ØNSKER DU Å FORANDRE DITT SELVBILDE?

Jeg har den siste uken hørt en lydbok som handler om salg og selvbildet. Denne artikkelen handler i all hovedsak om selvbildet. Ta det rolig, jeg nevner ikke salg etter denne setningen her. Boken heter: “ZERO Resistance Selling”, og er skrevet av: Dr. Maxwell Maltz.

 

Etter at jeg hørte lydboken, gikk det opp for meg at mitt største problem er selvbildet mitt. Det har hindret meg fra å oppnå målene mine i livet. Selvbildet har blant annet hindret meg fra å kunne starte min egen familie. Selvbildet gjør meg håpløs når jeg treffer kvinner jeg liker, og ønsker å bli kjent med. Håper du liker artikkelen.

 

 

HVA ER EGENTLIG SELVBILDET?

Selvbildet ditt ligger i underbevisstheten. Det er blitt skapt ut av alt du har hørt, lest og opplevd gjennom hele livet ditt. Dette er din mening om og av deg selv. Dette vil i realiteten sette grenser for deg selv og dine muligheter i livet. Selvbildet er selve kjernen i personligheten din. Det er her sannheten om deg selv ligger.

 

Dersom du opplever dårlig selvtillit, kommer det av at du har noe i selvbildet ditt som ikke er som det skal. Du kan nemlig ha dårlig seltillit på ett område, og god selvtillit på et annet. Selvbildet er grunnmuren din. Dersom du har en solid grunnmur i bunnen, når du kommer til økonomi, vil du ikke få dårlig selvtillit på dette området Men har du en dårlig grunnmur på området “kjærlighet” eller “forhold til det motsatte kjønn”, vil du ofte oppleve dårlig selvtillit på dette feltet. Selvbildet er altså grunnmuren din. Selvtilliten din kan ikke gå under denne grunnmuren. Så løsningen på dårlig selvtillit, er å få et bedre selvbilde.

 

HVORDAN SKAPES SELVBILDET?

I fra fødselen av, påvirkes selvbildet av hva dine foreldre sier og gjør. Når du begynner på skolen, har lærerne og dine med-elever mye si. Venner, media og autoritetspersoner vil også selvsagt påvirke deg. “Alle” er opptatt med å fortelle deg om din plass i verden, og hvem de mener at du bør være. Men disse meningene trenger ikke å være sanne. Og du trenger ikke å følge dem.

 

I tillegg så kommer det du har lært, dine egne erfaringer, resultater, meninger og verdier.

 

 

SELVBILDETS MEDHJELPER

Underbevisstheten din har en utrolig sterk medhjelper, som jobber utrettelig for å guide deg mot det klare mål som er gitt den. Omtrent som en varmesøkende rakett, vil den søke etter målet sitt. Nemlig det selvbildet forteller den, at er sannheten om livet ditt. Den kan enten være en automatisk suksess mekanisme, eller en automatisk “failure”-mekanisme (fant ikke noe bedre ord på norsk).

 

Selvbildet ditt kan ikke se forskjell på virkelige og “kunstige men livaktige” bilder og filmer du har i tankene dine. Og dersom du repeterer disse opplevelsene eller “disse tenkte opplevelsene”, begynner de å få stor makt og påvirkningskraft på selvbildet ditt. Du blir som du tenker – mesteparten av tiden.

 

For hver gang du mislykkes med å overgå ditt indre negative selvbilde, blir ditt negative selvbilde styrket. For hver gang du utsetter å gjøre noe/ som å ringe en krevende telefon, blir det tyngre og tyngre å utføre handlingen, jo lenger du utsetter den. Du forsterker de negative og begrensende tankene om deg selv og dine muligheter.

 

Men dette gjelder selvsagt i positiv forstand like fullt. Hver gang du lykkes i å gjøre dine daglige oppgaver om dagsmål, vil selvbildet ditt bli styrket. Du begynner å tro mer på deg selv. Og du aktiverer din suksess-mekanisme, slik at den blir sterkere. Og forhåpentligvis gjør du den sterkere enn din automatiske “failure”-mekanisme. Disse to står som kontraster mot hverandre. Fordi dersom den ene (for eks suksess-mekanismen) blir sterkere, vil den andre bli svakere. Og du får et bedre selvbilde, og mer tro på deg selv. Motsatt med en sterk automatisk “failure”-mekanisme, vil din automatiske suksess-mekaniske, bli svekket. Og som resultat vil du få mindre tro på deg selv, og et svekket selvbilde.

 

Din kraftfulle automatiske mekanisme (altså selvbildets hjelper), har ingen formening om du er suksessfull, lykkelig, trist eller ensom. Den gjør kort og godt det den blir fortalt at den skal gjøre av ditt selvbilde. Den hjelper deg å gjøre selvbildet ditt til virkelighet, uansett om det er positivt eller negativt for deg. For “selvbildets lille hjelper” spiller det ingen rolle hvordan du har det.

 

 

HVA HAR DETTE Å SI FOR DEG?

Hvis du lurer på hva som står i selvbildet ditt, kan du ganske enkelt spørre deg selv: Hva tenker jeg om min økonomiske framtid? Kommer jeg til å bli millionær de kommende årene? Blir jeg rik eller fattig? Hva sier selvbildet mitt om yrkeskarrieren min? Kommer jeg til å gjøre en stor karriere? Blir jeg kjent og berømt? Er jeg smart, midt i mellom eller ganske dum? Er jeg utrolig god og trygg med mennesker fra det motsatte kjønn? Er jeg en familie mann/kvinne eller kommer jeg til å bo alene?

 

Alt det som dukker opp som dine “indre tenkte overbevisninger”, er sannheter som kommer fra ditt selvbilde. Du kan ikke forandre deg, hvis du ikke forandrer selvbildet ditt først. Du må omprogrammere selvbildet ditt. Da kan du forandre personligheten din og resultatene dine også. Men du vil sannsynligvis få dårlige resultater dersom du prøver å forandre deg uten å forandre selvbildet ditt først. Men forandrer du selvbildet ditt, da har du samtidig forandret personligheten din. Men det kan likevel ta litt tid å få fram de resultatene du ønsker.

 

Det som står i selvbildet ditt – det er deg, slik du er. Er du utadvent i selvbildet ditt, er du utadvent i virkeligheten din også. Er du smart i selvbildet ditt, da er du smart i virkeligheten. Er du dum i selvbildet ditt, er du dum i virkeligheten. Du er verken dum eller smart. Men på et eller annet vis har det blitt skrevet i selvbildet ditt. Av hvem? Det kan ikke jeg svare på?

 

Kan du forandre deg? Selvsagt kan du det. Men det krever innsats av deg.

16 kommentarer

Siste innlegg