deg tanke-skalaen igjen, så er den oppdelt i farger. Blått er lite interesse, grønt er mye interesse, men ingen frykt, tvil, negative tanker eller bekymringer. Rødt er for mye interesse. Ting er blitt for viktige for deg, slik at man begynner å frykte: at man ikke er god nok, hva andre mener om deg, og at dersom dette går dårlig, vil det få konsekvenser for livet ditt.

 

Blå-sone:

Når tankene dine er i blå-sone, da er du så lite interessert i det du holder på med, at du ikke fokuserer eller følger med. Du får ikke med deg undervisningen, enten fordi du kjeder deg eller fordi du ikke ser meningen med å den. (Du ser ikke at det du holder på med, kommer til å ha noe med livet og framtiden din å gjøre.)  Ofte er da den eneste grunnen for å være tilstede i timene, å unngå ugyldig fravær og at du ønsker en helt grei, karakter på prøvene.

Du kjeder deg og kan lett begynner å dagdrømme om andre ting. Mange av dagens elever er nettopp i denne tanke-sonen store deler av skoletiden. Og det samme skjer når de kommer hjem for å gjøre lekser. Lekser er noe som skjer i blå-sone. Altså den kjedelige og meningsløse sonen. Du ønsker egentlig å gjøre noe annet.

 

Grønn-sone:

Den grønne sonen er den beste å være i når du skal lære noe. En av grunnene til at det er forskjell på en elev kontra en annen, kan være at den ene eleven vet hvorfor han eller hun trenger å lære denne kunnskapen. Eleven har et mål med skolegangen sin, slik at alt som læres i tmene har en langsiktig betydning. Dette gjør at eleven har mye høyere interesse i timene, og er derfor på et mye høyere nivå på tanke-skalaen.

Men ikke for høyt, slik at stress, frykt og tvil kommer og ødelegger. Men en fokusert og avbalansert positivt fokus og lyst til å lære. Timene oppleves som meningsfulle, og eleven ønsker å lære for å huske, ikke bare for å stå på prøvene. Slike tanker over tid, vil selvsagt ha stor betydning for livet om 10, 15 eller 20 år fram i tid. Disse får etter hvert gode karakterer, og derfor bedre muligheter i framtiden. Når de stadig vekk får positive bekreftelser i form av skryt av læreren og gode karakterer, vil underbevisstheten ta dette til seg, og gi dem bedre selvbilde og positive tanker om seg selv og livet ellers.

 

Rød-sone:

Dette er den stressrelaterte sonen. Mange lever store deler av livet sitt her. I denne sonen er det vanskelig å lære noe nytt. Hjernen  har begynt å fokusere på andre ting, enn å ta til seg kunnskap. Noe i livet ditt har tatt tankene dine opp på et negativt høyt nivå. Hjernen din kjøres nå i en primitiv overlevelses-modus. Du har ikke tilgang til kunnskaps-biblioteket ditt, du er derfor en mindre smart utgave av deg selv for øyeblikket. Du har fått jernteppe, prestasjonsangst eller frykt for et eller annet. Det kan også være problemer du har i livet, som opptar tankene dine. Når dette skjer, fjernes fokus fra det som undervises i klasserommet. Du får det ikke med deg det som læreren sier, og husker derfor ikke hva som blir deg fortalt.  

Problemet er at skole-systemet ikke lærer om hjernen og tankenes betydning til elevene. Elevene vet derfor ikke at tankene deres har stor betydning for hvor mye de lærer på skolen. Når du kjeder deg (er i blå sone) eller når du har problemer (og er i rød sone), da er du nesten ikke i stand til å ta til deg kunnskap. Dette har stor betydning for framtiden til mange av dagens unge.

 

Tror du dette konseptet er nyttig for deg?

#tankeskalaen #tanker #interesse #flytsonen #lære #kunnskap #suksess #superdeg #grønnsone #rødsone #blåsone #kjedsomhet #bekymring

TANKE-SKALAEN – konseptet som kan forandre livet ditt

De siste 14 dagene har jeg jobbet med noe jeg kaller “TANKE-SKALAEN”. Jo mer jeg har jobbet med konseptet, jo mer finner jeg ut at det fungerer for meg. Alle tanker du har i løpet av en dag, kan settes inn i denne tanke-skalaen. 

 

Hver gang du opplever en tanke, kan du forsøke å sette den inn i denne skalaen. På den måten kan du ligge å “tune” tanke-mønsteret ditt, opp og ned, til du tenker tanker som er omtrent på skalaen, du ønsker å være. Jeg gjorde dette på bandy-trening for noen dager siden. Mot slutten av treningen scoret jeg omtrent på alt av sjanser. Jeg hadde funnet flytsonen. Og det var da det gikk opp for meg at – kanskje dette er et konsept det er verdt å jobbe videre med. Er den egentlig så bra? Eller var treningen min bare tilfeldig? Her er iallfall en enkel forklaring av den.

 

Det som skalaen måler, er din interesse for det du holder på med. Når du holder på med noe, genererer dette tanker. Du tenker tanker som er rettet mot aktiviteten du holder på med. Tankene dine kan måles i form av interesse eller “opphisselse”, og du måler dette i prosent fra 0% til 100%. Du kan med andre ord, sette ALT inn i denne skalaen. Og du kan enkelt finne ut om tankene dine hjelper deg – eller saboterer for deg.

Det er ikke mange plassene du får høre at “du lærer dårlig” fordi du tenker feil. Eller at du har et trøblete sosialt forhold til en person, fordi tankene dine er feil. Eller du bommet på straffe, fordi tankene dine var for høyt på tanke-skalaen. Men i følge min teori, er dette tilfellet.

 

LITEN ELLER INGEN INTERESSE

0 til 20% interesse: Du mangler interesse, eller du er for lite opphisset. Du kjeder deg. Din holdning til det du holder på med, er at du ikke er interessert. Du er ikke interessert i det du studerer. Du er ikke interessert i aktiviteten du holder på med. Det er ofte dette som er problemet når vi skal til å lære noe (som skolearbeid). Du er ikke interessert, og tar derfor ikke til deg kunnskap.

 

EKSTREMT INTERESSERT

80-100% interesse: Du opplever at du mister kontrollen. Du er redd for konsekvenser om du skulle mislykkes. Du bryr deg for mye. Du ser dette som et livsviktig øyeblikk, og dermed kvir du deg til forsøket. For hvis utfallet ikke lykkes, ser du konsekvenser som katastrofale. 

Frykt, bekymringer, angst, panikk, prestsjonsangst, jernteppe. Alt dette hører hjemme i denne delen av tanke-skalaen. Amygdala, som er en overlevelses-mekanisme (dens oppgave er å sørge for at du overlever), den styrer instinktene våre, tar over styringen av tankene og handlingene dine. Det er for eksempel den som gjør at du mister besinnelsen når du blir sint. Eller at du prøver å stikke av når du blir redd. Det er faktisk den som gjør at du blir redd.

Problemet er at du blir en dummere utgave av deg selv, når amygdala tar styringen over tankene dine. Så ikke bare gir den deg frykt, angst og panikk, men den tar fra deg mesteparten av kunnskapen du besitter også. Når du er bekymret overfor noe, er dette fordi amygdala, frykt-senteret i hjernen din, har tatt kontrollen over tankene dine. Amygdala slår inn, når du tenker tanker som går fra 80% og oppover i tanke-skalaen.

 

MIDDELS OG HØY INTERESSE – (Den sunne interessen)

30-70% interesse: Det er her det er best å være. Kan også kalles «trivsel og lære-sonen”. Du er interessert i det du holder på med. Men frykter ikke for konsekvenser av nederlg. Du er fokusert og du ønsker å lykkes. Du gjør ditt aller beste innenfor en rammen du føler at du mestrer. Du er interessert og fokusert uten at du har ødeleggende baktanker. Det vil si at du ikke fokuserer på alt du ikke kan, eller hvor mye bedre “alle” andre er enn deg. Du forteller ikke deg selv at ting er vanskelig.

Du viser interesse for området du holder på med, og fokuserer på å lære og å få ting til. Dermed får du også bedre resultater, enn om du rakker deg selv ned, og forteller “gjennom tankene” dine, hvor “stygg”, “dum”, “teit”, “dårlig” eller “uelskbar” du er. Alle disse negative tankene, hører til på den øvre femtedel av skalaen. Altså fra 80-100%. Ikke trivsels og læresonen som er fra 30-70%.

 

Det er også her du vil oppleve flytsonen. Noe jeg personlig tror ligger på mellom 65-75% interesse. Du er veldig interessert, fokusert, ser løsninger du ellers ikke ville funnet om du var mer stresset. Du er kreativ og tror på deg selv – samtidig som du ikke er redd for negative konsekvenser. Du er deg selv, på ditt beste. Du har positive forventninger. Du er i læremodus. Hjernen tar til seg opplevelsen. Du danner også lykke-stoff i hjernen, som får deg til å føle deg bedre. Blant annet dopamin og serotonin. Disse gjør deg skarpere, sterkere, raskere og mer fokusert. 

 

 

Er du stresset og redd for å mislykkes? Da ligger du for høyt på tanke-skalaen, og bør senke interessen et par hakk. Er du for lite fokusert, eller kanskje likegyldig? Da ligger tankene dine for lavt. Du må jekke deg opp noen hakk. Litt mer fokus og interesse, da kommer også trivsel og flyt å besøker deg.

 

#tankeskalaen #tanker #interesse #flyt #læring #læresonen #panikk #stress #kjedsomhet